Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

Często Zadawane Pytania

Polish Language Version

Procedura odwoławcza

Mój wniosek został odrzucony po sprawdzeniu mojej zdolności kredytowej – czy mogę odwołać się od tej decyzji?

Tak. Odwołanie można wnieść w ciągu 30 dni od daty poznania wyniku oceny zdolności kredytowej.

Data poznania wyniku oceny jest datą uzyskania wiadomości e-mail na ten temat.

Jak wnieść odwołanie od decyzji dotyczącej oceny zdolności kredytowej?

Przestrzegamy zasad odpowiedzialnego kredytowania, w ramach których zapoznajemy się z historią finansową każdego klienta oraz jego zdolnością spłaty kredytu. Z tego powodu nie możemy udzielać kredytu osobom z określonymi problemami finansowymi (szczegółowe informacje dotyczące sposobu podejmowania decyzji kredytowych można znaleźć, klikając tutaj). Dlatego prosimy klientów o upewnienie się przed wniesieniem odwołania, że dane znajdujące się w posiadaniu agencji zarządzania informacjami kredytowymi są poprawne.

Jeśli dane znajdujące się w posiadaniu agencji zarządzania informacjami kredytowymi są niepoprawne, należy je sprostować przed wniesieniem odwołania od decyzji w sprawie kredytu, ponieważ są przez nas wykorzystywane do sprawdzania zdolności kredytowej. W stosownych przypadkach możemy ponownie rozważyć podjętą przez nas decyzję na podstawie poprawek wprowadzonych do raportu kredytowego dla klienta.

Więcej informacji na temat swojej historii kredytowej można znaleźć na stronie internetowej Experian.

Odwołanie można wnieść kontaktując się z SUL i wypełniając nasz formularz.

W razie podjęcia decyzji o wniesieniu odwołania, należy przedstawić uzasadnione przyczyny, dla których odwołanie powinno zostać rozpatrzone oraz kopię raportu kredytowego dla klienta.

Mój wniosek został odrzucony po ponownym sprawdzeniu zdolności kredytowej – czy mogę odwołać się od tej decyzji?

Tak. Odwołanie można wnieść w ciągu 30 dni od daty poznania wyniku oceny zdolności kredytowej.

Data poznania wyniku oceny jest datą uzyskania wiadomości e-mail na ten temat.

Jak wnieść odwołanie od decyzji dotyczącej ponownej oceny zdolności kredytowej?

Można skontaktować się ze swoim pośrednikiem telefonicznie lub elektronicznie. Dane kontaktowe można znaleźć na portalu klienta lub w ostatniej wiadomości e-mail, można również skontaktować się z nami poprzez SUL, korzystając z naszego formularza.

Umożliwi to nam zapoznanie się z przyczyną odrzucenia wniosku. Wniosek może zostać odrzucony z wielu różnych przyczyn. Może to być zmiana sytuacji finansowej, która nastąpiła od poprzedniej oceny zdolności kredytowej, co ze względu na naszą zasadę odpowiedzialnego kredytowania może stanowić przyczynę odrzucenia wniosku.

Czy można wnieść odwołanie od decyzji wynikającej z oceny?

Tak. Odwołanie można wnieść do pośrednika w ciągu 30 dni od daty poznania wyniku oceny zdolności kredytowej.

Data poznania wyniku oceny jest datą uzyskania wiadomości e-mail na ten temat.

Jak wnieść odwołanie od decyzji wynikającej z oceny?

Można skontaktować się ze swoim pośrednikiem telefonicznie lub elektronicznie. Dane kontaktowe można znaleźć na portalu klienta lub w ostatniej wiadomości e-mail.

W razie wniesienia odwołania należy przedstawić uzasadnione przyczyny, dlaczego zdaniem wnioskodawcy pierwotna decyzja była błędna. Można będzie przedstawić dodatkowe informacje wspierające odwołanie.

Pośrednik może pomóc w określeniu dodatkowych informacji, które będą wymagane.

Na czym polega proces składania odwołań od oceny?

Partner realizujący dokona niezależnego przeglądu odwołania, zapoznając się z pierwotnym wnioskiem oraz wszelkimi nowymi informacjami wspierającymi odwołanie.

Ponieważ wszystkie nasze oceny podlegają wstępnie procesowi podwójnej oceny, odwołania są rzadko oddalane.

Jeśli odwołanie nie zostanie podtrzymane, można je będzie wnieść ponownie po upływie 6 miesięcy od pierwotnej decyzji, co zapewnia czas na poprawę rentowności firmy lub odniesienie się do zastrzeżeń dotyczących przystępności.

Jeśli odwołanie zostanie podtrzymane, wniosek zostanie rozpatrzony, a partner realizujący będzie udzielać wskazówek odnośnie wszystkich kolejnych kroków.