Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

คำถามที่พบบ่อย

Thai Language Version

สินเชื่อ

สินเชื่อสตาร์ทอัพ (Start Up Loan) เป็นเงินช่วยเหลือใช่หรือไม่?

ไม่ใช่ เงินช่วยเหลือเป็นเงินทุนที่ไม่ต้องชำระคืนซึ่งมอบให้โดยบุคคลหรือองค์กรเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ในขณะที่สินเชื่อสตาร์ทอัพจะต้องชำระคืนเต็มจำนวนภายในระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งถึงห้าปีตามที่ตกลงกันไว้

สินเชื่อสตาร์ทอัพได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ดังนั้นจึงจัดอยู่ในประเภทความช่วยเหลือจากรัฐ (State Aid)

ความช่วยเหลือจากรัฐ (State Aid) คืออะไร?

ความช่วยเหลือที่ได้รับผ่านสินเชื่อสตาร์ทอัพถือเป็นความช่วยเหลือจากรัฐ เช่นเดียวกับกิจกรรมความช่วยเหลือด้านธุรกิจมากมายที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

State Aid เป็นคำศัพท์ของคณะกรรมาธิการยุโรปที่หมายถึงรูปแบบความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งมอบให้ตามดุลยพินิจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการค้าทางเศรษฐกิจที่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการบิดเบือนการแข่งขันในตลาดสหภาพยุโรปด้วยการให้สิทธิพิเศษกับผู้จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการรายหนึ่งมากกว่ารายอื่น

ข้อกำหนดของความช่วยเหลือจากรัฐอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมาธิการยุโรป

De minimis aid เป็นคำศัพท์ที่ใช้อธิบายเงินช่วยเหลือจากรัฐจำนวนเล็กน้อยซึ่งไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรป เงินช่วยเหลือขั้นต่ำทั้งหมดที่สามารถมอบให้แก่ผู้รับรายเดียวคือ 200,000 ยูโรในช่วงระยะเวลา 3 ปีการเงิน  ขีดจำกัดที่ต่ำกว่านี้จะมีผลบังคับใช้ หากธุรกิจใหม่ของคุณเกี่ยวข้องกับการขนส่งทางถนน เกษตรกรรม หรือการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งนี้ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในรูปแบบ De minimis aid เพื่อช่วยสร้างเครือข่ายการจัดจำหน่ายหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมการส่งออก (รวมทั้งไม่สามารถใช้เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับกิจกรรมบางอย่างภายในภาคอุตสาหกรรมการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามที่ระบุไว้ในมาตรา 1 วรรค 1 ของระเบียบคณะกรรมาธิการยุโรป 717 /2014)

ผู้รับเงินกู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลเงินช่วยเหลือจากรัฐใด ๆ ที่ได้มาจากความช่วยเหลือที่ได้รับเป็นเวลาอย่างน้อยสิบปีนับจากวันที่ได้รับ และเพื่อให้แน่ใจว่าเงินช่วยเหลือจะไม่เกินขีดจำกัดตลอดช่วงสามปีติดต่อกัน

หากผู้รับเงินกู้ยื่นคำขออื่นใดในโครงการสนับสนุนซึ่งถือว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือจากรัฐในช่วงสามปีถัดไป พวกเขาจะต้องแจ้งให้ผู้ดำเนินงานโครงการทราบเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐที่ได้มาในรูปแบบสินเชื่อสตาร์ทอัพและความช่วยเหลืออื่นใดจากแหล่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หากการสมัครของคุณประสบความสำเร็จ เราจะส่งอีเมลเพื่อแจ้งให้คุณทราบมูลค่าของ De minimis aid ที่ได้มาจากสินเชื่อสตาร์ทอัพของคุณ

คุณสามารถดูเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐ (State Aid) หรือไปที่เว็บไซต์คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป

การจัดสรรเงินประเภทใดที่จัดหาให้ภายใต้โครงการสินเชื่อสตาร์ทอัพ?

การจัดสรรเงินจะอยู่ในลักษณะของสินเชื่อส่วนบุคคลที่กำกับดูแลภายใต้พระราชบัญญัติสินเชื่อผู้บริโภค 1974 (Consumer Credit Act 1974) ซึ่งหมายความว่าเงินกู้จะจัดหาให้ภายใต้ชื่อของคุณ ไม่ใช่ชื่อธุรกิจของคุณ เงินกู้มีกำหนดชำระคืนเป็นรายเดือนตลอดระยะเวลาของการกู้เงิน การจัดสรรเงินให้แก่คุณไม่ใช่เงินช่วยเหลือ

ทำไมสินเชื่อสตาร์ทอัพจึงเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล ไม่ใช่สินเชื่อธุรกิจ?

เราเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเจ้าของธุรกิจในการลงทุนเป็นการส่วนตัวเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสาเหตุให้สินเชื่อสตาร์ทอัพมีโครงสร้างเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลแทนที่จะเป็นสินเชื่อธุรกิจ การทำให้บุคคลต้องรับผิดชอบในการชำระคืนเงินกู้นั้น เราพยายามที่จะให้อำนาจแก่ผู้สมัครในการตัดสินใจที่เหมาะสมกับตนเองและธุรกิจของพวกเขา เช่น ควรกู้ยืมเงินจำนวนเท่าใดและควรใช้เงินอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

เพื่อสนับสนุนผู้สมัครในการตัดสินใจเหล่านี้ เรากำหนดให้ผู้สมัครแต่ละรายต้องส่งแผนธุรกิจ การคาดการณ์กระแสเงินสด และงบประมาณการอยู่รอดส่วนบุคคล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสมัคร เอกสารเหล่านี้มีวัตถุประสงค์สองประการ ประการแรก สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการส่วนบุคคลและความต้องการทางธุรกิจของแต่ละบุคคลได้ดีขึ้น เพื่อตัดสินใจว่าเราจะให้การสนับสนุนพวกเขาได้ดีที่สุดอย่างไร ประการที่สอง พวกเขาช่วยเราในการตัดสินใจให้กู้โดยทำให้เราสามารถประเมินความสามารถส่วนบุคคลในการชำระคืนเงินกู้และโอกาสเติบโตก้าวหน้าตามแผนธุรกิจของพวกเขา

ฉันสามารถกู้ยืมเงินได้จำนวนเท่าใด?

แต่ละบุคคลสามารถกู้ยืมได้ระหว่าง 500 ถึง 25,000 ปอนด์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โปรดทราบว่าหากมีหุ้นส่วนธุรกิจหลายรายยื่นขอสินเชื่อสำหรับธุรกิจเดียวกัน ธุรกิจนั้นจะสามารถได้รับเงินกู้สูงสุด 100,000 ปอนด์ตลอดอายุการดำเนินธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลต่อจำนวนเงินที่คุณสามารถกู้ได้เป็นการส่วนตัว

นอกจากนี้ หากคุณประสบความสำเร็จในการยื่นขอสินเชื่อสตาร์ทอัพ หลังจากที่คุณได้ชำระคืนเต็มจำนวนแล้วหกงวด คุณอาจมีสิทธิ์สมัครขอสินเชื่อเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจเดียวกันในรูปแบบของเงินกู้ครั้งที่สอง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินกู้ครั้งที่สอง (Second Loans)

จำนวนเงินกู้โดยเฉลี่ยที่มีการขอกู้คือเท่าใด?

ยอดเงินกู้โดยเฉลี่ยของเราอยู่ที่ระหว่าง 5,000 ถึง 10,000 ปอนด์ แต่แน่นอนว่าในท้ายที่สุด จำนวนเงินสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับความต้องการส่วนบุคคล ประเภทของรูปแบบธุรกิจ และวิธีที่คุณต้องการใช้เงิน

ทำไมคุณจึงคิดดอกเบี้ยเงินกู้?

เราเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ดังนั้นดอกเบี้ยทั้งหมดจะถูกนำกลับมาลงทุนในโครงการนี้ ซึ่งหมายความว่าบุคคลและธุรกิจอีกจำนวนมากจะสามารถได้รับประโยชน์จากการจัดสรรเงินและการสนับสนุนที่มีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนี้ ดอกเบี้ยในอัตราคงที่ 6% ต่อปีได้รับการออกแบบให้มีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากเมื่อเทียบกับผู้ให้กู้รายใหญ่อื่น ๆ และระยะเวลาการกู้เงินที่ยืดหยุ่นตั้งแต่หนึ่งถึงห้าปีช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถจัดการการชำระคืนรายเดือนด้วยวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเขา ตรวจสอบ เครื่องคำนวณสินเชื่อ (Loan Calculator) ของเรา เพื่อดูยอดชำระคืนรายเดือนที่เป็นไปได้ของคุณและยอดการชำระคืนเงินกู้ทั้งหมด

มีค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการสมัครสินเชื่อสตาร์ทอัพหรือไม่?

ไม่ ไม่มีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการสมัครหรือได้รับสินเชื่อสตาร์ทอัพ และไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการสนับสนุนที่เราจัดหาให้ระหว่างและหลังขั้นตอนการสมัคร นอกเหนือจากการชำระคืนเงินกู้รายเดือนของคุณแล้ว คุณจะไม่ถูกขอให้ชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ หรือการชำระเงินอื่นใด

ความแตกต่างระหว่างเงินกู้ที่มีหลักประกันและเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกันคืออะไร?

เงินกู้ที่มีหลักประกันคือเงินกู้ที่ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือสินทรัพย์ เช่น อสังหาริมทรัพย์ (หรือที่เรียกว่าหลักประกัน) เพื่อค้ำประกันเงินกู้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ที่มีหลักประกันได้ บริษัทที่ให้กู้เงินอาจยึดอสังหาริมทรัพย์ หรือเรียกคืนจากผู้ค้ำประกันสำหรับยอดค้างชำระ

 

ในทางตรงกันข้าม เงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน เช่น สินเชื่อสตาร์ทอัพ สามารถได้รับโดยไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกันหรือหลักประกันสำหรับเงินกู้ อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าคุณยังคงมีภาระผูกพันตามสัญญาในการชำระคืนสินเชื่อสตาร์ทอัพของคุณ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตาม การไม่สามารถชำระคืนเงินกู้รายเดือนของคุณอาจส่งผลให้มีการดำเนินการอย่างเป็นทางการ และจะส่งผลเสียต่อไฟล์ข้อมูลเครดิตของคุณ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะปรึกษากับพันธมิตรทางการเงินของคุณโดยเร็วที่สุดหากคุณคิดว่าคุณอาจประสบปัญหาใด ๆ

 

คุณจะพบรายละเอียดของพันธมิตรทางการเงินของคุณในสัญญาเงินกู้ของคุณเมื่อการสมัครของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว

ฉันสามารถเลือกระยะเวลาการกู้เงินของฉันได้หรือไม่?

ได้ คุณสามารถเลือกระยะเวลาการกู้เงินได้ระหว่างหนึ่งถึงห้าปี โดยขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระคืนและความต้องการของคุณ โปรดทราบว่าหากคุณพำนักอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรโดยการถือวีซ่า คุณจะต้องชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างน้อยหกเดือนก่อนวันหมดอายุวีซ่าของคุณ คุณจะต้องชำระคืนเป็นรายเดือนโดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาการกู้เงินตามที่ตกลงกันไว้ในขั้นสุดท้าย ใช้เครื่องคำนวณสินเชื่อ (Loan Calculator) เพื่อค้นหาว่ายอดชำระคืนเงินกู้รายเดือนที่เป็นไปได้ของคุณและยอดการชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดจะเป็นเท่าใดตามระยะเวลาการกู้เงินที่แตกต่างกัน

มีกฎเกณฑ์ใดบ้างเกี่ยวกับการใช้เงินของฉัน?

สินเชื่อสตาร์ทอัพคือสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือการขยายธุรกิจที่มีอยู่ซึ่งทำการซื้อขายมาเป็นเวลาน้อยกว่า 24 เดือน เงินกู้ของคุณสามารถใช้สำหรับสิ่งต่าง ๆ มากมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ เช่น อุปกรณ์ และสต็อกสินค้า สถานที่ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือคุณต้องสามารถอธิบายความตั้งใจในการกู้ยืมเงินของคุณใน แผนธุรกิจและการคาดการณ์กระแสเงินสด ของคุณ และอธิบายว่าเงินจำนวนนี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นและ/หรือขยายธุรกิจได้อย่างไร

มีกิจกรรมบางอย่างที่ไม่สามารถชำระเงินด้วยสินเชื่อสตาร์ทอัพได้ รวมถึงการชำระคืนหนี้ การฝึกอบรมสำหรับคุณวุฒิและโปรแกรมการศึกษา หรือโอกาสในการลงทุนที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่ยั่งยืนซึ่งกำลังดำเนินอยู่ โปรดดูที่ เกณฑ์คุณสมบัติ (eligibility criteria) ฉบับเต็มของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจที่ยกเว้นและการใช้เงินกู้ภายใต้โครงการนี้

ฉันสามารถสมัครขอสินเชื่อสตาร์ทอัพภายใต้โครงการนี้ได้กี่ครั้ง?

แต่ละบุคคลสามารถสมัครขอสินเชื่อสตาร์ทอัพได้สำหรับธุรกิจเดียวเท่านั้น ดังนั้นหากคุณเป็นเจ้าของกิจการหลายธุรกิจ คุณจะสามารถเข้าถึงการจัดสรรเงินได้สำหรับหนึ่งธุรกิจเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากหลังจากประสบความสำเร็จในการได้รับสินเชื่อสตาร์ทอัพแล้ว คุณต้องการเงินทุนเพิ่มเติมในภายหลังเพื่อที่จะขยายและพัฒนาธุรกิจเดียวกันนั้น คุณอาจมีสิทธิ์สมัครขอสินเชื่อครั้งที่สอง คุณจะต้องผ่านขั้นตอนการสมัครใหม่และต้องชำระคืนเงินกู้เต็มจำนวนอย่างน้อยหกเดือนก่อนที่จะสมัคร นอกจากนี้ ยอดเงินกู้ค้างชำระทั้งหมดของคุณต้องไม่เกิน 25,000 ปอนด์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โปรดไปที่หน้าสินเชื่อครั้งที่สอง (Second Loans) ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์คุณสมบัติทั้งหมดและวิธีการสมัคร

การสมัครขอสินเชื่อสตาร์ทอัพจะส่งผลต่อสิทธิ์อันพึงได้รับจากสวัสดิการของรัฐของฉันหรือไม่?

ขออภัย เราไม่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิ์อันพึงได้รับจากสวัสดิการของรัฐได้ สำหรับข้อมูล โปรดขอคำปรึกษาที่ Job Centre Plus

The Start Up Loans Company จะจัดหาเงินกู้ให้แก่ฉันโดยตรงหรือไม่?

The Start Up Loans Company ดูแลโครงการนี้ แต่ไม่ได้เป็นผู้ให้สินเชื่อแก่ผู้สมัครโดยตรง หากการสมัครของคุณประสบความสำเร็จ สัญญาเงินกู้และสินเชื่อของคุณจะได้รับการจัดหาให้แก่คุณโดย พันธมิตรด้านการส่งมอบ (Delivery Partner) หรือ พันธมิตรทางการเงิน (Finance Partners) รายใดรายหนึ่งของเรา พันธมิตรที่จัดหาเงินกู้ให้แก่คุณจะเป็นจุดติดต่อหลักของคุณในการติดต่อเพื่อหารือเกี่ยวกับระยะเวลาการกู้เงินของคุณและเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการชำระคืนรายเดือนของคุณ

The Start Up Loans Company มีข้อเสนอที่สอดคล้องกับกฎหมายชะรีอะฮ์ (Sharia) ใช่หรือไม่

ใช่ เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับกฎหมายชะรีอะฮ์ ซึ่งบริหารจัดการโดยอิสระผ่านพันธมิตรการส่งมอบ Financing Sharia Enterprise สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้า Sharia compliant finance ของเรา