Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

Časté dotazy

Czech Language Version

Odvolací proces

Byla mi zamítnuta žádost na základě ověření bonity – mohu se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Ano, odvolat se můžete do 30 dní od data oznámení výsledku rozhodnutí.

Tímto datem je den, kdy obdržíte e-mail s oznámením výsledku.

Jak se mohu odvolat proti rozhodnutí na základě ověření bonity?

Naším závazkem je poskytovat odpovědné půjčky a v rámci toho prověřujeme předchozí finanční chování každého klienta a to, zda si může v současné době půjčku dovolit. Z toho důvodu nemůžeme poskytovat půjčku jedincům s určitými problémy s bonitou (chcete-li se dozvědět více o tom, jak se rozhodujeme na základě klientovy bonity, klikněte sem). Proto žádáme klienty, aby si před podáním odvolání ověřili, zda jsou údaje uchovávané ratingovými agenturami správné.

Pokud jsou údaje v úvěrové zprávě nesprávné, budete to muset vyřešit s ratingovou agenturou ještě před tím, než rozhodneme o vašem odvolání, jelikož k ověření bonity používáme jejich údaje. V případě potřeby pak můžeme uvážit, zda přezkoumat naše rozhodnutí na základě provedených oprav v úvěrové zprávě klienta.

Pro bližší informace o vaší úvěrové historii navštivte Experian.

Odvolání můžete podat přes SUL vyplněním našeho formuláře.

Pokud se rozhodnete pro odvolání, požádáme vás, abyste nám poskytli úvěrovou zprávu a opodstatněné důvody, proč bychom se měli vaším odvoláním zabývat.

Byla mi zamítnuta žádost na základě opětovného ověření bonity – mohu se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Ano, odvolat se můžete do 30 dní od data oznámení výsledku rozhodnutí.

Tímto datem je den, kdy obdržíte e-mail s oznámením výsledku.

Jak se mohu odvolat proti rozhodnutí na základě opětovného ověření bonity?

Můžete se obrátit na realizačního partnera telefonicky nebo e-mailem, jejich údaje najdete na zákaznickém portálu nebo v posledním e-mailu, popř. nás můžete kontaktovat přes SUL vyplněním našeho formuláře.

Prostudujeme důvod zamítnutí. Důvodů zamítnutí může být spousta, včetně změny v majetkovým poměrech od posledního ověření bonity, což s ohledem na naši zásadu odpovědného půjčování může být důvod, proč byla vaše žádost od té doby zamítnuta.

Mohu se odvolat proti rozhodnutí na základě výsledku posouzení?

Ano, odvolat se můžete do 30 dní od data oznámení výsledku rozhodnutí přes realizačního partnera.

Tímto datem je den, kdy obdržíte e-mail s oznámením výsledku.

Jak se mohu odvolat proti rozhodnutí na základě výsledku posouzení?

Můžete se obrátit na realizačního partnera telefonicky nebo e-mailem, jejich údaje najdete na zákaznickém portálu nebo v posledním e-mailu.

Pokud se rozhodnete pro odvolání, požádáme vás, abyste poskytli opodstatněné důvody, proč si myslíte, že jejich původní rozhodnutí je chybné. Na podporu svého odvolání nám budete moci poskytnout také dodatečné informace.

Realizační partner vám pomůže zjistit, jaké dodatečné informace budete potřebovat.

Jak probíhá odvolání proti rozhodnutí na základě posouzení?

Realizační nezávisle posoudí vaše odvolání, v rámci něhož prostuduje původní žádost a veškeré nové informace, které poskytnete na podporu svého odvolání.

Jelikož všechny žádosti nejdříve procházejí dvojitým posouzením, rozhodnutí je odvoláním jen zřídkakdy zvráceno.

Pokud vašemu odvolání nebude vyhověno, budete moci požádat znovu za 6 měsíců od data původního rozhodnutí, což vám poskytne čas na zlepšení životaschopnosti firmy a vyřešení problémů s dostupností půjčky.

Pokud vaše odvolání bude schváleno, pak bude vaše žádost zpracována normálně a realizační partner vás provede dalšími kroky.