Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

Sıkça Sorulan Sorular

Turkish Language Version

Uygunluk

Her tür işletme bir Start Up Loan için başvurabilir mi?

Start Up Loan’lar, yeni bir işletme kurmak ya da 36 aydan daha kısa bir süredir faaliyet yürüten, var olan bir işletmeyi büyütmek için tasarlanmıştır. Farklı türden işletmelerin çoğunu desteklemekle birlikte bazı işletme türlerini destekleyemeyiz. Destekleyemediğimiz işletme türlerinin tamamının bir listesi için lütfen yeterlilik sayfamızı ziyaret edin.

Kredi skorum kötüyse yine de bir kredi için başvurabilir miyim?

Kötü kredi skoru ille de bir Start Up Loan almanıza engel değildir ancak başvuru sahipleriyle ilgili tam kredi kontrolü gerçekleştiriyoruz. Start Up Loans Company sorumlu borç verme amacına bağlıdır ve başvuru sahiplerinin aldıkları krediyi geri ödeyebileceklerinden emin olmalıdır.

Aşağıdaki durumlarda bir Start Up Loan alamazsınız:

  • İflas etmek için başvuruda bulunmaaşamasındaysanız ya da şu anda iflas etmişdurumdaysanız veya hakkınızda düzenlenmiş olan birBorç Erteleme Emri (Debt Relief Order – DRO) varsa.
  • Adınıza düzenlenmiş olan, kapatılmamış bir BireyselBorçların Gönüllü Olarak Yeniden YapılandırılmasıSözleşmesi (Individual Voluntary Agreement – IVA) yada bir Yediemin Sözleşmesi (Trust Deed) varsa.
  • Borç Yönetim Programları (Debt ManagementPrograms) ya da Borç Düzenleme Programlarına (DebtArrangement Schemes – DAS) tabiyseniz.

İlgili detayların tamamı için lütfen kredi kontrolleri ile ilgili özel sayfamızı ziyaret edin.

Bir Borç Erteleme Emrine (Debt Relief Order DRO) tabiyim, kredi için başvurabilir miyim?

Bir Borç Erteleme Emrine (Debt Relief Order – DRO) tabiyseniz, bir işletme kurma, işletmeyi tanıtma ve işletmenin yöneticisi olarak hareket etmenizle ilgili sınırlamalara da tabisiniz demektir. Bu sınırlamalar, işletmenizi faaliyete geçirmenizi ve bu sebepten dolayı
oişletme için alınan herhangi bir krediyi geri ödemenizigüçleştirebilir.

Start Up Loans Company ve Ortak Kuruluşları, başvuru sahiplerinin herhangi bir kredi sorununu, finansal borçluluk durumlarını artırmak suretiyle birleştirmediğimizden emin olma amacına bağlı olan, sorumluluk sahibi borç veren kuruluşlardır. Bu sebepten dolayı, söz konusu bireyleri kapatılmamış herhangi bir DRO’ları ibra edilene kadar destekleyemeyiz.

İlgili detayların tamamı için lütfen kredi kontrolleri ile ilgili özel sayfamızı ziyaret edin.

Bir Borç Yönetim Planına (Debt Management Plan - DMP) tabiyim, kredi için başvurabilir miyim?

Maalesef bu borçların tamamını ödeyene kadar başvurunuzu değerlendirmeye alamayız. Start Up Loans Company sorumlu şekilde borç verme amacına bağlıdır ve başvuru sahibinin daha fazla borç altına gireceği durumlarda borç vermemeyi seçecektir.

İlgili detayların tamamı için lütfen kredi kontrolleri ile ilgili özel sayfamızı ziyaret edin.

Belirli kredi sorunları olan kişilere neden borç vermiyorsunuz?

Start Up Loans Company ve Ortak Kuruluşları, sorumluluk sahibi borç veren kuruluşlar olma amacına bağlıdır ve başvuru sahiplerinin mevcut herhangi bir kredi sorununu finansal borçluluk durumlarını artırmak suretiyle birleştirmemek bizim için önemlidir. İlgili detayların tamamı için lütfen kredi kontrolleri ile ilgili özel sayfamızı ziyaret edin.

Devlet yardımı alıyorsam yine de bir kredi için başvurabilir miyim?

Devlet yardımı alıyor olmanız ille de bir Start Up Loan için başvurmanızı engellemez ancak kişilerin devlet yardımlarına olan haklarıyla ilgili bireysel danışmanlık sağlayamayız. Bilgi için lütfen Job Centre Plus şubenizle görüşün.

Var olan bir işletmeyi satın alıyorsam krediye başvurabilir miyim?

Evet, üç yıldan daha fazla bir süredir faaliyet yürütüyor olsa dahi, söz konusu işletmeye üç yıldan daha uzun bir süredir sahip değilseniz, bir başkasının sahip olduğu var olan bir işletmeyi satın alıyorsanız da bir Start Up Loan için başvurabilirsiniz. Böyle bir durumda, işletmenin mali hesaplarının bir kopyasını edinmiş olmanız ve bunları başvurunuzla birlikte sağlamanız gerekir. Bu işletmenin daha önce zararına iş yapmış olması ya da mevcut olarak zararına iş yapıyor olması durumunda bu konuyu doğrudan iş planınızda ele almanız gerekecektir.

İşletmemin ne kadar süredir ticari faaliyet yürüttüğünü nasıl bilebilirim?

Bir Start Up Loan için başvuruda bulunmanın amaçları için ticari faaliyet yürütme, bir işletmenin mal alıp satması, bir zanaat ya da mesleği gerçekleştirmesi, hizmetler sağlaması ya da süreklilik arz eden şekilde gelir yaratması olarak tanımlanır. Bu kriterlere uymuyorsanız, bu durumda muhtemelen ticari faaliyet yürütüyor olarak sınıflandırılmazsınız. Pazarı test etmek için geçici faaliyetlerde bulunduysanız ya da gelir oluşturmayan faaliyetler için masrafa girdiyseniz, bu sürelerin toplam ticari faaliyet yürütme sürenize dahil edilmeyeceğine lütfen dikkat edin. Bir Start Up Loan’a başvurabilmek için 36 aydan daha kısa bir süre boyunca faaliyet gösteriyor olmanız gerektiğini unutmayın. Daha fazla bilgi için lütfen uygunluk kriterleri sayfamızı ziyaret edin ya da emin değilseniz bizimle iletişime geçin.

Birleşik Krallık’ta vizeyle kalıyorum, krediye başvurabilir miyim?

Bu, vizenize bağlıdır. Bir kişinin Birleşik Krallık’ta çalışabilmesini sınırlayan, sponsorluk, saat sayısı ya da serbest meslek sahibi olarak çalışma hakkı gibi faktörlere dayanan çeşitli vizeler bulunur. Aşağıdaki vize türlerine sahipseniz bir Start Up Loan için başvuramazsınız:

  • 1. Kademe vize (Tier 1 visa) (bütün kategoriler)
  • 2. Kademe vize (Tier 2 visa) (bütün kategoriler)
  • 4. Kademe (Tier 4) öğrenci vizesi
  • 5. Kademe vize (Tier 5 visa) (geçici işçi)
  • Özel Ev Halkı Vizesine sahip Ev İşçileri
  • Bir Yurtdışı İşletme vizesinin temsilcisi

Şüpheye yer vermemek için, Soy Vizesine sahip kişilerin yanı sıra üzerinde “kamu fonlarından yararlanamaz” ibaresiyle belirtilen bir sınırlamaya tabi bir vizeye sahip kişiler de söz konusu sınırlamalar yukarıda belirtilen kategorilere girmedikçe bu programdan yararlanabilirler.
Vizenizin programdan yararlanmak için uygun olup olmadığından emin değilseniz, lütfen vize türünüz hakkında daha fazla bilgi için Hükümet web sitesini ziyaret edin.

Vize türünüz uygunluk kriterlerimize uyuyorsa dahi, başvurunuzda kredi geri ödeme sürenizi belirtirken, bu sürenin, kredi geri ödemelerinizi vizenizin son geçerlilik tarihinden en az altı ay önce eksiksiz olarak tamamlamanızı sağlayacak bir süreye tekabül ettiğinden emin olmanız gerekir. Örneğin, dört yıllık bir vizeniz varsa, size sunabileceğimiz maksimum kredi geri ödeme süresi, krediyi vizenizin süresi dolmadan önce tamamen geri ödemeniz gerektiğinden, 3,5 yıl olacaktır.

Birleşik Krallık’ta yaşayan uluslararası bir öğrenci olarak krediye başvurabilir miyim?

Bu, vizenize bağlıdır. Bir 4. Kademe vizeye (Tier 4 visa) sahipseniz, bu vizeye göre serbest meslek sahibi olarak çalışamayacağınızdan maalesef bir Start Up Loan alamazsınız. Benzer şekilde, bir 1. Kademe (Tier 1) (Mezun Girişimci) vizesine sahipseniz, vizenizin süresi asgari kredi geri ödeme süresi kriterimize uymadığından bir Start Up Loan alamazsınız.

İşletmem uluslararası mal ihracatı alanında faaliyet gösteriyor. Yine de bir kredi için başvurabilir miyim?

Evet, üç temel faktöre bağlı olarak başvurabilirsiniz.

1. İşletmeniz Birleşik Krallık’ta kayıtlı bir şirket ve/veyavergi işlemleri için Birleşik Krallık’ta kayıtlı olmalıdır.
2. İşletmeniz, Birleşik Krallık’ta faaliyet yürütüyorolmalıdır.
3. İşletmenizin oluşturduğu gelirin büyük bir kısmı daBirleşik Krallık’ta tutulmalıdır.

Başvurabilmem için öncelikle işletmemin Companies House ya da HMRC'ye kaydettirilmesi gerekir mi?

Hayır, bir Start Up Loan’a başvurabilmeniz için işletmenizin Companies House ya da HMRC’ye kaydettirilmiş olması gerekmez.

İş ortağım da başvurabilir mi?

Evet, aynı işletme için birden fazla iş ortağından her biri bir Start Up Loan için başvurabilir. Herhangi bir işletmeye maksimum £100,000 borç verebiliriz; bu da en fazla dört iş ortağının her birinin maksimum £25,000 borç alabileceği anlamına gelir. Her bir iş ortağının aynı Ortak Kuruluş aracılığıyla başvurması gerektiğine lütfen dikkat edin.

İş ortağımı kendi başvuruma ekleyebilir miyim?

Söz konusu paraya aynı işletmeye yatırımda bulunmak amacıyla başvuruyor olsanız dahi, başvuru sahiplerinin hepsinin bireysel olarak başvurması gerektiğinden iş ortağınızı kendi başvurunuza ekleyemezsiniz. Bunun sebebi, Start Up Loan’ların iş amaçlı bireysel krediler olmasıdır ve bu sebepten dolayı bir kredi almak için mali gücünüz ve krediyi geri ödeme gücünüzle ilgili çeşitli kontroller gerçekleştiririz. Ancak başvurularınızın bir parçası olarak aynı iş planını ve nakit akışı tahminini ibraz edebilirsiniz.

Bir iş ortağım var. Kredi kontrolü her ikimiz için de mi yapılır?

Hayır, Start Up Loan’lar bir işletmede yatırım amacıyla kullanılan bireysel krediler olduğundan, başvuruda bulunan her bir kişi hakkında kredi kontrolü gerçekleştiririz.