Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

คำถามที่พบบ่อย

Thai Language Version

คุณสมบัติ

ธุรกิจทุกประเภทมีสิทธิ์ขอสินเชื่อสตาร์ทอัพ (Start Up Loan) ได้หรือไม่?

สินเชื่อสตาร์ทอัพออกแบบมาเพื่อใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือการขยายธุรกิจที่มีอยู่ซึ่งทำ
การซื้อขายมาเป็นเวลาน้อยกว่า 24 เดือน แม้ว่าเราจะสามารถสนับสนุนธุรกิจส่วนใหญ่ แต่ก็มีธุรกิจบางประเภทที่เราไม่สามารถสนับสนุนได้ โปรดไปที่ หน้าคุณสมบัติ ของเราเพื่อดูรายการทั้งหมดของประเภทธุรกิจที่ยกเว้น.

ฉันสามารถสมัครขอสินเชื่อได้หรือไม่ ถ้าฉันมีเครดิตที่ไม่ดี?

เครดิตที่ไม่ดีไม่เป็นอุปสรรคเสมอไปในการได้รับสินเชื่อสตาร์ทอัพ อย่างไรก็ตาม เราจะดำเนินการตรวจสอบเครดิตของผู้สมัครอย่างเต็มรูปแบบ The Start Up Loans  Company มุ่งมั่นที่จะให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบและต้องมั่นใจว่าผู้สมัครจะสามารถชำระคืนเงินกู้ได้

คุณไม่สามารถได้รับสินเชื่อสตาร์ทอัพ หาก:

 • คุณกำลังยื่นขอเป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ในสถานะล้มละลายหรืออยู่ภายใต้คำสั่งบรรเทาหนี้ (Debt Relief Order – DRO) ในขณะนี้
 • คุณมีข้อตกลงโดยสมัครใจส่วนบุคคล (Individual Voluntary Agreement – IVA) หรือหนังสือมอบหมาย (Trust Deed) ที่กำลังดำเนินการอยู่
 • คุณอยู่ในโปรแกรมการจัดการหนี้สินหรือโครงการจัดการหนี้สิน (Debt Arrangement Schemes – DAS)

สำหรับรายละเอียดทั้งหมด โปรดดูหน้าเฉพาะของเราในส่วนการตรวจสอบเครดิต

ฉันอยู่ภายใต้คำสั่งบรรเทาหนี้ (Debt Relief Order - DRO) ฉันสามารถสมัครได้หรือไม่?

หากคุณอยู่ภายใต้คำสั่งบรรเทาหนี้ (Debt Relief Order – DRO) คุณจะมีข้อจำกัดในการจัดตั้งและส่งเสริมธุรกิจและการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการ ข้อจำกัดเหล่านี้อาจทำให้คุณเริ่มต้นธุรกิจได้ยาก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะชำระคืนเงินกู้ใด ๆ สำหรับธุรกิจนั้น

The Start Up Loans Company และพันธมิตรด้านการส่งมอบ (Delivery Partners) เป็นผู้ให้กู้ที่มีความรับผิดชอบซึ่งมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่สร้างปัญหาเพิ่มเติม
ให้กับปัญหาด้านเครดิตใด ๆ ที่ผู้สมัครมีอยู่แล้วโดยการเพิ่มภาระหนี้ทางการเงินของพวกเขา ดังนั้นเราจึงไม่สามารถช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวได้จนกว่าพวกเขาจะได้รับการปลดออกจาก DRO ใด ๆ ที่ดำเนินการค้างอยู่

สำหรับรายละเอียดทั้งหมด โปรดดูหน้าเฉพาะของเราในส่วนการตรวจสอบเครดิต

ฉันมีแผนการจัดการหนี้สิน (Debt Management Plan - DMP) ฉันสามารถสมัครได้หรือไม่?

ขออภัย เราไม่สามารถพิจารณาใบสมัครของคุณได้จนกว่าคุณจะชำระหนี้สินเหล่านี้ครบถ้วนแล้ว The Start Up Loans Company มุ่งมั่นที่จะให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบและจะไม่ให้กู้เงินหากการทำเช่นนั้นจะทำให้ผู้สมัครมีภาระหนี้เพิ่มมากขึ้น

สำหรับรายละเอียดทั้งหมด โปรดดูหน้าเฉพาะของเราในส่วนการตรวจสอบเครดิต

ทำไมคุณจึงไม่ให้กู้กับบุคคลที่มีปัญหาด้านเครดิตในบางเรื่อง?

The Start Up Loans Company และพันธมิตรด้านการส่งมอบ (Delivery Partners) มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้กู้ที่มีความรับผิดชอบ และเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะไม่สร้างปัญหาเพิ่มเติมให้กับปัญหาด้านเครดิตใด ๆ ที่ผู้สมัครมีอยู่แล้วโดยการเพิ่มภาระหนี้ทางการเงินของพวกเขา

สำหรับรายละเอียดทั้งหมด โปรดดูหน้าเฉพาะของเราในส่วนการตรวจสอบเครดิต

ฉันสามารถสมัครขอสินเชื่อได้หรือไม่หากฉันได้รับสวัสดิการของรัฐอยู่ในขณะนี้

การได้รับสวัสดิการของรัฐไม่เป็นข้อจำกัดเสมอไปในการสมัครขอสินเชื่อสตาร์ทอัพของคุณ แต่เราไม่สามารถให้คำแนะนำรายบุคคลเกี่ยวกับสิทธิ์อันพึงได้รับจากสวัสดิการของรัฐได้ สำหรับข้อมูล โปรดขอคำปรึกษาที่ Job Centre Plus

ฉันมีสิทธิ์สมัครใช่หรือไม่หากฉันซื้อธุรกิจที่มีอยู่แล้ว?

ใช่ คุณยังคงมีสิทธิ์สมัครขอสินเชื่อสตาร์ทอัพได้หากคุณกำลังจะซื้อธุรกิจที่มีอยู่แล้วแม้ว่าได้ทำ
การซื้อขายมานานกว่าสองปีภายใต้เจ้าของที่แตกต่างกัน โดยที่ตัวคุณเองต้องไม่เป็นเจ้าของธุรกิจดังกล่าวมานานกว่าสองปี ในกรณีนี้คุณจะต้องจัดหาสำเนาบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจ และจะต้องแนบเอกสารเหล่านี้มาพร้อมกับใบสมัครของคุณ โปรดทราบว่าหากก่อนหน้านี้ธุรกิจมีผลขาดทุนหรือขณะนี้กำลังดำเนินงานในภาวะขาดทุน คุณจะถูกคาดหวังให้ระบุวิธีแก้ไขปัญหานี้โดยตรงในแผนธุรกิจของคุณ

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าธุรกิจของฉันทำการซื้อขายมานานแค่ไหนแล้ว

เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครขอสินเชื่อสตาร์ทอัพ คำจำกัดความของการซื้อขายคือธุรกิจที่ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การซื้อและการขายสินค้า การประกอบการค้าหรือวิชาชีพ การให้บริการหรือการสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ หากคุณมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์เหล่านี้ คุณอาจไม่ได้รับการจัดประเภทให้เป็นการซื้อขาย โปรดทราบว่าหากคุณมีส่วนร่วมในช่วงเวลาของการทดสอบตลาดเฉพาะกิจหรือมีค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นสำหรับกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ช่วงเวลาเหล่านี้จะไม่รวมอยู่ในเวลาที่ทำการซื้อขายทั้งหมดของคุณ โปรดจำไว้ว่าเพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับสินเชื่อสตาร์ทอัพ คุณไม่สามารถทำการซื้อขายมานานกว่า 24 เดือน โปรดดูที่หน้าเกณฑ์คุณสมบัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือหากคุณไม่แน่ใจ โปรดติดต่อเรา

ฉันเป็นผู้พำนักอาศัยโดยการถือวีซ่า ฉันสามารถสมัครได้หรือไม่?

ขึ้นอยู่กับวีซ่าของคุณ มีวีซ่าหลายประเภทที่จำกัดความสามารถของแต่ละบุคคลในการทำงานในสหราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นการทำงานโดยมีผู้สนับสนุน จำนวนชั่วโมงทำงาน หรือสิทธิ์ในการประกอบอาชีพอิสระ คุณไม่สามารถสมัครขอสินเชื่อสตาร์ทอัพได้ หากคุณถือวีซ่าประเภทต่อไปนี้:

 • วีซ่า Tier 1 (ทุกประเภท)
 • วีซ่า Tier 2 (ทุกประเภท)
 • วีซ่านักเรียน Tier 4 (ทั่วไป)
 • วีซ่า Tier 5 (คนงานชั่วคราว)
 • คนงานทำงานบ้านด้วยวีซ่าบ้านส่วนตัว (Private Household visa)
 • ตัวแทนของวีซ่าธุรกิจต่างประเทศ (Overseas Business visa)
 •  

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย บุคคลที่ถือวีซ่าบรรพบุรุษมีสิทธิ์ภายใต้โครงการนี้ เช่นเดียวกับบุคคลที่ถือวีซ่าซึ่งมีข้อจำกัดที่ระบุว่า “ไม่มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ของรัฐบาล” หากข้อจำกัดเหล่านั้นไม่อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นข้างต้น

หากคุณไม่แน่ใจว่าวีซ่าของคุณเป็นไปตามเกณฑ์ของโครงการหรือไม่ โปรดดูที่ เว็บไซต์ของรัฐบาล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทวีซ่าของคุณ

 

โปรดทราบว่าหากประเภทวีซ่าของคุณตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติของเรา คุณยังคงต้องแน่ใจว่าระยะเวลาการกู้เงินที่คุณขอในใบสมัครของคุณจะทำให้คุณชำระคืนเงินกู้
เต็มจำนวนได้อย่างน้อย 6 เดือนก่อนที่วีซ่าของคุณจะหมดอายุ ตัวอย่างเช่น หากคุณถือวีซ่าประเภทสี่ปี ระยะเวลาการกู้เงินสูงสุดที่เราสามารถเสนอให้คุณได้คือ 3.5 ปี เนื่องจากคุณจะต้องชำระคืนเงินกู้เต็มจำนวน 6 เดือนก่อนที่วีซ่าของคุณจะหมดอายุ

ฉันมีสิทธิ์สมัครหรือไม่หากฉันเป็นนักเรียนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร?

ขึ้นอยู่กับวีซ่าของคุณ ขออภัย หากคุณถือวีซ่า Tier 4 คุณจะไม่มีสิทธิ์สมัครขอสินเชื่อสตาร์ทอัพเนื่องจากการประกอบอาชีพอิสระเป็นข้อยกเว้นของ
วีซ่าประเภทนี้ ในทำนองเดียวกัน หากคุณถือวีซ่า Tier 1 ผู้ประกอบการที่เป็นบัณฑิต (Graduate Entrepreneur) คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับสินเชื่อสตาร์ทอัพ เนื่องจากระยะเวลาของวีซ่าของคุณจะไม่ตรงตามเกณฑ์ขั้นต่ำของระยะเวลาการกู้เงิน

ธุรกิจของฉันส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ฉันยังมีสิทธิ์สมัครใช่หรือไม่

ใช่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักสามประการ

 1. ธุรกิจของคุณต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร และ/หรือจดทะเบียนในสหราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี
 2. ส่วนการปฏิบัติงานของธุรกิจของคุณต้องอยู่ในสหราชอาณาจักร
 3. รายได้ส่วนใหญ่ที่เกิดจากธุรกิจของคุณต้องอยู่ในสหราชอาณาจักรเช่นกัน
ธุรกิจของฉันต้องจดทะเบียนกับ Companies House (สำนักงานทะเบียนนิติบุคคล) หรือ HMRC (สำนักงานสรรพากรและศุลกากรของสหราชอาณาจักร) ก่อนจึงจะสามารถสมัครได้ใช่หรือไม่?

ไม่ใช่ ธุรกิจของคุณไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนกับสำนักงานทะเบียนนิติบุคคลหรือ HMRC เพื่อสมัครขอสินเชื่อสตาร์ทอัพ

หุ้นส่วนธุรกิจของฉันสามารถสมัครได้ด้วยใช่หรือไม่?

หุ้นส่วนธุรกิจหลายรายสำหรับธุรกิจเดียวกันสามารถขอสินเชื่อสตาร์ทอัพได้โดยสมัครเป็นราย
บุคคล เราสามารถให้กู้ได้สูงสุด 100,000 ปอนด์สำหรับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ซึ่งหมายความว่าหุ้นส่วนธุรกิจสูงสุดสี่รายสามารถกู้ยืมได้สูงสุด 25,000 ปอนด์ต่อราย โปรดทราบว่าหุ้นส่วนธุรกิจทุกรายจะต้องสมัครผ่านพันธมิตรด้านการส่งมอบรายเดียวกัน

ฉันสามารถเพิ่มหุ้นส่วนธุรกิจของฉันในใบสมัครได้หรือไม่?

คุณไม่สามารถเพิ่มหุ้นส่วนธุรกิจในใบสมัครของคุณได้ เนื่องจากผู้สมัครทุกคนจะต้องสมัครเป็นรายบุคคล แม้ว่าเงินจะถูกนำมาลงทุนในธุรกิจเดียวกันก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากสินเชื่อสตาร์ทอัพเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ดังนั้นเราจึงดำเนินการตรวจสอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถส่วนบุคคลของคุณในการกู้ยืมเงินและชำระคืนเงินกู้ของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณทั้งสองคนสามารถจัดหาแผนธุรกิจและการคาดการณ์กระแสเงินสดฉบับเดียวกันเพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งของการสมัครของคุณได้

ฉันมีหุ้นส่วนธุรกิจ การตรวจสอบเครดิตดำเนินการภายใต้ชื่อของเราทั้งสองใช่หรือไม่?

ไม่ใช่ เนื่องจากสินเชื่อสตาร์ทอัพเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่นำมาลงทุนในธุรกิจ ดังนั้น การตรวจสอบเครดิต ที่เราดำเนินการจะขึ้นอยู่กับผู้สมัครแต่ละราย