Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

คำถามที่พบบ่อย

Thai Language Version

การชำระคืนเงินกู้

ถ้าฉันถอนตัวออกจากธุรกิจหรือธุรกิจหยุดทำการซื้อขาย ฉันยังคงต้องชำระคืนเงินกู้ใช่หรือไม่?

ใช่ สินเชื่อสตาร์ทอัพ (Start Up Loan) เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ดังนั้นคุณจึงต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวในการชำระคืนเงินกู้เต็มจำนวนและดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้ (Loan Agreement) ที่คุณได้ลงนาม โดยไม่คำนึงถึงสถานะของธุรกิจหรือตำแหน่งของคุณในธุรกิจดังกล่าว มีเพียงกรณีเดียวที่คุณสามารถชำระคืนเงินกู้ของคุณโดยไม่เสียดอกเบี้ยคือในระหว่างช่วงระยะ เวลาผ่อนปรน 14 วันทันทีนับจากการลงนามสัญญาเงินกู้ของคุณ ในช่วงเวลานี้ หากคุณตัดสินใจว่าไม่ต้องการเงินกู้อีกต่อไป คุณสามารถคืนเงินได้ และคุณจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อดอกเบี้ยใด ๆ ที่เกิดขึ้น โปรดอ้างอิงสัญญาเงินกู้ของคุณเพื่อยืนยันรายละเอียดของระยะเวลาผ่อนปรนของคุณ.

.

ระยะเวลาการชำระคืนสินเชื่อสตาร์ทอัพคือเท่าใด?

คุณต้องชำระคืนเงินกู้รายเดือนภายในระยะเวลาหนึ่งถึงห้าปี โดยขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระคืนและความต้องการของคุณ ระยะเวลาของเงินกู้ที่แน่นอนจะมีการตกลงกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสมัครและบันทึกไว้ในสัญญาเงินกู้ของคุณ หากการสมัครของคุณประสบความสำเร็จ.

ฉันควรทำอย่างไรหากฉันคิดว่าจะผิดนัดการชำระคืนเงินกู้?

คุณควรติดต่อพันธมิตรทางการเงิน (Finance Partner) ของคุณทันทีและแจ้งให้พวกเขาทราบถึ สถานการณ์ของคุณ เป็นการดีที่สุดเสมอที่คุณจะพูดคุยกับพันธมิตรทางการเงินของคุณ หากคุณเชื่อว่าคุณอาจไม่สามารถชำระคืนได้ในครั้งต่อไปแทนที่จะรอจนกว่าคุณได้ผิดนัด การชำระเงินแล้ว.

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันผิดนัดการชำระคืนเงินกู้?

พันธมิตรทางการเงินของเราปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติมาตรฐานของตลาดเมื่อมีการผิดนัดการชำระคืนเงินกู้และใช้แนวทางที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล หากคุณไม่สามารถชำระเงินได้ พันธมิตรทางการเงินของคุณจะพยายามติดต่อคุณเพื่อระบุสาเหตุของการผิดนัดการชำระเงิน นอกจากนี้ พวกเขาจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อบรรลุข้อตกลงที่สมเหตุสมผลและยุติธรรมเกี่ยวกับวิธีที่คุณจะ จัดการกับเรื่องนี้และปฏิบัติตามภาระผูกพันของคุณในอนาคต การดำเนินการนี้จะได้รับการติดตามผลด้วยอีเมลและ/หรือจดหมายที่ระบุว่ามีการผิดนัดการชำระคืน และระบุสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อแก้ไขสถานการณ์

หากพันธมิตรทางการเงินของคุณไม่สามารถติดต่อคุณได้หลังจากความพยายามหลายครั้ง พวกเขาอาจพิจารณาที่จะกู้คืนยอดเงินค้างชำระด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น (แต่ไม่จำกัดเพียง) ยื่นขอคำตัดสินของศาลมณฑล (County Court Judgment – CCJ) หรือส่งกรณีของคุณไปยังหน่วยงานทวงถามหนี้ (Debt Collection Agent) ที่ได้รับอนุมัติ หากคุณไม่แน่ใจว่าหุ้นส่วนทางการเงินของคุณคือใคร โปรดตรวจสอบสัญญาเงินกู้ของคุณ.

ฉันคิดว่าฉันกำลังประสบปัญหาทางการเงินและต้องการ ความช่วยเหลือในการจัดการเรื่องการเงินของฉัน ฉันควรทำอย่างไร?

ไม่ต้องกังวล มีองค์กรให้คำแนะนำเกี่ยวกับหนี้สินที่เป็นอิสระและเป็นกลางหลายแห่งที่พร้อมจะให้
ความช่วยเหลือ The Start Up Loans Company ทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรการกุศลด้านหนี้สินรายใหญ่ Money Advice Trust ซึ่งเสนอบริการดังต่อไปนี้:

แหล่งอื่น ๆ ของคำแนะนำเกี่ยวกับหนี้สินที่เป็นอิสระและเป็นกลางมีดังต่อไปนี้:

ขณะที่พันธมิตรด้านการส่งมอบ (Delivery Partner) ของคุณสามารถให้การสนับสนุนและคำชี้แนะเกี่ยวกับธุรกิจของคุณและสินเชื่อสตาร์ทอัพ พวกเขาไม่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับหนี้สินที่เป็นอิสระได้ คุณควรขอคำแนะนำจากองค์กรที่ระบุข้างต้น

*โปรดทราบ: The Start Up Loans Company ไม่รับรองบริษัทจัดการหนี้สินใด ๆ ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับคำแนะนำด้านหนี้สินหรือแผนการชำระหนี้สิน โปรดติดต่อเราทันทีหากคุณได้รับการติดต่อจากบริษัทดังกล่าว.

 

ฉันได้รับหนังสือแจ้งการผิดนัดชำระจากพันธมิตรด้านการส่ง มอบหรือพันธมิตรทางการเงินของฉัน ฉันควรทำอย่างไร?

เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องตอบกลับหนังสือบอกกล่าวทวงถามใด ๆ เรื่องการผิดนัดชำระเงินโดยเร็วที่สุด รายละเอียดการติดต่อทั้งหมดจะระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวที่คุณได้รับ.

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่ตอบกลับหนังสือบอกกล่าวทวงถาม เรื่องการผิดนัดชำระเงิน หรือไม่ได้ชำระคืนเงินกู้ของฉันตามกำหนดเวลา?

เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องตอบกลับหนังสือบอกกล่าวทวงถามใด ๆ ที่คุณได้รับและชำระคืนเงินกู้ของคุณให้ตรงตามกำหนดเวลา เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับผู้บริโภคภายใต้การกำกับดูแลใด ๆ การไม่ชำระคืนเงินกู้ตามที่กำหนดอาจส่งผลให้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้กับคุณ (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่านั้น):

  • หน่วยงานอ้างอิงเครดิต (Credit Reference Agencies) อาจได้รับแจ้งให้ทราบถึงยอดค้างชำระใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่ออันดับเครดิตและความสามารถในการซื้อสินค้า บริการ หรือการจ้างงานเฉพาะรูปแบบ
  • หน่วยงานเรียกเก็บเงินที่เป็นบุคคลที่สามอาจเข้าแทรกแซงเพื่อช่วยกู้คืนยอดค้างชำระใด ๆ
  • การดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คำตัดสินของศาลมณฑล (County Court Judgment) อาจเริ่มต้นขึ้น
ฉันได้รับการติดต่อจากหน่วยงานทวงถามหนี้ (Debt Collection Agency) ฉันควรทำอย่างไร?

หากคุณไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ตามที่ตกลงกันไว้ คุณอาจได้รับการติดต่อจากหน่วยงานทวงถามหนี้แห่งใดแห่งหนึ่งที่ได้รับอนุมัติจากเรา พวกเขาจะทำหน้าที่ดูแลเงินกู้ของคุณจนกว่าจะมีการแจ้งเป็นอย่างอื่น โดยจะช่วยคุณหาวิธีในการชำระเงินเป็นประจำ หรือแนะนำคุณไปยังองค์กรภายนอกที่ให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องเพื่อกู้คืนเงินจำนวนเหล่านี้ ดังนั้นคุณควรติดต่อหน่วยงานโดยเร็วที่สุดเพื่อเริ่มต้นกระบวนการนี้ โปรดทราบว่าในกรณีส่วนใหญ่ เมื่อหน่วยงานทวงถามหนี้ได้เข้ามาแทรกแซงในกระบวนการนี้แล้ว The Start Up Loans Company และพันธมิตรด้านการส่งมอบของเราจะไม่สามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินกู้ของคุณได้