Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

Časté dotazy

Czech Language Version

Pomoc pro podnikatele a odborné vedení

Na jakou podporu mám nárok v průběhu žádosti o půjčku?

Naši realizační partneři vám budou po ruce během celého procesu. Poradí vám, jak vyplnit formuláře k žádosti a které informace musíte zahrnout. Také vám pomohou sestavit podnikatelský záměr, prognózu cash-flow a základní osobní rozpočet, ať už budete potřebovat pomoc s jejich tvorbou od začátku, nebo jenom budete chtít, aby si je někdo přečetl a zkontroloval.

Váš realizační partner bude také posuzovat vaši žádost o půjčku a rozhodovat o nároku na Start Up Loan, a proto se při poskytování pomoci zaměří na to, abyste měli co nejlepší šanci na úspěch. Je důležité mít na paměti, že za žádost jste konec konců odpovědní vy sami, a i když se vám realizační partner bude snažit co nejvíce pomoci, ještě to neznamená, že budete mít na půjčku nárok.

Můžete mi pomoci navrhnout podnikatelský záměr a prognózu cash-flow?

Ano, váš realizační partner vám s tím ochotně pomůže. Pokud to bude možné, doporučujeme, abyste se nejdříve pokusili navrhnout záměr sami pomocí našich bezplatných vzorů, jelikož to realizačnímu partnerovi pomůže lépe poznat vás i vaši firmu. Ale pokud jste to ještě nikdy nedělali a chtěli byste si nejdříve nechat poradit, určitě vám pomůžeme.

Jakou pomoc budu mít k dispozici v případě, že moje žádost bude úspěšná?

Jakmile začnete čerpat Start Up Loan, nabídneme vám individuální odborné vedení. Máte nárok na 15 bezplatných hodin v průběhu prvních 12 měsíců splatnosti půjčky, ale bude na vás a na vašem mentorovi, jak často se budete scházet. Kromě odborného vedení budete mít také nárok na přístup k celé řadě exkluzivních obchodních nabídek od našich obchodních partnerů včetně slevových nabídek, zvýhodněných sazeb a bezplatných reklamních produktů a služeb.

Kdo je mentor a v čem je pro mě přínosný?

Mentor je zkušená osoba, která vám může pomoci a poradit s budováním firmy. Na jednu stranu je zakládání firmy vzrušující událostí, ale na druhou jste na to sami a může vás to zejména v raných fázích zahltit, takže je velmi užitečné mít po ruce někoho se zkušenostmi, odbornými znalostmi a jinou perspektivou. Mentor vám nebude říkat, jak řídit firmu; namísto toho vám pomůže naučit se, jak tvořit výhledy a strategie, které vám umožní přijímat správná rozhodnutí pro firmu.

Zjistěte si více informací o našem programu odborného vedení.

Jakým způsobem bude odborné vedení poskytováno?

V zásadě je to na vás a na mentorovi, co vám bude oběma vyhovovat. Někteří naši klienti se v rámci odborného vedení setkávají osobně např. v kavárně, jiným vyhovuje diskuze přes telefon nebo videokonferenci (přes Skype apod.) nebo korespondence přes e-mail. S mentorem se na tom můžete domluvit na prvním setkání. Upozorňujeme, že osobní kontakt nemůžeme vždy zaručit

Je odborné vedení podmínkou získání Start Up Loan?

Ne, odborné vedení není povinné. Ovšem vřele doporučujeme všem našim úspěšným žadatelům o půjčku, aby odborného vedení využili, jelikož většina studií ukazuje na kladnou vazbu mezi přežitím firmy a využitím odborného poradenství. Budete si moci vybrat, kolik podpory bude pro vás dostačující a jak často se budete chtít s mentorem scházet. Jsme si vědomi, že v životě i v práci býváme někdy zaneprázdněni, ale nepodceňujte, jak nesmírně užitečné může být toto externí vedení a podpora.

Kolik pomoci mohu od mentora žádat?

Máte nárok na 15 hodin osobního odborného vedení v průběhu prvních 12 měsíců splatnosti půjčky.

Budu mít k dispozici pomoc, i když dojde k prodlení ve splácení půjčky?

Ano, pokud se náhodou dostanete do prodlení, můžete vyhledat pomoc u realizačního partnera nebo mentora, ale mějte prosím na paměti, že si budete muset pohovořit také s finančním partnerem, který je správcem vaší půjčky. Pamatujte si, že dodržování splátkového kalendáře není odpovědností ani realizačního partnera, ani mentora. Bez ohledu na vztah se svým mentorem máte stále povinnost splatit Start Up Loan podle splátkového kalendáře, na kterém se dohodnete během procesu podání žádosti.

Může mentor poskytovat dluhové poradenství?

Ne, mentor je tu od toho, aby vám poskytoval obecné vedení, a nemůže poskytovat konkrétní rady, např. v oblasti dluhů. Pokud se obáváte, že byste mohli zmeškat nadcházející splátku, nebo jste ji již zmeškali, promluvte si prosím s finančním partnerem a navštivte naše časté dotazy týkající se splátek, kde najdete další tipy na externí služby, které by vám mohly být také užitečné.