Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

Časté dotazy

Czech Language Version

Ověření bonity

Co je ověření bonity?

V rámci ověřování bonity zjišťujeme vaše finanční chování v minulosti a současnosti s ohledem na zdroje úvěru na vaše jméno (včetně mimo jiné kreditních karet, účtů, smluv na mobilní telefon a hypoték). Start Up Loans Company jakožto odpovědný poskytovatel úvěrů ověřuje bonitu, aby dále nezvyšovala finanční zadluženost jednotlivých žadatelů.

Kdo provádí ověřování bonity?

Pokud žádáte o Start Up Loan, provedeme ověření bonity za vás v rámci procesu podání žádosti, ale jen za předpokladu, že nám udělíte souhlas podle našich zásad ochrany soukromí a sdílení osobních údajů.

Mějte prosím na paměti, že po ověření bonity s vámi náš tým nemůže probírat konkrétní informace z vaší úvěrové zprávy. Pokud si nejste něčím ze své úvěrové historie jistí, obraťte se prosím na ratingovou agenturu a vyžádejte si kopii úvěrové zprávy; veškeré nesrovnalosti řešte přímo s nimi.

Níže uvádíme tři hlavní ratingové agentury, které v současné době působí ve Spojeném království, ale upozorňujeme, že tato služba může být zpoplatněna. Dále je důležité mít na paměti, že ratingové agentury nemají vždy v záznamech stejné informace, takže pokud nesouhlasíte s obsahem své osobní úvěrové zprávy, doporučujeme zkonzultovat záležitost s více než jednou agenturou.

CallCredit
Telefon: 0870 0601414
Navštívit web

Equifax PLC
Telefon: 0870 010 0583
Navštívit web

Experian
Telefon: 0844 4818000
Navštívit web

Jedná se o osobní nebo firemní prověrku?

Start Up Loans jsou osobní půjčky, takže ověřování bonity je osobní prověrkou.

Ovlivní ověření bonity mé úvěrové skóre?

Ověření bonity v rámci žádosti o Start Up Loan zanechá „stopu“ ve vaší úvěrové zprávě, že jste požádali o finance. To může mít vliv na vaše úvěrové skóre; úvěrové skóre osob je však tvořeno mnoha různými faktory, které poskytují kompletní obrázek o finančním chování (zohledňuje např. jiné žádosti o úvěr, předchozí získané úvěry, historii splácení úvěrů atd.). Pokud bude vaše žádost o Start Up Loan úspěšná, objeví se také ve vaší osobní úvěrové zprávě spolu se splátkami, a to po dobu alespoň šesti let.

Jak dlouho je ověření bonity platné?

Ověření bonity v rámci žádosti o Start Up Loan platí pouze po dobu tří měsíců. Pokud se i po této době bude vaše žádost stále zpracovávat, budeme muset provést další ověření bonity. Ve většině případů se ověření bonity provádí hned na začátku, abyste si byli jisti, že máte nárok na Start Up Loan, než budete investovat čas do zbytku procesu. Znamená to, že budete mít až tři měsíce na dokončení firemních a osobních dokumentů, jako je podnikatelský záměr, prognóza cash-flow a základní osobní rozpočet, které slouží jako podklad pro posouzení žádosti. Z toho důvodu doporučujeme, abyste důkladně zvážili, kdy bude nejvhodnější čas na podání žádosti.

Mohu požádat o Start Up Loan, i když mám špatnou úvěrovou historii nebo špatný úvěrový rating?

Špatná úvěrová historie vám nutně nezabrání v získání Start Up Loan; je to však zajisté faktor, který budeme brát v úvahu při posuzování žádosti. Naším závazkem je poskytovat odpovědné půjčky a v rámci toho prověřujeme předchozí finanční chování každého žadatele a to, zda si může v současné době půjčku dovolit.

Z toho důvodu nemůžeme poskytovat půjčku jedincům s určitými problémy s bonitou. Patří sem mimo jiné tyto případy:

  • Žádáte o vyhlášení konkurzu nebo jste toho času v konkurzu nebo máte rozhodnutí o odložení dluhu (tzv. Debt Relief Order, DRO);
  • Máte individuální dobrovolné ujednání (tzv. Individual Voluntary Agreement, IVA) nebo svěřeneckou listinu (tzv. Trust Deed);
  • Jste přihlášeni do programu řízení dluhu (tzv. Debt Management Programs nebo Debt Arrangement Schemes, DAS).

Mějte prosím na paměti, že Start Up Loans Company posuzuje každou žádost zvlášť a vyhrazuje si právo zamítnout žádost z jiných úvěrových důvodů, zejména v případech, kdy půjčka pravděpodobně zvýší finanční zadluženost žadatele.

Pokud se vás týká některý z výše uvedených případů nebo si děláte obavy o svou úvěrovou historii, můžete se obrátit na ratingovou agenturu a vyžádat si úvěrovou zprávu. Níže uvádíme tři hlavní ratingové agentury, které v současné době působí ve Spojeném království, ale upozorňujeme, že tato služba může být zpoplatněna.

Dále je důležité mít na paměti, že ratingové agentury nemají vždy v záznamech stejné informace, takže pokud nesouhlasíte s obsahem své osobní úvěrové zprávy, doporučujeme zkonzultovat záležitost s více než jednou agenturou.

Popřípadě se můžete obrátit na Citizens Advice Bureau nebo na Money Advice Service, kde vám zdarma poradí, jak si zlepšit záznam v úvěrovém registru. V případě jakýchkoliv dotazů k ověřování bonity nebo žádosti o Start Up Loan se prosím obraťte na naše zákaznické služby.

CallCredit
Telefon: 0870 0601414
Navštívit web

Equifax PLC
Telefon: 0870 010 0583
Navštívit web

Experian
Telefon: 0844 4818000
Navštívit web