Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

Często Zadawane Pytania

Polish Language Version

Spłata kredytu

Czy po wycofaniu się z firmy lub zaprzestaniu działalności będę musiał w dalszym ciągu spłacać kredyt?

Tak. Kredyt Start Up Loan jest kredytem osobistym wykorzystywanym na potrzeby firmy, dlatego kredytobiorca ponosi odpowiedzialność za spłatę pełnej kwoty kredytu wraz z odsetkami zgodnie z umową kredytową, niezależnie od statusu firmy ani zajmowanego w niej stanowiska. Kredyt można spłacić bez odsetek jedynie w ciągu 14-dniowego okresu odstąpienia od umowy kredytowej, bezpośrednio po jej podpisaniu. Jeśli w tym okresie zostanie podjęta decyzja o rezygnacji z kredytu, można zwrócić fundusze bez ponoszenia odpowiedzialności za narosłe odsetki. Informacje dotyczące okresu odstąpienia od umowy można sprawdzić w umowie kredytowej.

Jaki jest okres spłaty kredytu Start Up Loan?

Kredytobiorca jest zobowiązany do dokonywania miesięcznych spłat kredytu w okresie od jednego roku do pięciu lat, w zależności od zdolności nabywczej i preferencji. Dokładne warunki spłaty kredytu zostaną uzgodnione podczas składania wniosku i zapisane w umowie kredytowej, jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pomyślnie.

Co należy zrobić w razie obaw, że rata nie zostanie spłacona?

Należy bezzwłocznie skontaktować się z partnerem finansowym i poinformować go o zaistniałej sytuacji. Najlepszym rozwiązaniem jest poinformowanie partnera finansowego o niemożności spłaty zbliżającej się raty, nie czekając na powstanie zaległości.

Co stanie się w razie powstania zaległości w spłacie kredytu?

W razie niezapłacenia przez kredytobiorcę raty kredytu nasi partnerzy finansowi postępują zgodnie ze standardową praktyką rynkową i podejmują sprawiedliwe i uzasadnione działania. Jeśli rata kredytu nie zostanie zapłacona, partner finansowy podejmie próbę skontaktowania się z kredytobiorcą, aby ustalić przyczynę zaistniałej sytuacji. Postara się również wypracować z nim praktyczną i sprawiedliwą umowę, umożliwiającą wyjaśnienie sytuacji oraz wypełnianie zobowiązań w przyszłości. Kredytobiorca otrzyma następnie e-mail i/lub pismo potwierdzające niezapłacenie raty kredytu oraz określające wymogi umożliwiające rozwiązanie zaistniałej sytuacji.

Jeśli pomimo wielokrotnych prób partner finansowy nie będzie mógł skontaktować się z kredytobiorcą, spróbuje odzyskać zaległe płatności, wykorzystując różnorodne metody, między innymi wnioskując o wydanie sądowego nakazu zapłaty (County Court Judgment – CCJ) lub przekazując sprawę zatwierdzonej firmie windykacyjnej. Dane swojego partnera finansowego można znaleźć w umowie kredytowej.

Obawiam się, że znalazłem się w trudnej sytuacji finansowej i potrzebuję pomocy w zarządzaniu finansami. Co mogę zrobić?

Nie należy się martwić. Istnieje szereg bezpłatnych i bezstronnych organizacji udzielających porad w kwestiach zadłużenia, które chętnie służą pomocą. Firma Start Up Loans Company ściśle współpracuje z główną organizacją charytatywną pomagającą dłużnikom, Money Advice Trust, która oferuje następujące usługi:

  • The national debtline:
    Specjaliści ds. zadłużenia, którzy pomagają dłużnikom w poprawie ich sytuacji. Miliony osób uzyskało już wsparcie w zarządzaniu swoimi długami.
  • The business debtline:
    Organizacja świadcząca specjalistyczną pomoc osobom samozatrudnionym oraz małym firmom w zarządzaniu długami.

Inne źródła bezpłatnego i bezstronnego doradztwa w kwestiach zadłużenia zostały przedstawione poniżej:

O ile partner realizujący może zapewnić wsparcie i wskazówki dotyczące firmy i kredytu Start Up Loan, nie może udzielać niezależnych porad dotyczących zadłużenia. O porady tego typu należy zwracać się do podanych wyżej organizacji.

*Należy pamiętać: Firma Start Up Loans nie promuje żadnych firm zarządzających długami, które pobierają opłaty za porady w sprawach zadłużenia lub plany spłaty długów. Prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami, jeśli taka firma skontaktuje się z kredytobiorcą.

Otrzymałem powiadomienie o zadłużeniu od mojego partnera realizującego lub partnera finansowego. Co powinienem zrobić?

Ważne jest, aby jak najszybciej odpowiedzieć na powiadomienia o zaległych spłatach. Pełne dane kontaktowe znajdują się na przesłanym powiadomieniu.

Co się stanie, jeśli nie odpowiem na powiadomienia o zaległych spłatach lub nie będę nadążać ze spłatami?

Ważne jest, aby odpowiadać na wszelkie otrzymane powiadomienia i regularnie spłacać raty kredytu. Tak jak w przypadku innych regulowanych produktów finansowych dla klientów, brak wymaganych spłat kredytu może skutkować jednym lub kilkoma z poniższych działań:

  • agencje informacji kredytowej mogą zostać powiadomione o zaległych kwotach, co może mieć wpływ na zdolność kredytową oraz możliwość uzyskiwania produktów, usług oraz określonych form zatrudnienia;
  • zewnętrzne firmy windykacyjne mogą próbować odzyskać zaległe kwoty;
  • może również zostać wszczęte postępowanie sądowe w celu wydania nakazu zapłaty;
Otrzymałem pismo z firmy windykacyjnej. Co powinienem zrobić?

W razie braku spłaty ustalonych z kredytobiorcą rat kredytu może skontaktować się jedna lub kilka zatwierdzonych firm windykacyjnych. Będą one nadzorować kredyt do odwołania, pomagając w dokonywaniu regularnych spłat lub udzielając stosownych informacji w celu odzyskania kosztów. W takiej sytuacji należy jak najszybciej skontaktować się z firmą, aby rozpocząć ten proces. Należy pamiętać, że w większości przypadków po interwencji firmy windykacyjnej, firma Start Up Loans Company oraz jej pośrednicy nie będą mogli udzielać dalszych informacji na temat kredytu.