Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

Časté dotazy

Czech Language Version

Kalkulačka splátek

Když se vzdám firmy nebo firma přestane obchodovat, musím i přesto splatit půjčku?

Ano, Start Up Loan je osobní půjčka na podnikatelské účely, a proto nesete osobní odpovědnost za splacení půjčky v její plné výši včetně úroku podle smlouvy o půjčce, kterou jste podepsali, a to bez ohledu na stav firmy nebo vaší funkce v ní. Půjčku můžete splatit bez úroků jedině během prvních 14 dní doby na rozmyšlenou bezprostředně po podepsání smlouvy o půjčce. Pokud se během této doby rozhodnete, že již půjčku nechcete, můžete peníze vrátit, aniž byste museli platit naběhlé úroky. Bližší informace o době na rozmyšlenou najdete ve smlouvě o půjčce.

Jaká je doba splácení u Start Up Loan?

Půjčku máte povinnost uhradit v měsíčních splátkách během období jednoho roku až pěti let v závislosti na tom, co si můžete dovolit a jaké máte preference. Na konkrétní době splatnosti se dohodnete během procesu podání žádosti a v případě jejího schválení bude zakotvena ve smlouvě o půjčce.

Co mám dělat, když si myslím, že zmeškám jednu splátku?

Měli byste se okamžitě spojit s finančním partnerem a sdělit mu svou situaci. Pokud si myslíte, že nebudete moci uhradit příští splátku, vždy je lepší promluvit si s finančním partnerem, než čekat do zmeškání platby.

Co se stane, když nebudu hradit splátky?

V případě nehrazení splátek se naši finanční partneři řídí standardní tržní praxí a uplatňují spravedlivý a přiměřený přístup. Pokud neuhradíte svou splátku, finanční partner se vás pokusí zkontaktovat a zjistit důvody neuhrazení splátky. Zároveň se s vámi dohodne na přiměřeném a spravedlivém ujednání ohledně toho, jak to budete řešit, abyste v budoucnu dokázali plnit své závazky. Následně dostanete e-mail nebo dopis s tím, že jste zmeškali splátku a co bude nutné udělat k nápravě této situace.

Pokud se finančnímu poradci nepodaří se s vámi spojit ani po několika pokusech, mohou se pokusit získat neuhrazené platby jinými způsoby, např. podáním návrhu k vydání rozhodnutí krajského soudu (County Court Judgment, CCJ) nebo předáním případu schválené inkasní agentuře. Pokud nevíte, kdo je váš finanční partner, podívejte se do smlouvy o půjčce.

Myslím, že mám finanční potíže a potřebuji pomoc se správou financí. Co můžu dělat?

Nebojte se, existuje spousta bezplatných a nestranných organizací poskytujících dluhové poradenství, které vám rády pomohou. Start Up Loans Company úzce spolupracuje s etablovanou dluhovou nadací Money Advice Trust, která nabízí tyto služby:

The national debt line:

  • Odborníci na dluhové poradenství, kteří pomáhají osobám zlepšit jejich situaci. S řízením dluhů již pomohli milionům lidí.

The business debt line:

  • Jedinečná služba na pomoc živnostníkům a malým firmám s řízením dluhů.

Další zdroje bezplatného a nestranného dluhového poradenství:

Realizační partner vám sice pomůže a poradí s firmou a Start Up Loan, ale nemůže poskytovat nezávislé dluhové poradenství. To musíte vyhledat u výše uvedených organizací.

*Poznámka: Start Up Loans Company neschvaluje společnosti, které účtují poplatky za své dluhové poradenství nebo plány řízení dluhů. Pokud se s vámi spojila nějaká taková společnost, okamžitě nás kontaktujte.

Dostal/a jsem od realizačního partnera nebo finančního poradce oznámení o neuhrazené splátce. Co mám dělat?

Je důležité, abyste vždy odpověděli na veškerá oznámení o zmeškaných platbách co nejdříve. Úplné kontaktní údaje budou uvedeny na zaslaném oznámení.

Co se stane, když neodpovím na oznámení o zmeškaných platbách nebo nedodržím splátkový kalendář?

Je důležité, abyste vždy odpověděli na veškerá oznámení, která dostanete, a dodržovali splátkový kalendář. Stejně jako u ostatních spotřebních finančních produktů může vést neplacení splátek k následujícím krokům proti vaší osobě:

  • Oznámení ratingové agentuře o dlužných částkách, což může ovlivnit vaše úvěrové hodnocení a schopnost získat zboží, služby nebo určité druhy zaměstnání.
  • Zásah externí inkasní agentury, která pomáhá vymáhat dlužné částky.
  • Zahájení trestního řízení včetně rozsudku krajského soudu (County Court Judgment).
Dostal/a jsem korespondenci od inkasní agentury. Co mám dělat?

Pokud jste neuhradili dohodnuté splátky, může vás kontaktovat jedna z našich schválených inkasních agentur. Do odvolání bude dohlížet na splácení půjčky a spolu s vámi vypočítá pravidelné splátky nebo vás odkáže na relevantní externí poradnu, kde vám poradí, jak dluhy uhradit. Proto byste se měli s agenturou spojit a proces co nejdříve začít. Upozorňujeme, že jakmile jednou do procesu zasáhne inkasní agentura, Start Up Loans Company and realizační partneři ve většině případů již nebudou moci zasahovat do vaší půjčky.