Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

Często Zadawane Pytania

Polish Language Version

Wsparcie biznesowe i mentoring

Jakie wsparcie przysługuje mi podczas procesu wnioskowania o kredyt?

Nasi partnerzy realizujący służą wsparciem w ciągu całego procesu wnioskowania o kredyt. Udzielają porad dotyczących wypełniania formularzy wniosku oraz informacji, które powinny zostać załączone. Mogą również pomóc w opracowaniu planu biznesowego, prognozy przepływów pieniężnych oraz osobistego budżetu przetrwania, niezależnie od tego, czy należy je opracować od podstaw, czy przejrzeć je i sprawdzić, czy mają sens.

Ponieważ partner realizujący będzie również oceniać wniosek kredytowy pod kątem spełniania wymogów uzyskania kredytu Start Up Loan, jego pomoc będzie koncentrować się na skuteczności składanego wniosku. Należy pamiętać, że ostatecznie to wnioskodawca odpowiada za wniosek i chociaż partner realizujący może dokładać wszelkich starań, jego pomoc nie zagwarantuje przyznania kredytu.

Czy mogę uzyskać pomoc w sporządzeniu planu biznesowego oraz prognozy przepływów pieniężnych?

Tak, partner realizujący będzie służyć taką pomocą. O ile to możliwe, zachęcamy najpierw do próby samodzielnego sporządzenia planu z wykorzystaniem naszych bezpłatnych wzorów dokumentów, ponieważ umożliwi to pośrednikowi lepsze poznanie wnioskodawcy i jego firmy. Nie należy się jednak niepokoić. Osoby, które nigdy wcześniej nie sporządzały planu biznesowego i będą potrzebować wskazówek, mogą o nie poprosić.

Jaką pomoc uzyskam, jeśli mój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie?

Po przyznaniu kredytu Start Up Loan kredytobiorcy zostanie zaproponowany indywidualny mentoring. W ciągu 12 pierwszych miesięcy umowy kredytowej można skorzystać z 15 godzin bezpłatnego mentoringu, a częstotliwość kontaktów zależy od kredytobiorcy i jego mentora. Oprócz pomocy mentora, kredytobiorcy będzie również przysługiwać dostęp do szeregu wyjątkowych ofert biznesowych partnerów korporacyjnych, takich jak rabaty, niższe opłaty oraz bezpłatne prezenty reklamowe produktów i usług szeregu wiodących firm.

Kim jest mentor i jaką korzyść przyniesie mi jego pomoc?

Mentor jest osobą z dużym doświadczeniem, która może udzielić wsparcia i wskazówek w okresie budowania firmy. Chociaż zakładanie firmy jest ekscytujące, może być zadaniem powodującym poczucie osamotnienia i przytłoczenia, szczególnie na początkowym etapie. Dlatego warto czerpać korzyści z rozmów z osobą mającą doświadczenie, wiedzę oraz inny punkt widzenia. Mentor nie wydaje instrukcji, jak prowadzić firmę. Pomaga natomiast w zdobywaniu wiedzy na temat sporządzania planów i strategii, które umożliwiają podejmowanie decyzji właściwych dla prowadzonej działalności. Więcej informacji na temat programu mentoringowego można znaleźć na stronie internetowej.

Jak działa mentoring?

Sposób prowadzenia mentoringu zależy od uzgodnień pomiędzy kredytobiorcą i mentorem. Niektórzy klienci odbywają indywidualne spotkania z mentorem w miejscach publicznych, takich jak kawiarnie, innym wystarczają rozmowy telefoniczne lub wideokonferencje (z wykorzystaniem platform typu Skype), albo korespondencja elektroniczna. Te kwestie można omówić z mentorem na pierwszym spotkaniu. Należy pamiętać, że nie we wszystkich sytuacjach możemy zagwarantować mentoring twarzą w twarz.

Czy muszę wyrazić zgodę na mentoring, aby uzyskać kredyt Start Up Loan?

Nie, nie ma konieczności wyrażania zgody na mentoring. Jednak zdecydowanie zalecamy, aby nasi kredytobiorcy uczestniczyli w mentoringu, ponieważ liczne badania wykazują pozytywny związek pomiędzy przetrwaniem firmy i udziałem w mentoringu. Zakres wsparcia oraz częstotliwość spotkań z mentorem zależy od kredytobiorcy, który decyduje, co będzie dla niego najlepsze. Zdajemy sobie sprawę, że czasami sprawy codzienne i firmowe zajmują znaczną ilość czasu, nie należy jednak lekceważyć zewnętrznych wskazówek i wsparcia.

Ile wsparcia mogę otrzymać od swojego mentora?

Kredytobiorcy przysługuje 15 godzin indywidualnego mentoringu w ciągu pierwszych 12 miesięcy umowy kredytowej.

Czy będę otrzymywać wsparcie w razie niespłacania kredytu?

Tak. W razie niemożności dokonywania spłat można zwrócić się o pomoc do swojego partnera realizującego lub mentora, należy jednak pamiętać o konieczności skontaktowania się z partnerem finansowym zarządzającym kredytem. Nie należy zapominać, że zapewnienie spłaty rat kredytowych nie leży w zakresie obowiązków partnera realizującego ani mentora. Niezależnie od relacji z mentorem, kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty kredytu Start Up Loan zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat, który jest omawiany w czasie składania wniosku kredytowego.

Czy mentor udziela porad dotyczących zadłużenia?

Nie. Zadaniem mentora jest zapewnienie ogólnych wskazówek, nie może on udzielać porad szczególnych, na przykład w zakresie poradnictwa finansowego. W razie obaw, że zbliżająca się rata kredytu może nie zostać spłacona, należy skontaktować się ze swoim partnerem finansowym, a w razie braku spłaty zapoznać się z częścią dotyczącą często zadawanych pytań odnośnie spłat kredytu, gdzie można znaleźć szczegółowe wskazówki dotyczące świadczeniodawców zewnętrznych, którzy również mogą udzielić pomocy.