Pogosto Vprašanja

Posojilo

  Ali je posojilo za zagon podjetja subvencija?

  Ne. Subvencija je nepovratno sredstvo, ki ga posameznik ali organizacija zagotovi za določen namen, medtem ko je treba posojilo za zagon v celoti odplačati v dogovorjenem obdobju od enega do petih let.

  Posojila za zagon podjetja financira država, zato se uvrščajo v kategorijo državna pomoč (State Aid).

  Kaj je državna pomoč (State Aid)?

  Pomoč, zagotovljena s posojili za zagon podjetja, se tako kot številne druge podporne dejavnosti za podjetja, ki jih podpira vlada, šteje za državno pomoč (State Aid).

  Državna pomoč (State Aid) je izraz Evropske komisije, ki se nanaša na oblike pomoči javnega organa ali javno financiranega organa, ki se po lastni presoji dodeli podjetjem, ki se ukvarjajo z gospodarsko komercialno dejavnostjo, in lahko z dajanjem prednosti enemu ponudniku pred drugim ovira konkurenco na trgu Evropske unije.

  Zagotavljanje takšne državne pomoči (State Aid) urejajo predpisi Evropske komisije.

  Pomoč de minimis je izraz, ki se uporablja za opis majhnih zneskov državne pomoči, za katere ni potrebna odobritev Evropske komisije. Skupna pomoč de minimis, ki se lahko dodeli enemu prejemniku, znaša 200.000 EUR v 3-letnem proračunskem obdobju.  Če je vaše novo podjetje povezano s cestnim prevozom blaga, kmetijstvom ali ribištvom in ribogojstvom, veljajo nižje zgornje meje. Pomoči de minimis se ne sme dodeliti za pomoč pri vzpostavitvi distribucijske mreže ali za druge izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo (prav tako se ne sme uporabiti za financiranje nekaterih dejavnosti v sektorju ribištva in akvakulture, navedenih v 1. odstavku 1. člena Uredbe Evropske komisije št. 717/2014).

  Prejemnik posojila je dolžan hraniti dokumentacijo o kakršni koli državni pomoči, ki izhaja iz prejete pomoči, najmanj deset let od datuma prejema, in zagotoviti, da ne preseže tekoče triletne omejitve.

  Če bo prejemnik posojila v naslednjih treh letih vložil kakršno koli drugo vlogo za shemo za pomoč, za katero se šteje, da zagotavlja državno pomoč (State Aid), bo moral upravljavca te sheme obvestiti o državni pomoči (State Aid), prejeti iz posojil za zagon podjetja, in o vseh drugih veljavnih pomočeh iz drugih virov.

  Če bo vaša vloga uspešna, vam bomo po elektronski pošti sporočili vrednost pomoči de minimis, ki izhaja iz vašega posojila za zagon podjetja.

  Pridobite dodatne informacije o državni pomoči (State Aid) ali obiščite Spletno stran Evropske komisije.

  Katera vrsta financiranja je na voljo v okviru sheme Start Up Loans?

  Financiranje poteka v obliki osebnega posojila, ki ga ureja Zakon o potrošniških kreditih (Consumer Credit Act) iz leta 1974. To pomeni, da je posojilo najeto v vašem imenu in ne v imenu vašega podjetja. Posojilo se odplačuje mesečno v času trajanja posojila. Finančna sredstva, ki jih prejmete, niso nepovratna sredstva.

  Zakaj je posojilo za zagon podjetja osebno in ne poslovno posojilo?

  Verjamemo, da je pomembno, da lastniki podjetij osebno vlagajo v uspeh svojega podjetja, zato so posojila za zagon podjetja oblikovana kot osebna in ne poslovna posojila. S tem, ko posameznikom nalagamo odgovornost odplačevanja posojil, želimo prosilcem omogočiti, da sprejemajo prave odločitve zase in za svoje podjetje, na primer, koliko si izposoditi in kako uporabiti denar za doseganje poslovnih ciljev.

  Da bi prosilcem pomagali pri sprejemanju teh odločitev, od vseh posameznikov zahtevamo, da kot del njihove vloge predložijo Poslovni načrt, Načrt denarnega toka in Osebni proračun za preživetje. Ti dokumenti imajo dva namena. Najprej nam pomagajo bolje razumeti osebne in poslovne potrebe posameznika, da bi ugotovili, kako mu lahko najbolje pomagamo. Drugič, pomagajo nam pri sprejemanju odločitve o posojilu, saj nam omogočajo, da ocenimo posameznikovo sposobnost odplačevanja posojila in izvedljivost njegovih poslovnih načrtov.

  Koliko si lahko izposodim?

  Vsak posameznik si lahko naenkrat izposodi od 500 do 25.000 GBP. Če za posojilo za isto podjetje zaprosi več poslovnih partnerjev, se lahko temu podjetju v času njegovega delovanja posodi največ 100.000 GBP, kar lahko vpliva na znesek vaše izposoje.

  Če uspešno zaprosite za posojilo za zagon podjetja, lahko po šestih popolnih odplačilih zaprosite za dodatno financiranje istega podjetja v obliki drugega posojila. Dodatne informacije o drugih posojilih (Second Loans).

  Kakšen je povprečni znesek zahtevanega posojila?

  Povprečna višina našega posojila je med 5.000 in 10.000 GBP, seveda pa je končni znesek odvisen od potreb posameznika, vrste poslovnega modela in tega, kako nameravate denar uporabiti.

  Zakaj zaračunavate obresti na posojilo?

  Smo shema, ki jo podpira vlada, zato se vse obresti ponovno vlagajo v shemo, kar pomeni, da lahko še več posameznikov in podjetij izkoristi to ugodno financiranje in podporo. Obresti s fiksno obrestno mero v višini 6 % letno so v primerjavi z drugimi običajnimi posojilodajalci cenovno ugodne, prilagodljivo obdobje od enega do petih let pa našim strankam omogoča upravljanje mesečnih odplačil na način, ki je zanje najbolj smiseln. Oglejte si naš kalkulator posojil in ugotovite, kakšna bi bila vaša mesečna in skupna odplačila posojila.

  Ali so s prijavo za posojilo za zagon podjetja povezane kakšne pristojbine?

  Ne, vloga za posojilo za zagon podjetja ali prejem posojila nista povezana s pristojbinami, prav tako ni pristojbin za podporo, ki jo zagotavljamo med postopkom vloge in po njem. Poleg mesečnega odplačila posojila od vas nikoli ne bomo zahtevali nobenih nadomestil ali drugih plačil.

  Kakšna je razlika med zavarovanim in nezavarovanim posojilom?

  Zavarovano posojilo je posojilo, pri katerem je za zavarovanje posojila potreben porok ali premoženje, na primer nepremičnina (znano tudi kot jamstvo). Če zavarovanega posojila ni mogoče odplačati, lahko podjetje, ki izda posojilo, prevzame posest nad nepremičnino ali pozove poroka, da poravna neporavnane obveznosti.

  Nasprotno pa lahko nezavarovana posojila, kot so posojila za zagon podjetja, pridobite brez uporabe poroka ali zavarovanja posojila. Vendar, ne pozabite, da ste še vedno pogodbeno zavezani k odplačilu posojila za zagon podjetja, ne glede na okoliščine. Če ne boste odplačevali mesečnih obrokov posojila, se lahko proti vam sprožijo formalni postopki, kar bo negativno vplivalo na vašo kreditno sposobnost, zato je pomembno, da se v primeru, da pričakujete težave, čim prej posvetujete s finančnim partnerjem.

  Podatke o finančnem partnerju boste, po odobritvi vloge, našli v posojilni pogodbi.

  Ali obstajajo kakšna pravila glede porabe denarja?

  Posojila za zagon podjetja so osebna posojila, namenjena ustanovitvi novega podjetja ali razvoju obstoječega podjetja, ki posluje manj kot 24 mesecev. Posojilo lahko porabite za različne stvari, povezane z vašim podjetjem, na primer za opremo in zaloge, prostore, stroške trženja in promocije itd. Pomembno pa je opozoriti, da morate biti v poslovnem načrtu in napovedi denarnega toka sposobni opisati svoje namere glede posojila ter pojasniti, kako vam bo to pomagalo pri zagonu in/ali rasti podjetja.

  Obstaja nekaj dejavnosti, ki jih s posojilom za zagon podjetja ni mogoče financirati, vključno z odplačilom dolga, programi usposabljanja in izobraževanja ali naložbenimi priložnostmi, ki niso del stalnega trajnostnega poslovanja. Za več informacij o izključenih vrstah podjetij in načinih uporabe posojil v okviru sheme si oglejte naša celotna merila upravičenosti.

  Za koliko posojil za zagon podjetja lahko zaprosim v okviru sheme?

  Vsak posameznik lahko zaprosi za posojilo za zagon podjetja le za eno podjetje; torej, če imate v lasti več podjetij, boste lahko pridobili sredstva le za enega od njih. Če pa po uspešno pridobljenem posojilu za zagon potrebujete dodatna sredstva za rast in razvoj istega podjetja, lahko zaprosite za drugo posojilo (Second Loan). Pred vložitvijo vloge morate opraviti nov postopek prijave in pred tem vsaj šest mesecev v celoti odplačevati posojilo. Poleg tega vaše skupno stanje neodplačanega posojila ne sme nikoli presegati 25.000 GBP. Za več informacij o vseh merilih upravičenosti in načinu prijave obiščite našo stran o drugih posojilih (Second Loans).

  Ali vloga za posojilo za zagon podjetja vpliva na moje pravice do državne podpore?

  Glede pravic do državnih dodatkov žal ne moremo svetovati. Za informacije se obrnite na svojo organizacijo Job Centre Plus.

  Ali bo družba Start Up Loans Company posojilo zagotovila neposredno meni?

  Družba Start Up Loans Company upravlja shemo, vendar prosilcem neposredno ne zagotavlja posojil. Če bo vaša vloga uspešna, vam bo pogodbo o posojilu in posojilna sredstva zagotovil vaš izvajalski partner ali eden od naših finančnih partnerjev. Partner, ki vam dodeli posojilo, bo vaša glavna kontaktna oseba za pogovor o pogojih posojila in vseh drugih zadevah, povezanih z mesečnimi odplačili.

  Ali ima družba Start Up Loans Company ponudbo, ki je skladna s šeriatskim pravom?

  Da, ponujamo finančni produkt, skladen s šeriatskim pravom, ki ga neodvisno upravlja naš izvajalski partner Financing Sharia Enterprise. Za več informacij obiščite našo stran Financiranje v skladu s šeriatskim pravom.

  Upravičenost

   Ali so do posojila za zagon podjetja upravičene vse vrste podjetij?

   Posojila za zagon podjetja so namenjena ustanovitvi novega podjetja ali razvoju obstoječega podjetja, ki posluje manj kot 24 mesecev. Čeprav lahko podpremo večino vrst podjetij, jih nekaj ne moremo podpreti. Za celoten seznam vseh izključenih vrst podjetij obiščite našo stran o upravičenosti.

   Ali lahko zaprosim za posojilo, če imam slabo kreditno sposobnost?

   Slaba kreditna sposobnost ni nujno ovira za pridobitev posojila za zagon podjetja, vendar pri prosilcih opravimo popolno preverjanje kreditne sposobnosti. Družba Start Up Loans Company je zavezana k odgovornemu dodeljevanju posojil in mora zagotoviti, da bodo prosilci lahko odplačali posojilo.

   Posojila za zagon ne morete prejeti, če:

   • ste vložili predlog za stečaj ali ste trenutno v stečaju ali imate odredbo za odpust dolga (DRO),
   • imate neporavnan individualni prostovoljni sporazum (IVA) ali skrbniško pogodbo,
   • Ste vključeni v programe za upravljanje dolga ali sheme za urejanje dolga (DAS).

   Za vse podrobnosti si oglejte našo posebno stran o preverjanju kreditne sposobnosti.

   Imam nalog za odpust dolga (Debt Relief Order) (DRO), lahko še vedno vložim vlogo?

   Če imate nalog za odpust dolga (Debt Relief Order) (DRO), za vas veljajo omejitve v zvezi z ustanavljanjem in spodbujanjem podjetja ter opravljanjem funkcije direktorja. Te omejitve vam lahko otežijo zagon podjetja in s tem odplačevanje posojil, najetih za to podjetje.

   Družba Start Up Loans Company in njeni izvajalski partnerji so odgovorni posojilodajalci, ki si prizadevajo zagotoviti, da s povečanjem finančne zadolženosti prosilcev ne bi povečali njihovih kreditnih težav. Zato posameznikom ne moremo nuditi podpore, dokler ne dobijo odpustka iz katerega koli neporavnanega DRO.

   Za vse podrobnosti si oglejte našo posebno stran o preverjanju kreditne sposobnosti.

   Imam načrt za upravljanje dolga (Debt management plan) (DMP), lahko še vedno vložim vlogo?

   Žal vaše vloge ne moremo obravnavati, dokler teh dolgov ne odplačate v celoti. Družba Start Up Loans Company je zavezana k odgovornemu dajanju posojil in ne bo dajala posojil, če bi prosilca s tem dodatno zadolžila.

   Za vse podrobnosti si oglejte našo posebno stran o preverjanju kreditne sposobnosti.

   Zakaj ne posojate ljudem, ki imajo določene kreditne težave?

   Družba Start Up Loans Company in njeni izvajalski partnerji so zavezani k temu, da so odgovorni posojilodajalci, zato nam je pomembno, da s povečanjem finančne zadolženosti prosilcev ne povečujemo njihovih obstoječih kreditnih težav.

   Za vse podrobnosti si oglejte našo posebno stran o preverjanju kreditne sposobnosti.

   Ali lahko zaprosim za posojilo, če trenutno prejemam državno podporo?

   Če prejemate državno podporo, ni nujno, da ne morete zaprositi za posojilo za zagon podjetja, vendar vam ne moremo zagotoviti individualnih navodil glede upravičenosti do državne podpore. Za informacije se obrnite na svojo organizacijo Job Centre Plus.

   Ali sem upravičen do vloge, če kupujem obstoječe podjetje?

   Da, za posojilo za zagon podjetja lahko zaprosite tudi, če kupujete obstoječe podjetje, tudi če posluje že več kot dve leti v različnih lastništvih, pod pogojem, da podjetje ni v vaši lasti že več kot dve leti. V tem primeru boste morali pridobiti kopijo računovodskih izkazov podjetja, ki jo boste morali priložiti k vlogi. Upoštevajte, da če je podjetje prej poslovalo ali trenutno posluje z izgubo, morate to vprašanje obravnavati neposredno v poslovnem načrtu.

   Kako vem, koliko časa že posluje moje podjetje?

   Za namene vloge za posojilo za zagon podjetja je poslovanje opredeljeno kot, opravljanje dejavnosti, kot so nakup in prodaja blaga, opravljanje obrti ali poklica, opravljanje storitev ali trajno ustvarjanje prihodkov. Če navedenih meril ne izpolnjujete, verjetno ne boste opredeljeni kot poslujoči. Upoštevajte, da če ste sodelovali v obdobjih ad hoc testiranja trga ali imeli stroške za dejavnosti, ki ne prinašajo prihodkov, ta obdobja ne bodo vključena v vaš skupni čas poslovanja. Če želite biti upravičeni do posojila za zagon podjetja, ne smete poslovati več kot 24 mesecev. Za več informacij si oglejte našo stran o merilih za upravičenost ali pa se obrnite na nas, če ste v dvomih.

   Imam vizum, ali se lahko prijavim?

   To je odvisno od vašega vizuma. Obstaja vrsta vizumov, ki omejujejo posameznikovo zmožnost dela v Združenem kraljestvu na podlagi sponzorstva, števila ur ali pravice do samozaposlitve. V primeru naslednjih vrst vizumov ne morete zaprositi za posojilo za zagon podjetja:

   • Vizum 1. stopnje (Tier 1 visa) (vse kategorije)
   • Vizum 2. stopnje (Tier 2 visa) (vse kategorije)
   • Vizum 4. stopnje (Tier 4 visa) (splošni)
   • Vizum 5. stopnje (Tier 5 visa) (začasni delavec)
   • Domači delavci z vizumom za zasebno gospodinjstvo (Domestic Workers on a Private Household visa)
   • Vizum za predstavnika tujega podjetja (Representative of an Overseas Business visa)

   V izogib dvomu so do sheme upravičeni posamezniki z vizumom prednikov (Ancestry Visa), pa tudi posamezniki z vizumom z omejitvijo »brez uporabe javnih sredstev«, če te omejitve ne spadajo v zgoraj navedene izključitve.

   Če niste prepričani, ali je vaš vizum upravičen do te sheme, si več informacij o vrsti vašega vizuma preberite na vladni spletni strani.

   Če vaša vrsta vizuma ustreza našim merilom za upravičenost, se morate še vedno prepričati, da vam bo rok posojila, ki ste ga zahtevali v vlogi, omogočil popolno odplačilo posojila vsaj 6 mesecev pred iztekom veljavnosti vašega vizuma. Če imate na primer štiriletni vizum, vam lahko ponudimo posojilo za največ 3,5 let, saj morate posojilo v celoti odplačati 6 mesecev pred iztekom vizuma.

   Ali se lahko prijavim, če sem tuji študent, ki živi v Združenem kraljestvu?

   To je odvisno od vašega vizuma. Če imate vizum 4. stopnje (Tier 4 visa), žal ne morete zaprositi za posojilo za zagon podjetja, saj je samozaposlitev pri tem vizumu izključena. Če imate vizum 1. stopnje (Tier 1 visa) (diplomirani podjetnik), prav tako niste upravičeni do posojila za zagon podjetja, saj trajanje vašega vizuma ne ustreza našim merilom za minimalno trajanje posojila.

   Moje podjetje izvaža blago na mednarodne trge. Ali sem še vedno upravičen do vloge?

   Da, ob upoštevanju treh ključnih dejavnikov.

   1. Vaše podjetje mora biti registrirano v Združenem kraljestvu in/ali registrirano v Združenem kraljestvu za davčne namene.
   2. Poslovni del vašega podjetja mora imeti sedež v Združenem kraljestvu.
   3. Večina prihodkov, ki jih ustvari vaše podjetje, mora biti prav tako v Združenem kraljestvu.

   Ali mora biti moje podjetje registrirano pri Companies House ali HMRC, preden se lahko prijavim?

   Ne, za vlogo za posojilo za zagon podjetja ni treba, da je vaše podjetje registrirano pri Companies House ali HMRC.

   Ali se lahko prijavi tudi moj poslovni partner?

   Da, več poslovnih partnerjev istega podjetja lahko vsak posebej zaprosi za posojilo za zagon podjetja. Posameznemu podjetju lahko posodimo največ 100.000 GBP, kar pomeni, da si lahko vsak od največ štirih poslovnih partnerjev izposodi največ 25.000 GBP. Upoštevajte, da se morajo vsi poslovni partnerji prijaviti prek istega izvajalskega partnerja.

   Ali lahko v svojo vlogo dodam poslovnega partnerja?

   Vlogi ne morete dodati svojega poslovnega partnerja, saj se morajo vsi prosilci prijaviti ločeno, tudi če denar vlagajo v isto podjetje. Posojila za zagon podjetja so namreč osebna posojila za poslovne namene, zato izvajamo različna preverjanja, povezana z vašo individualno zmožnostjo, da si posojilo lahko privoščite in ga odplačate. Vendar pa lahko oba kot del vloge predložita isti poslovni načrt in isto napoved denarnega toka.

   Imam poslovnega partnerja. Ali se preverjanje kreditne sposobnosti opravi na obe najini imeni?

   Ne, ker so posojila za zagon podjetja osebna posojila, ki se vlagajo v podjetje, zato preverjanje kreditne sposobnosti, ki ga opravimo, temelji na vsakem posameznem prosilcu.

   Postopek prijave

    Nimam še poslovne ideje. Ali lahko kljub temu zaprosim za posojilo za zagon podjetja?

    Na žalost je shema Start Up Loans namenjena podpori ljudem pri ustanavljanju ali razvoju podjetja, zato vam za upravičenost do posojila sicer ni treba poslovati, vendar morate imeti poslovno zamisel, da bi lahko vložili vlogo.

    Kot del postopka priprave  boste morali predložiti poslovni načrt in napoved denarnega toka. Brez skrbi, če navedenega še niste izpolnili – ko boste registrirali svoje podatke in boste dodeljeni enemu od naših izvajalskih partnerjev za podporo, vam bo poslovni svetovalec zagotovil navodila za izpolnjevanje teh dokumentov. Ponujamo tudi vrsto koristnih vodnikov, ki vam bodo morda pomagali pri začetnih korakih.

    Priporočamo, da se prijavite v trenutku, ko vam bo financiranje pomagalo pri zagonu podjetja in ko boste imeli dovolj časa za pripravo poslovne dokumentacije. Če vas na tej točki zanima le svetovalna podpora, vam priporočamo, da uporabite vladno orodje za podporo podjetjem ali pa se obrnete na telefonsko številko za pomoč podjetjem 0800 998 1098. V obeh primerih vas bodo lahko napotili na drugo ustrezno službo.

    Poslovno zamisel že imam ali pa moje podjetje že posluje. Ali lahko zaprosim za posojilo za zagon podjetja?

    Da, shema Start Up Loans lahko podpira posameznike, ki ustanavljajo nova podjetja, ali tiste, ki že poslujejo, pod pogojem, da ne poslujejo več kot dve leti.

    Kot del postopka priprave boste morali predložiti poslovni načrt in napoved denarnega toka. Brez skrbi, če navedenega niste izpolnili – ko boste registrirali svoje podatke in boste dodeljeni enemu od naših izvajalskih partnerjev za podporo, vam bo poslovni svetovalec zagotovil navodila za izpolnjevanje teh dokumentov. Ponujamo tudi vrsto koristnih vodnikov, ki vam bodo morda pomagali pri začetnih korakih.

    Priporočamo, da se prijavite v trenutku, ko vam bo financiranje pomagalo pri zagonu podjetja in ko boste imeli dovolj časa za pripravo poslovne dokumentacije.

    Če vas na tej točki zanima le svetovalna podpora, vam priporočamo, da uporabite vladno orodje za podporo podjetjem ali se obrnete na telefonsko številko za pomoč podjetjem 0300 456 3565. V obeh primerih vas bodo lahko napotili na drugo ustrezno službo.

    Ali bom za prijavo moral plačati?

    Ne, za oddajo vloge za posojilo za zagon podjetja vam mi ali naši izvajalski partnerji nikoli ne bomo zaračunali. Prav tako vam ne bodo zaračunane pristojbine ali stroški za podporo, zagotovljeno med postopkom prijave in po njem. Edini znesek, ki ga boste morali plačati, je mesečno odplačilo posojila, v primeru, da bo vaša vloga uspešna. Če družba Start Up Loans Company z vami vzpostavi stik glede kakršne koli oblike plačila, ki ni dogovorjeno mesečno odplačilo posojila, se čim prej obrnite na nas.

    Kako dolgo traja postopek prijave?

    Vsa podjetja so različna, zato povprečnega časa odobritve vaše vloge ne moremo navesti. Stranke, ki so dobro pripravljene, morda potrebujejo le dva do tri tedne, medtem ko druge stranke potrebujejo več podpore pri izpolnjevanju potrebnih dokumentov in lahko potrebujejo dva do tri mesece ali več. Prizadevamo si, da bi bil postopek čim bolj pod vašim nadzorom. Bolj kot boste pripravljeni, hitreje bo napredovala vaša vloga.

    Če imate ob oddaji vloge pripravljeno končno različico ali osnutek poslovnega načrta in napoved denarnega toka, bo partner za izvedbo lažje ugotovil, koliko podpore potrebujete za napredovanje. Upoštevajte, da si naša služba za pomoč strankam in naši izvajalski partnerji prizadevajo odgovoriti na vse poizvedbe strank v petih delovnih dneh.

    Katere dejavnike upoštevate pri ocenjevanju vlog?

    Poslovni svetovalec bo pri obravnavi vaše vloge za posojilo za zagon podjetja upošteval tri glavna področja: vašo kreditno sposobnost, ali si lahko privoščite posojilo in ali je vaše podjetje uspešno.

    Kreditna sporobnost: V okviru vloge boste morali opraviti preverjanje kreditne sposobnosti, ki preveri vaše preteklo in sedanje finančno ravnanje. Slaba kreditna zgodovina vam v vseh primerih ne bo preprečila pridobitve posojila za zagon podjetja, vendar je ta del postopka prijave del naše zavezanosti k odgovornemu dajanju posojil in nam pomaga zagotoviti, da naši prosilci ne postanejo preobremenjeni.

    Osebna cenovna sprejemljivost: Posojila za zagon podjetja so osebna posojila za poslovne namene, zato boste morali posojilo vrniti tudi, če se vaši poslovni načrti v prihodnosti spremenijo. Posojila za zagon podjetja niso zavarovana (za zavarovanje posojila vam ni treba predložiti nobenega kritja), vendar boste morali v dogovorjenem obdobju posojila v celoti odplačati posojilo in morebitne obresti. Pri tej oceni nam pomaga osebni proračun za preživetje, ki ga morate predložiti skupaj s prošnjo in v katerem so navedeni vaši ključni viri osebnih dohodkov ter vsi mesečni stroški.

    Uspešnost poslovanja: Ključni dejavnik pri naši odločitvi o odobritvi posojila je zagotovitev, da bo vaše podjetje ustvarjalo dovolj denarja, da boste lahko poravnali mesečna odplačila posojila. Da bi nam to pomagali oceniti, morate dokazati, da obstaja zadostno povpraševanje po vaših izdelkih in/ali storitvah ter da boste lahko razumno dosegli vse cilje iz poslovnega načrta in napovedi denarnih tokov. Ne skrbite, če takih dokumentov še nikoli niste pripravili. Oglejte si naše brezplačne predloge in vodnike ter ne pozabite, da vam bo vaš poslovni svetovalec nudil podporo v tem delu postopka.

    Ali je med postopkom prijave na voljo kakšna podpora?

    Naši izvajalski partnerji so vam na voljo za pomoč med postopkom prijave. Svetujejo vam lahko glede izpolnjevanja obrazcev za vlogo in informacij, ki jih morate navesti. Pomagajo vam lahko tudi pri pripravi poslovnega načrta, napovedi denarnega toka in osebnega proračuna za preživetje, ne glede na to, ali potrebujete pomoč pri njihovi pripravi od začetka ali pa želite, da jih nekdo pregleda in smiselno preveri. Ker bo vaš izvajalski partner ocenil tudi vašo vlogo za posojilo in ugotovil, ali ste upravičeni do posojila za zagon podjetja, se bo njegova podpora osredotočila na to, da vam omogoči najboljši možni položaj za uspeh. Pomembno je vedeti, da ste na koncu sami odgovorni za svojo vlogo, in čeprav se bo izvajalski partner po najboljših močeh potrudil, da vam bo pomagal, to še ne zagotavlja, da boste upravičeni do posojila.

    Za dodatne informacije si oglejte našo podporo podjetjem in pogosto zastavljena vprašanja o mentorstvu.

    Kdo bo pregledal mojo vlogo in odločil, ali lahko dobim posojilo za zagon podjetja?

    Vašo vlogo bo pregledal vaš izvajalski partner in sprejel odločitev o posojilu. Vsakemu izvajalskemu partnerju zagotavljamo niz meril, da bi zagotovili dosleden pristop v naši mreži, vendar bodo izvajalski partnerji svojo odločitev navsezadnje sprejeli na podlagi kreditne zgodovine posameznika, osebne finančne zmožnosti in izvedljivosti poslovnega načrta.

    Zakaj bo moja vloga morda zavrnjena?

    Vaša vloga je lahko zavrnjena iz več razlogov. Kot odgovoren posojilodajalec uporabljamo dve ključni merili, na podlagi katerih določimo, ali lahko prosilcu odobrimo posojilo ali ne. Prvi se nanaša na finančno zmožnost posameznika (ali boste lahko odplačevali zahtevana posojila?), drugi pa na izvedljivost prosilčevega poslovnega načrta in napoved denarnega toka (ali boste lahko razumno dosegli vse cilje, ki ste jih določili v načrtu, in ali za vašo zamisel obstaja zadosten trg?).

    Ali se lahko ponovno prijavim, če je moja vloga zavrnjena?

    Če je vaša vloga zavrnjena, morate pred ponovno vložitvijo žal počakati vsaj šest mesecev. To obdobje je namenjeno zagotovitvi časa, da pregledate in izboljšate vsa področja svoje vloge, zaradi katerih prej niste mogli pridobiti posojila za zagon podjetja.

    Če se odločite za ponovno prijavo, se morate vrniti k prvotnemu izvajalskemu partnerju, ki je pregledal vašo prvo prijavo. Vašo prošnjo bo ponovno ocenil. Za sodelovanje z istim izvajalskim partnerjem vas prosimo, ker ta vaš poslovni in osebni položaj.

    Pri ponovni oceni boste morali vašemu izvajalskemu partnerju dokazati, da so se vaše okoliščine spremenile ali da ste odpravili pomisleke, ki so bili navedeni v prvem pismu o zavrnitvi. Predložiti boste morali tudi posodobljene osebne in poslovne dokumente ter opraviti vse preglede, ki jih zahteva shema.

    Ali za pridobitev tega posojila potrebujem poslovni bančni račun?

    Ne, bančnega računa ne potrebujete, in tudi če ga imate, prek njega ne morete prejeti posojila za zagon podjetja. Posojilo za zagon podjetja je osebno posojilo, zato boste morali, če bo vaša vloga uspešna, za prejem posojila za zagon podjetja navesti podatke o osebnem bančnem računu.

    Oddal sem vlogo za posojilo za zagon podjetja, vendar še nisem prejel nobenega odgovora?

    Če z vami ne vzpostavim stika v dveh delovnih dneh, se obrnite na našo ekipo za pomoč strankam in nam posredujte svoje kontaktne podatke, da vam bomo lahko pomagali pri nadaljnjih korakih.

    Ali lahko, preden prejmem posojilo, postopek kadar koli ustavim?

    Da, pred prejemom posojila lahko vlogo kadar koli umaknete. Ko prejmete posojilo, je trajanje obdobja za razmislek 14 dni od datuma podpisa posojilne pogodbe. Če se v obdobju za razmislek odločite, da posojila ne želite več, lahko sredstva vrnete in ne boste dolžni plačati obračunanih obresti. Podrobnosti o obdobju za razmislek najdete v svoji posojilni pogodbi. Upoštevajte, da morate po izteku obdobja za premislek odplačati celoten znesek posojila, vključno z vsemi obrestmi.

    Preverjanje kreditne sposobnosti

     Kaj je preverjanje kreditne sposobnosti?

     Preverjanje kreditne sposobnosti je pregled vašega preteklega in trenutnega finančnega vedenja, pri čemer se upoštevajo vsi viri kreditov, vpisani na vaše ime (med drugim kreditne kartice, računi za komunalne storitve, pogodbe za mobilne telefone in hipoteke). Družba Start Up Loans Company kot odgovoren posojilodajalec izvaja preverjanja kreditne sposobnosti, da bi se izognila povečanju finančne zadolženosti, ki bi lahko preobremenila posameznega posojilojemalca.

     Kdo izvaja preglede kreditne sposobnosti?

     Če zaprosite za posojilo za zagon podjetja, bomo v okviru postopka prijave v vašem imenu opravili preverjanje kreditne sposobnosti, če ste v to privolili v skladu z našim Pravilnikom o zasebnosti in izmenjavi podatkov.

     Upoštevajte, da po opravljenem preverjanju kreditne sposobnosti naša ekipa z vami ne more razpravljati o podrobnostih vašega poročila o kreditni sposobnosti. Če imate pomisleke glede svoje kreditne zgodovine, se morate obrniti na bonitetno agencijo in zahtevati kopijo svojega poročila o kreditni sposobnosti ter morebitne pomisleke nasloviti neposredno nanjo. Spodaj je seznam treh glavnih bonitetnih agencij, ki trenutno delujejo v Združenem kraljestvu, vendar upoštevajte, da boste za to morda morali plačati manjšo pristojbino. Pomembno je tudi vedeti, da bonitetne agencije nimajo vedno enakih podatkov, zato se boste v primeru, da vas skrbi vsebina vašega poročila o kreditni sposobnosti, morda želeli posvetovati z več agencijami.

     CallCredit contact details

     Telefon: 0870 0601414
     Obiščite spletno mesto

     Equifax PLC contact details

     Telefon: 0870 010 0583
     Obiščite spletno mesto

     Experian contact details

     Telefon: 0844 4818000
     Obiščite spletno mesto

     Ali gre za osebni ali poslovni pregled kreditne sposobnosti?

     Posojila za zagon podjetja so osebna posojila, zato je preverjanje kreditne sposobnosti, ki ga opravimo, osebno preverjanje kreditne sposobnosti.

     Ali preverjanje kreditne sposobnosti vpliva na mojo oceno kreditne sposobnosti?

     Ko se v vlogi za posojilo za zagon podjetja opravi preverjanje kreditne sposobnosti, se v vašem kreditnem poročilu pusti »odtis«, ki kaže, da ste zaprosili za financiranje. To lahko vpliva na vašo oceno kreditne sposobnosti; vendar je kreditna ocena posameznika sestavljena iz številnih različnih dejavnikov, ki skupaj prikazujejo vaše finančno ravnanje (kot so druge vloge za kredit, predhodno zavarovani krediti, zgodovina odplačevanja kreditov itd.). Če bo vaša vloga za posojilo za zagon podjetja uspešna, bo v vašem osebnem kreditnem poročilu skupaj z morebitnimi ponovnimi plačili navedena vsaj šest let.

     Kako dolgo velja preverjanje kreditne sposobnosti?

     Morebitna preverjanja kreditne sposobnosti, opravljena v okviru vaše vloge za posojilo za zagon podjetja, so veljavna le tri mesece. Če bo vaša vloga po tem še vedno v obravnavi, bomo morali opraviti novo preverjanje kreditne sposobnosti. V večini primerov se preverjanje kreditne sposobnosti opravi že v zgodnji fazi, zato ste lahko prepričani, da ste upravičeni do vloge za posojilo za zagon podjetja, preden vložite svoj čas v preostali postopek prijave. To pomeni, da boste imeli do tri mesece časa za dokončanje poslovnih in osebnih dokumentov, kot so poslovni načrt, napoved denarnega toka in osebni proračun za preživetje, ki bodo osnova za oceno. Zato vam svetujemo, da dobro premislite, kdaj je najprimernejši čas za začetek prijave.

     Ali lahko zaprosim za posojilo za zagon podjetja, čeprav imam slabo kreditno zgodovino ali slabše kreditne sposobnosti?

     Slaba kreditna zgodovina vam ne bo nujno preprečila pridobitve posojila za zagon podjetja, je pa vsekakor dejavnik, ki ga bomo upoštevali v postopku ocenjevanja. Zavezani smo k odgovornemu dodeljevanju posojil, zato pri vsaki stranki preverimo njeno preteklo finančno ravnanje in trenutno sposobnost.

     Zato posameznikom z določenimi kreditnimi težavami posojila ne moremo odobriti. To med drugim vključuje naslednje:

     • Vložili ste predlog za stečaj ali ste trenutno v stečaju ali imate odredbo za odpust dolga (DRO).
     • Imate neporavnan individualni prostovoljni sporazum (IVA) ali skrbniško pogodbo.
     • Vključeni ste v programe za upravljanje dolga ali sheme za urejanje dolga (DAS).

     Upoštevajte, da družba Start Up Loans Company vsako vlogo oceni posebej in si pridržuje pravico, da vlogo zavrne iz drugih razlogov, povezanih s posojilom, zlasti v primerih, ko bi posojilo lahko povečalo finančno zadolženost, ki bi lahko posameznika preobremenila.

     Če se na vas nanaša kaj od zgoraj navedenega ali vas skrbi vaša kreditna zgodovina, lahko preverite svoje poročilo o kreditni sposobnosti, tako da se obrnete na bonitetno agencijo. Spodaj je seznam treh glavnih bonitetnih agencij, ki trenutno delujejo v Združenem kraljestvu, vendar upoštevajte, da boste za to morda morali plačati manjšo pristojbino.

     Pomembno je tudi vedeti, da bonitetne agencije nimajo vedno enakih podatkov, zato se boste v primeru, da vas skrbi vsebina vašega poročila o kreditni sposobnosti, morda želeli posvetovati z več agencijami.

     CallCredit

     Telefon: 0870 0601414
     Obiščite spletno mesto

     Equifax PLC

     Telefon: 0870 010 0583
     Obiščite spletno mesto

     Experian

     Telefon: 0844 4818000
     Obiščite spletno mesto

     Lahko se obrnete tudi na Citizens Advice Bureau ali Money Advice Service za brezplačne nasvete o tem, kako izboljšati svojo kreditno sposobnost.

     Če imate dodatna vprašanja o preverjanju kreditne sposobnosti ali vlogi za posojilo za zagon podjetja, stopite v stik z našo ekipo za pomoč strankam.

     Poslovna podpora in mentorstvo

      Do kakšne podpore sem upravičen med postopkom prijave?

      Naši izvajalski partnerji so vam na voljo za pomoč pri postopku prijave. Svetujejo vam lahko glede izpolnjevanja obrazcev za vlogo in informacij, ki jih morate navesti. Pomagajo vam lahko tudi pri pripravi poslovnega načrta, napovedi denarnega toka in osebnega proračuna za preživetje, ne glede na to, ali potrebujete pomoč pri njihovi pripravi od začetka ali pa želite, da jih nekdo pregleda in smiselno preveri.

      Ker bo vaš izvajalski partner ocenil tudi vašo vlogo za posojilo in ugotovil, ali ste upravičeni do posojila za zagon podjetja, se bo njegova podpora osredotočila na to, da vam omogoči najboljši možen položaj za uspeh. Pomembno je vedeti, da ste na koncu sami odgovorni za svojo vlogo, in čeprav se bo izvajalski partner po najboljših močeh potrudil, da vam bo pomagal, to še ne zagotavlja, da boste upravičeni do posojila.

      Ali mi lahko pomagate pri pripravi poslovnega načrta in napovedi denarnega toka?

      Da, to podporo vam bo lahko zagotovil vaš izvajalski partner. Če je le mogoče, vam priporočamo, da najprej poskusite pripraviti načrte z uporabo naših brezplačnih predlog, saj bo tako vaš izvajalski partner bolje spoznal vas in vaše podjetje. Ne skrbite, če tega še nikoli niste počeli in želite nekaj napotkov pred začetkom. To je povsem normalno.

      Kakšno podporo bom prejel, če bo moja vloga uspešna?

      Ko boste črpali posojilo za zagon podjetja, vam bomo ponudili individualno mentorstvo. V prvih 12 mesecih trajanja posojila ste upravičeni do 15 ur brezplačnega mentorstva, od vas in vašega mentorja pa je odvisno, kako pogosto boste nadoknadili zamujeno. Poleg mentorske podpore boste upravičeni tudi do dostopa do številnih ekskluzivnih poslovnih ponudb naših korporativnih partnerjev, vključno s popusti, znižanimi cenami in brezplačnimi darili za vrsto vodilnih poslovnih izdelkov in storitev.

      Kaj je mentor in kako mi bo koristil?

      Mentor je izkušen posameznik, ki vam lahko nudi podporo in svetovanje pri gradnji podjetja. Čeprav je ustanovitev podjetja zanimiva, je lahko tudi osamljena in utesnjujoča, zlasti v začetnih fazah, zato je zelo koristno, če se lahko pogovorite z nekom, ki ima izkušnje, strokovno znanje in drugačen pogled. Mentor vam ne bo povedal, kako voditi podjetje, temveč vam bo pomagal pri učenju načrtov in strategij, ki vam bodo omogočili sprejemanje pravilnih odločitev za vaše podjetje. Poiščite več informacij o našem mentorskem programu.

      Kako bo zagotovljena mentorska podpora?

      Navsezadnje o tem odločata vi in vaš mentor na podlagi tega, kaj vama ustreza. Nekatere naše stranke prejemajo mentorstvo v živo in se srečajo na zunanjem kraju, na primer v kavarni, medtem ko so druge zadovoljne s telefonskim klicem, videokonferenco (prek Skypa ali drugega programa) ali dopisovanjem prek e-pošte. O tem se lahko pogovorite z mentorjem na prvem srečanju. Upoštevajte, da mentorstva v živo ni mogoče zagotoviti v vseh primerih.

      Ali moram imeti mentorstvo za pridobitev posojila za zagon podjetja?

      Ne, mentorstva vam ni treba sprejeti. Vendar pa vsem prejemnikom posojil priporočamo, da se udeležijo mentorstva, saj večina študij kaže pozitivno povezavo med preživetjem podjetja in vključenostjo v mentorsko podporo. Sami lahko izberete, kakšen obseg podpore vam bo najbolj ustrezal in kako pogosto se želite srečevati z mentorjem. Razumemo, da sta življenje in posel včasih zelo naporna, vendar ne podcenjujte, kako učinkovita sta lahko zunanje vodenje in podpora.

      Koliko podpore lahko zahtevam od svojega mentorja?

      V prvih 12 mesecih trajanja posojila ste upravičeni do 15 ur individualnega mentorstva.

      Ali bom še naprej prejemal pomoč, če moj obrok ne bo plačan?

      Da, če pride do neplačila, lahko poiščete pomoč pri svojem izvajalskemu partnerju ali mentorju, vendar upoštevajte, da se boste morali pogovoriti tudi s svojim finančnim partnerjem, ki upravlja vaše posojilo. Ne pozabite, da izvajalski partner ali mentor ni odgovoren za vaše sprotno odplačevanje posojila za zagon podjetja. Ne glede na vaše mentorsko razmerje ste še vedno odgovorni za vračilo posojila za zagon podjetja v skladu z dogovorjenim načrtom odplačevanja, ki bo obravnavan med postopkom prijave.

      Lahko moj mentor svetuje o dolgovih?

      Ne, vaš mentor je namenjen splošnemu svetovanju in ne more zagotavljati posebnih nasvetov, kot je na primer svetovanje o dolgovih. Če ste zaskrbljeni, da ne boste odplačali prihajajočega obroka posojila ali pa ste že zamudili z odplačilom posojila, se posvetujte s svojim finančnim partnerjem in obiščite razdelek Pogosta vprašanja o odplačevanju posojil, kjer so na voljo dodatne informacije o zunanjih storitvah, ki vam lahko prav tako pomagajo.

      Naši izvajalski partnerji

       Kaj je izvajalski partner?

       Pomembno nam je, da vsem našim strankam omogočimo vse možnosti za uspeh, tako pri vlogah za posojila za zagon podjetja kot pri podjetjih v celoti. Zato zaposlujemo nacionalno mrežo partnerskih izvajalskih organizacij z izkušenimi poslovnimi svetovalci.

       Poleg pomoči prosilcem pri pripravi poslovnega načrta in napovedi denarnega toka so naši partnerji odgovorni tudi za ocenjevanje končnih vlog za posojilo in zagotavljanje stalne mentorske podpore uspešnim vlagateljem. Ko zaprosite za posojilo za zagon podjetja, vam bo dodeljen poslovni svetovalec, ki vam bo pomagal pri napredku in bo vaša ključna kontaktna točka v okviru sheme.

       Tesno sodelujemo z našimi partnerji, ki delujejo v različnih regijah in panogah v Angliji, Walesu, na Škotskem in Severnem Irskem, da bi zagotovili sprejemanje odgovornih odločitev o posojilih.

       Vse prosilce dodelimo enemu od naših izvajalskih partnerjev in vas po potrebi povežemo s izvajalskim partnerjem, ki deluje na vašem lokalnem območju.

       Da bi vam lahko učinkovito pomagali, boste lahko sodelovali le z enim partnerjem in tega po oddaji vloge ne boste mogli spremeniti.

       Odplačila posojil

        Ali moram še vedno odplačati posojilo, če izstopim iz podjetja ali če podjetje preneha poslovati?

        Da, posojilo za zagon podjetja je osebno posojilo, ki se uporablja za poslovne namene, zato ste osebno odgovorni za odplačilo celotnega zneska posojila in obresti v skladu s pogodbo o posojilu, ki ste jo podpisali, ne glede na status vašega podjetja ali vaš položaj v njem. Posojilo lahko odplačate brez obresti le v 14-dnevnem odpovednem roku, neposredno po podpisu posojilne pogodbe. Če se v tem obdobju odločite, da posojila ne želite več, lahko sredstva vrnete in ne boste dolžni plačati obračunanih obresti. Podrobnosti o obdobju za razmislek najdete v svoji posojilni pogodbi.

        Kakšna je doba odplačevanja posojila za zagon podjetja?

        Mesečno morate odplačevati posojilo v obdobju od enega do petih let, odvisno od vaših finančnih zmožnosti in želja. O natančnem trajanju posojila se boste, če bo vaša vloga odobrena, dogovorili med postopkom prijave in ga zapisali v pogodbi o posojilu.

        Kaj naj storim, če menim, da bom zamudil odplačilo posojila?

        Takoj se obrnite na svojega finančnega partnerja in ga obvestite o svoji situaciji. Če menite, da naslednjega obroka morda ne boste zmogli odplačati, se vedno raje posvetujte s svojim finančnim partnerjem, kot da čakate, da bo plačilo zamujeno.

        Kaj se zgodi, če posojila ne odplačujem?

        Naši finančni partnerji v primeru zamude pri odplačilu posojila upoštevajo standardno tržno prakso ter ravnajo pošteno in razumno. Če plačila ne opravite, bo vaš finančni partner poskušal stopiti v stik z vami in ugotoviti razloge za zamujeno plačilo. Prav tako bo skupaj z vami sklenil razumen in pošten dogovor o tem, kako boste v prihodnosti obravnavali to vprašanje in izpolnjevali svoje obveznosti. Temu bo sledilo elektronsko sporočilo in/ali pismo, v katerem bo navedeno, da ste zamudili odplačilo(-a), in opisano, kaj je treba storiti, da se stanje izboljša.

        Če finančnemu partnerju po večkratnih poskusih ne uspe vzpostaviti stika z vami, lahko neporavnana plačila poskuša izterjati na različne načine, med drugim lahko zaprosi za izdajo sodbe okrožnega sodišča (CCJ) ali vaš primer preda pooblaščenemu zastopniku za izterjavo dolgov. Če niste prepričani, kdo je vaš finančni partner, preverite pogodbo o posojilu.

        Mislim, da imam finančne težave in da potrebujem pomoč pri upravljanju svojih financ. Kaj lahko storim?

        Brez skrbi, na voljo je veliko brezplačnih in nepristranskih organizacij za svetovanje o dolgovih, ki so pripravljene pomagati. Družba Start Up Loans Company tesno sodeluje z veliko dobrodelno organizacijo Money Advice Trust, ki nudi naslednje storitve:

        The national debt line

        Strokovnjaki za svetovanje o dolgovih, ki si posameznikom prizadevajo pomagati izboljšati njihov položaj. Pri upravljanju svojih dolgov je pomoč prejelo že več milijonov ljudi.

        The business debt line

        Edinstvena storitev za pomoč samozaposlenim in malim podjetjem pri upravljanju njihovih dolgov.

        Drugi viri brezplačnega in nepristranskega svetovanja o dolgovih so navedeni spodaj:

        Izvajalski partner vam lahko nudi podporo in svetovanje v zvezi z vašim podjetjem in posojilom za zagon podjetja, ne more pa vam zagotoviti neodvisnega svetovanja o dolgovih. To je treba poiskati pri zgoraj navedenih organizacijah.

        *Upoštevajte: Družba Start Up Loans Company ne podpira nobenih podjetij za upravljanje dolgov, ki zaračunavajo pristojbine za svetovanje o dolgovih ali plačilne načrte za upravljanje dolgov. Če je stik z vami vzpostavilo takšno podjetje, prosimo, da se nemudoma obrnete na nas.

        Od izvajalskega ali finančnega partnerja sem prejel obvestilo o neizpolnjevanju obveznosti. Kaj naj storim?

        Pomembno je, da se čim prej odzovete na vsa obvestila o zamujenih plačilih. Vsi kontaktni podatki so navedeni v obvestilu, ki ste ga prejeli.

        Kaj se zgodi, če se ne odzovem na obvestila o zamujenih plačilih ali ne odplačujem obrokov?

        Pomembno je, da se odzovete na vsa prejeta obvestila in sproti odplačujete posojilo. Kot pri vsakem reguliranem potrošniškem finančnem produktu se lahko zaradi neizpolnjevanja zahtevanih odplačil posojila proti vam sproži eden ali več naslednjih ukrepov:

        • O morebitnih neporavnanih zneskih lahko obvestimo bonitetne agencije, kar lahko vpliva na vašo bonitetno oceno in sposobnost pridobivanja blaga, storitev ali določenih oblik zaposlitve.
        • Pri izterjavi morebitnih neporavnanih zneskov lahko posreduje zunanja agencija za izterjavo.
        • Lahko se začne sodni postopek, ki med drugim vključuje sodbo okrožnega sodišča.

        Prejel sem dopis agencije za izterjavo dolgov. Kaj naj storim?

        Če ne odplačujete dogovorjenih obrokov posojila, lahko z vami stopi v stik ena od naših pooblaščenih agencij za izterjavo dolgov. Ta bo do nadaljnjega nadzorovala vaše posojilo in vam pomagala določiti redna odplačila ali pa vas napotila na ustrezno zunanje svetovanje, da bi povrnili te stroške. Zato se čim prej obrnite na agencijo in začnite omenjeni postopek. Upoštevajte, da v večini primerov po posredovanju agencije za izterjavo dolgov družba Start Up Loans Company in naši izvajalski partnerji ne morejo več komentirati vašega posojila.

        Start Up Loans Company

         Kaj je Start Up Loans Company?

         Družba Start Up Loans Company je bila ustanovljena septembra 2012, njeno poslanstvo pa je pomagati novim in začetnim podjetjem v Združenem kraljestvu pri dostopu do ugodnih finančnih sredstev in mentorske podpore za zagon in rast. Smo hčerinsko podjetje banke British Business Bank in izvajamo vladni program posojil za zagon podjetij, ki zagotavlja financiranje in podporo podjetjem, ki težko dostopajo do drugih oblik financiranja.

         Kakšna je povezava družbe Start Up Loans Company z vlado?

         Program Start Up Loans je financiran s strani vlade. Družba Start Up Loans Company je članica skupine British Business Bank. Družba British Business Bank plc je razvojna banka, ki je v celoti v lasti vlade.

         What is the registered address for The Start Up Loans Company?

         Registered Office Address: (Companies House)
         The Start-Up Loans Company
         Steel City House
         West Street
         Sheffield
         S1 2GQ

         Pritožbeni postopek

          Po preverjanju kreditne sposobnost sem bil zavrnjen; ali se lahko na odločitev pritožim?

          Da, pritožbo lahko vložite v 30 dneh od datuma znanega izida.

          Datum znanega izida je datum, ko ste prejeli e-poštno sporočilo o izidu.

          Kako lahko vložim pritožbo na odločitev o kreditni sposobnosti?

          Zavezani smo k odgovornemu dodeljevanju posojil, zato pri vsaki stranki preverimo njeno preteklo finančno ravnanje in trenutno sposobnost, ki ji omogoča, da si privošči posojilo. Zato posameznikom z določenimi kreditnimi težavami ne moremo odobriti posojila (če želite izvedeti več o tem, kako sprejemamo kreditne odločitve, kliknite tukaj). Zato stranke prosimo, da se pred obravnavo njihove pritožbe prepričajo, da so podatki, ki jih hranijo bonitetne agencije, pravilni.

          Če so podatki v vašem poročilu o kreditni sposobnosti napačni, boste morali to sporočiti agenciji za kreditne informacije, preden odločimo o vaši pritožbi, saj pri preverjanju kreditne sposobnosti uporabljamo informacije, ki nam jih je posredovala. Po potrebi lahko, po morebitnih popravkih v poročilu o kreditni sposobnosti stranke, ponovno preverimo odločitev o posojilu.

          Za več informacij o svoji kreditni zgodovini obiščite Experian.

          Pritožbo lahko vložite tako, da se obrnete na SUL, in izpolnite naš obrazec.

          Če se boste odločili za pritožbo, boste morali navesti utemeljen(e) razlog(e), zakaj bi morala biti vaša pritožba ponovno obravnavana, in predložiti kopijo svojega poročila o kreditni sposobnosti.

          Bil sem zavrnjen po ponovnem pregledu kreditne sposobnosti, se lahko na odločitev pritožim?

          Da, pritožbo lahko vložite v 30 dneh od datuma znanega izida.

          Datum znanega izida je datum, ko ste prejeli e-poštno sporočilo o izidu.

          Kako vložim pritožbo na odločitev v ponovnem pregledu kreditne sposobnosti?

          Izvajalskega partnerja lahko kontaktirate po telefonu ali e-pošti, njegove podatke najdete v portalu za stranke ali v zadnjem e-poštnem sporočilu, v SUL pa nas lahko kontaktirate tudi prek našega obrazca.

          Nato lahko poiščemo razloge za zavrnitev. Obstajajo številni razlogi, zakaj ste bili zavrnjeni, vključno s spremembo vaših finančnih okoliščin od našega zadnjega preverjanja kreditne sposobnosti, kar je zaradi naše zavezanosti k odgovornemu dajanju posojil lahko razlog, da ste bili od takrat zavrnjeni.

          Ali se lahko pritožim na odločitev o oceni?

          Da, pritožbo lahko vložite pri izvajalskem partnerju v 30 dneh od datuma znanega izida.

          Datum znanega izida je datum, ko ste prejeli e-poštno sporočilo o izidu.

          Kako lahko vložim pritožbo na odločbo o oceni?

          Izvajalskega partnerja lahko kontaktirate po telefonu ali e-pošti, njegove podatke najdete v portalu za stranke ali v zadnjem e-poštnem sporočilu.

          Če se boste odločili za pritožbo, boste morali navesti utemeljene razloge, zakaj menite, da je bila prvotna odločitev napačna. V podporo svoji pritožbi boste lahko predložili dodatne informacije.

          Izvajalski partner vam lahko pomaga ugotoviti, katere dodatne informacije bodo potrebne

          Kakšen je pritožbeni postopek v zvezi z oceno?

          Izvajalski partner bo neodvisno pregledal vašo vlogo, pri čemer bo pregledal prvotno vlogo in vse nove informacije, ki ste jih predložili v podporo svoji vlogi.

          Ker se vse naše ocene najprej izvedejo v postopku dvojnega ocenjevanja, je pritožba le redko razveljavljena.

          Če vaši pritožbi ni ugodeno, lahko ponovno vložite vlogo po 6 mesecih od prve odločitve, kar vam bo dalo čas, da izboljšate sposobnost preživetja svojega podjetja ali odpravite morebitne pomisleke glede cenovne sprejemljivosti, ki so se pojavili.

          Če bo vaši pritožbi ugodeno, se bo vaša vloga nadaljevala kot običajno, vaš izvajalski partner pa vas bo vodil pri nadaljnjih korakih.