Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

Pogosto Zastavljenimi Vprašanji

Slovenian Language Version

Posojilo

Ali je posojilo za zagon podjetja subvencija?

Ne. Subvencija je nepovratno sredstvo, ki ga posameznik ali organizacija zagotovi za določen namen, medtem ko je treba posojilo za zagon v celoti odplačati v dogovorjenem obdobju od enega do petih let.

Posojila za zagon podjetja financira država, zato se uvrščajo v kategorijo državna pomoč (State Aid).

Kaj je državna pomoč (State Aid)?

Pomoč, zagotovljena s posojili za zagon podjetja, se tako kot številne druge podporne dejavnosti za podjetja, ki jih podpira vlada, šteje za državno pomoč (State Aid).

Državna pomoč (State Aid) je izraz Evropske komisije, ki se nanaša na oblike pomoči javnega organa ali javno financiranega organa, ki se po lastni presoji dodeli podjetjem, ki se ukvarjajo z gospodarsko komercialno dejavnostjo, in lahko z dajanjem prednosti enemu ponudniku pred drugim ovira konkurenco na trgu Evropske unije.

Zagotavljanje takšne državne pomoči (State Aid) urejajo predpisi Evropske komisije.

Pomoč de minimis je izraz, ki se uporablja za opis majhnih zneskov državne pomoči, za katere ni potrebna odobritev Evropske komisije. Skupna pomoč de minimis, ki se lahko dodeli enemu prejemniku, znaša 200.000 EUR v 3-letnem proračunskem obdobju.  Če je vaše novo podjetje povezano s cestnim prevozom blaga, kmetijstvom ali ribištvom in ribogojstvom, veljajo nižje zgornje meje. Pomoči de minimis se ne sme dodeliti za pomoč pri vzpostavitvi distribucijske mreže ali za druge izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo (prav tako se ne sme uporabiti za financiranje nekaterih dejavnosti v sektorju ribištva in akvakulture, navedenih v 1. odstavku 1. člena Uredbe Evropske komisije št. 717/2014).

Prejemnik posojila je dolžan hraniti dokumentacijo o kakršni koli državni pomoči, ki izhaja iz prejete pomoči, najmanj deset let od datuma prejema, in zagotoviti, da ne preseže tekoče triletne omejitve.

Če bo prejemnik posojila v naslednjih treh letih vložil kakršno koli drugo vlogo za shemo za pomoč, za katero se šteje, da zagotavlja državno pomoč (State Aid), bo moral upravljavca te sheme obvestiti o državni pomoči (State Aid), prejeti iz posojil za zagon podjetja, in o vseh drugih veljavnih pomočeh iz drugih virov.

Če bo vaša vloga uspešna, vam bomo po elektronski pošti sporočili vrednost pomoči de minimis, ki izhaja iz vašega posojila za zagon podjetja.

Pridobite dodatne informacije o državni pomoči (State Aid) ali obiščite Spletno stran Evropske komisije.

Katera vrsta financiranja je na voljo v okviru sheme Start Up Loans?

Financiranje poteka v obliki osebnega posojila, ki ga ureja Zakon o potrošniških kreditih (Consumer Credit Act) iz leta 1974. To pomeni, da je posojilo najeto v vašem imenu in ne v imenu vašega podjetja. Posojilo se odplačuje mesečno v času trajanja posojila. Finančna sredstva, ki jih prejmete, niso nepovratna sredstva.

Zakaj je posojilo za zagon podjetja osebno in ne poslovno posojilo?

Verjamemo, da je pomembno, da lastniki podjetij osebno vlagajo v uspeh svojega podjetja, zato so posojila za zagon podjetja oblikovana kot osebna in ne poslovna posojila. S tem, ko posameznikom nalagamo odgovornost odplačevanja posojil, želimo prosilcem omogočiti, da sprejemajo prave odločitve zase in za svoje podjetje, na primer, koliko si izposoditi in kako uporabiti denar za doseganje poslovnih ciljev.

Da bi prosilcem pomagali pri sprejemanju teh odločitev, od vseh posameznikov zahtevamo, da kot del njihove vloge predložijo Poslovni načrtNačrt denarnega toka in Osebni proračun za preživetje. Ti dokumenti imajo dva namena. Najprej nam pomagajo bolje razumeti osebne in poslovne potrebe posameznika, da bi ugotovili, kako mu lahko najbolje pomagamo. Drugič, pomagajo nam pri sprejemanju odločitve o posojilu, saj nam omogočajo, da ocenimo posameznikovo sposobnost odplačevanja posojila in izvedljivost njegovih poslovnih načrtov.

Koliko si lahko izposodim?

Vsak posameznik si lahko naenkrat izposodi od 500 do 25.000 GBP. Če za posojilo za isto podjetje zaprosi več poslovnih partnerjev, se lahko temu podjetju v času njegovega delovanja posodi največ 100.000 GBP, kar lahko vpliva na znesek vaše izposoje.

Če uspešno zaprosite za posojilo za zagon podjetja, lahko po šestih popolnih odplačilih zaprosite za dodatno financiranje istega podjetja v obliki drugega posojila. Dodatne informacije o drugih posojilih (Second Loans).

Kakšen je povprečni znesek zahtevanega posojila?

Povprečna višina našega posojila je med 5.000 in 10.000 GBP, seveda pa je končni znesek odvisen od potreb posameznika, vrste poslovnega modela in tega, kako nameravate denar uporabiti.

Zakaj zaračunavate obresti na posojilo?

Smo shema, ki jo podpira vlada, zato se vse obresti ponovno vlagajo v shemo, kar pomeni, da lahko še več posameznikov in podjetij izkoristi to ugodno financiranje in podporo. Obresti s fiksno obrestno mero v višini 6 % letno so v primerjavi z drugimi običajnimi posojilodajalci cenovno ugodne, prilagodljivo obdobje od enega do petih let pa našim strankam omogoča upravljanje mesečnih odplačil na način, ki je zanje najbolj smiseln. Oglejte si naš kalkulator posojil in ugotovite, kakšna bi bila vaša mesečna in skupna odplačila posojila.

Ali so s prijavo za posojilo za zagon podjetja povezane kakšne pristojbine?

Ne, vloga za posojilo za zagon podjetja ali prejem posojila nista povezana s pristojbinami, prav tako ni pristojbin za podporo, ki jo zagotavljamo med postopkom vloge in po njem. Poleg mesečnega odplačila posojila od vas nikoli ne bomo zahtevali nobenih nadomestil ali drugih plačil.

Kakšna je razlika med zavarovanim in nezavarovanim posojilom?

Zavarovano posojilo je posojilo, pri katerem je za zavarovanje posojila potreben porok ali premoženje, na primer nepremičnina (znano tudi kot jamstvo). Če zavarovanega posojila ni mogoče odplačati, lahko podjetje, ki izda posojilo, prevzame posest nad nepremičnino ali pozove poroka, da poravna neporavnane obveznosti.

Nasprotno pa lahko nezavarovana posojila, kot so posojila za zagon podjetja, pridobite brez uporabe poroka ali zavarovanja posojila. Vendar, ne pozabite, da ste še vedno pogodbeno zavezani k odplačilu posojila za zagon podjetja, ne glede na okoliščine. Če ne boste odplačevali mesečnih obrokov posojila, se lahko proti vam sprožijo formalni postopki, kar bo negativno vplivalo na vašo kreditno sposobnost, zato je pomembno, da se v primeru, da pričakujete težave, čim prej posvetujete s finančnim partnerjem.

Podatke o finančnem partnerju boste, po odobritvi vloge, našli v posojilni pogodbi.

Ali lahko izberem rok trajanja posojila?

Da, glede na vaše finančne zmožnosti in želje lahko izberete dobo posojila od enega do petih let. Če ste v Združenem kraljestvu na podlagi vizuma, morate posojilo in vse pripadajoče obresti odplačati vsaj šest mesecev pred iztekom veljavnosti vizuma. Ne glede na končno dogovorjeno trajanje posojila boste morali odplačevati mesečne obroke. Z našim kalkulatorjem posojil ugotovite, kakšna bi bila vaša morebitna mesečna in skupna odplačila posojila na podlagi različnih posojilnih pogojev.

Ali obstajajo kakšna pravila glede porabe denarja?

Posojila za zagon podjetja so osebna posojila, namenjena ustanovitvi novega podjetja ali razvoju obstoječega podjetja, ki posluje manj kot 24 mesecev. Posojilo lahko porabite za različne stvari, povezane z vašim podjetjem, na primer za opremo in zaloge, prostore, stroške trženja in promocije itd. Pomembno pa je opozoriti, da morate biti v poslovnem načrtu in napovedi denarnega toka sposobni opisati svoje namere glede posojila ter pojasniti, kako vam bo to pomagalo pri zagonu in/ali rasti podjetja.

Obstaja nekaj dejavnosti, ki jih s posojilom za zagon podjetja ni mogoče financirati, vključno z odplačilom dolga, programi usposabljanja in izobraževanja ali naložbenimi priložnostmi, ki niso del stalnega trajnostnega poslovanja. Za več informacij o izključenih vrstah podjetij in načinih uporabe posojil v okviru sheme si oglejte naša celotna merila upravičenosti.

Za koliko posojil za zagon podjetja lahko zaprosim v okviru sheme?

Vsak posameznik lahko zaprosi za posojilo za zagon podjetja le za eno podjetje; torej, če imate v lasti več podjetij, boste lahko pridobili sredstva le za enega od njih. Če pa po uspešno pridobljenem posojilu za zagon potrebujete dodatna sredstva za rast in razvoj istega podjetja, lahko zaprosite za drugo posojilo (Second Loan). Pred vložitvijo vloge morate opraviti nov postopek prijave in pred tem vsaj šest mesecev v celoti odplačevati posojilo. Poleg tega vaše skupno stanje neodplačanega posojila ne sme nikoli presegati 25.000 GBP. Za več informacij o vseh merilih upravičenosti in načinu prijave obiščite našo stran o drugih posojilih (Second Loans).

Ali vloga za posojilo za zagon podjetja vpliva na moje pravice do državne podpore?

Glede pravic do državnih dodatkov žal ne moremo svetovati. Za informacije se obrnite na svojo organizacijo Job Centre Plus.

Ali bo družba Start Up Loans Company posojilo zagotovila neposredno meni?

Družba Start Up Loans Company upravlja shemo, vendar prosilcem neposredno ne zagotavlja posojil. Če bo vaša vloga uspešna, vam bo pogodbo o posojilu in posojilna sredstva zagotovil vaš izvajalski partner ali eden od naših finančnih partnerjev. Partner, ki vam dodeli posojilo, bo vaša glavna kontaktna oseba za pogovor o pogojih posojila in vseh drugih zadevah, povezanih z mesečnimi odplačili.

Ali ima družba Start Up Loans Company ponudbo, ki je skladna s šeriatskim pravom?

Da, ponujamo finančni produkt, skladen s šeriatskim pravom, ki ga neodvisno upravlja naš izvajalski partner Financing Sharia Enterprise. Za več informacij obiščite našo stran Financiranje v skladu s šeriatskim pravom.