Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

Dogfen Cwestiynau Cyffredin

Welsh Language Version

The Start Up Loans Company

Beth yw’r Start Up Loans Company?

Sefydlwyd The Start Up Loans Company ym mis Medi 2012, gyda chenhadaeth i helpu busnesau newydd a cham cynnar y DU i gael gafael ar gyllid fforddiadwy a chymorth mentora i ddechrau arni a thyfu. Rydym yn is-gwmni i Fanc Busnes Prydain ac yn cyflwyno rhaglen Start Up Loans y Llywodraeth sy’n darparu cyllid a chefnogaeth i fusnesau sy’n ei chael hi’n anodd cael gafael ar fathau eraill o gyllid.

Beth yw cysylltiad The Start Up Loans Company â’r Llywodraeth?

Mae’r rhaglen Start Up Loans yn cael ei hariannu gan y Llywodraeth. Mae The Start Up Loans Company yn aelod o grŵp Banc Busnes Prydain. Mae Banc Busnes Prydain cyf yn fanc datblygu sydd dan berchnogaeth lwyr Llywodraeth ei Mawrhydi.

Beth yw cyfeiriad cofrestredig The Start Up Loans Company?

Cyfeiriad Swyddfa Cofrestredig: (Tŷ’r Cwmnïau)
The Start-Up Loans Company
71-75 Shelton Street
Covent Garden
Llundain
WC2H 9JQ

Cyfeiriad Busnes: (Post Busnes)
The Start-Up Loans Company
71-75 Shelton Street
Covent Garden
Llundain
WC2H 9JQ