Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

Časté dotazy

Czech Language Version

Proces podání žádosti

Ještě nemám podnikatelský nápad. Mohu i přesto požádat o Start Up Loan?

Program Start Up Loans je bohužel určen jako pomoc lidem se založením nebo rozvojem firmy, a ačkoli kritériem pro získání půjčky není aktivní obchodování, musíte mít nějaký podnikatelský nápad, abyste mohli o půjčku požádat.

V rámci procesu podání žádosti budete muset předložit podnikatelský záměr a prognózu cash-flow. Pokud jste je ještě nevyplnili, nevadí – až zadáte své údaje a bude vám přidělen jeden z našich realizačních partnerů, obchodní poradce vám pomůže s vyplněním těchto dokumentů. Rovněž nabízíme celou řadu užitečných příruček, které vám do začátku pomohou.

Doporučujeme, abyste o finance požádali až v okamžiku, kdy vám pomohou rozjet firmu a až budete moci investovat čas do tvorby obchodních dokumentů. Pokud máte v tomto okamžiku zájem pouze o poradenskou službu, doporučujeme vám použít vládní nástroj podpory podnikání nebo zavolat na poradní linku pro podnikatele (Business Support Helpline) na 0800 998 1098. V obou případech byste měli být odkázáni na relevantní službu.

Mám podnikatelský nápad nebo firma již obchoduje. Mohu požádat o Start Up Loan?

Ano, program Start Up Loans pomáhá jedincům, kteří zakládají novou firmu nebo kteří již firmu mají, ale neobchodují déle než tři roky V rámci procesu podání žádosti budete muset předložit podnikatelský záměr a prognózu cash-flow. Pokud jste je ještě nevyplnili, nevadí – až zadáte své údaje a bude vám přidělen jeden z našich realizačních partnerů, obchodní poradce vám pomůže s vyplněním těchto dokumentů. Rovněž nabízíme celou řadu užitečných příruček, které vám do začátku pomohou.

Doporučujeme, abyste o finance požádali až v okamžiku, kdy vám pomohou rozjet firmu a až budete moci investovat čas do tvorby obchodních dokumentů.

Pokud máte v tomto okamžiku zájem pouze o poradenskou službu, doporučujeme vám použít vládní nástroj podpory podnikání nebo zavolat na podpůrnou linku pro podnikatele (Business Support Helpline) na 0300 456 3565. V obou případech byste měli být odkázáni na relevantní službu.

Je podání žádosti zpoplatněno?

Ne, my ani naši realizační partneři vám nikdy nebudeme účtovat poplatek za podání žádosti o Start Up Loan. Zpoplatněna není ani podpora, která vám bude k dispozici během procesu podání žádosti a po něm. Jediné, co budete muset platit, budou vaše měsíční splátky v případě, že bude vaše žádost o půjčku úspěšná. Pokud budete vyzváni, abyste uhradili nějakou platbu na účet Start Up Loans Company, která není součástí dohodnutých měsíčních splátek, spojte se s námi co nejdříve.

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti?

Jelikož žádné dvě firmy nejsou stejné, nedokážeme vám sdělit průměrnou dobu vyřízení žádosti. U zákazníků, kteří jsou dobře připraveni, to může trvat jen dva až tři týdny, zatímco jiní zákazníci potřebují více pomoci s vyplněním nezbytných dokumentů a proces může trvat dva až tři měsíce nebo déle. Chceme, abyste měli nad procesem co největší kontrolu, takže čím lépe budete připraveni, tím rychleji bude žádost vyřízena.

Pokud budete mít v době podání žádosti k dispozici konečnou nebo pracovní verzi podnikatelského záměru a prognózy cash-flow, bude pro realizačního partnera jednodušší udělat si představu o tom, kolik podpory budete potřebovat dál. Vezměte prosím na vědomí, že tým zákaznických služeb a naši realizační partneři se snaží odpovědět na dotazy klientů do pěti pracovních dnů.

Které faktory zvažujete při posuzování žádostí?

Obchodní poradce bere při posuzování žádosti o Start Up Loan v úvahu tři klíčové oblasti: vaši úvěruschopnost, zda si můžete půjčku dovolit a zda je vaše firma životaschopná.

Úvěruschopnost: V rámci žádosti budeme muset provést ověření bonity, které zjišťuje vaše předchozí a současné finanční chování. Ačkoli špatná úvěrová historie vám ne vždycky znemožní získat Start Up Loan, tato část procesu podání žádosti je součástí naší zásady odpovědného půjčování a pomáhá nám zajistit, aby se žadatelé finančně nepřetěžovali.

Osobní finanční možnosti: Jelikož Start Up Loans jsou osobní půjčky pro podnikatelské účely, budete muset půjčku splatit i v případě, že se vaše obchodní plány v budoucnu změní. Ačkoli Start Up Loans nejsou zajištěné (nemusíte půjčku zajistit složením záruky), budete muset půjčku splatit v plné výši v rámci dohodnutého termínu včetně veškerých úroků. Jako podklad pro posuzování finančních možností slouží Základní osobní rozpočet, který jste povinni přiložit k žádosti s uvedením hlavních zdrojů osobních příjmů a výdajů za každý měsíc.

Životaschopnost firmy: Klíčovým faktorem při rozhodování o půjčkách je schopnost firmy generovat dostatek peněz, aby mohla hradit své měsíční splátky. Abyste nám to pomohli posoudit, musíte prokázat, že je po vašem produktu, popř. službě dostatečná poptávka a že budete schopni přiměřeně dosáhnout všech cílů, které jste si stanovili v podnikatelském záměru a prognóze cash-flow. Pokud jste tyto dokumenty ještě nikdy nesestavovali, nevadí! Podívejte se na naše bezplatné vzory a příručky a nezapomeňte, že váš obchodní poradce vám bude k dispozici i během této části procesu.

Budu mít během procesu podání žádosti k dispozici nějakou podporu?

Ano, naši realizační partneři vám budou po ruce během celého procesu. Poradí vám, jak vyplnit formuláře k žádosti a které informace musíte zahrnout. Také vám pomohou sestavit podnikatelský záměr, prognózu cash-flow a základní osobní rozpočet, ať už budete potřebovat pomoc s jejich tvorbou od začátku, nebo jenom budete chtít, aby si je někdo přečetl a zkontroloval. Váš realizační partner bude také posuzovat vaši žádost o půjčku a rozhodovat o nároku na Start Up Loan, a proto se při poskytování pomoci zaměří na to, abyste měli co nejlepší šanci na úspěch.

Je důležité mít na paměti, že za žádost jste konec konců odpovědní vy sami, a i když se vám realizační partner bude snažit co nejvíce pomoci, ještě to neznamená, že budete mít na půjčku nárok.

Bližší informace viz časté dotazy týkající se pomoci pro podnikatele a odborného vedení.

Kdo bude posuzovat mou žádost a rozhodovat o tom, zda dostanu Start Up Loan?

Vaši žádost posoudí realizační partner, který rozhodne o tom, zda půjčku dostanete. Každý realizační partner od nás dostal soubor kritérií, abychom se ujistili, že všichni uplatňují jednotný přístup, ovšem realizační partneři se nakonec budou rozhodovat na základě osobní úvěrové historie, osobních finančních možností a životaschopnosti podnikatelského záměru.

Z jakých důvodů by mohla být žádost zamítnuta?

Žádost může být zamítnuta z mnoha různých důvodů. Jakožto odpovědný poskytovatel půjček používáme při rozhodování o tom, zda žadateli půjčit, nebo nepůjčit peníze, dvě základní kritéria. První se týká finančních možností jedince (budete se moci zavázat k úhradě náležitých splátek?) a druhé se vztahuje k životaschopnosti žadatelova podnikatelského záměru a prognózy cash-flow (budete schopni přiměřeně dosáhnout všech cílů stanovených v plánech a existuje pro váš nápad dostatečný trh?)

Mohu v případě odmítnutí žádosti požádat o půjčku znovu?

Pokud bude vaše žádost zamítnuta, budete bohužel muset s podáním nové žádosti počkat alespoň šest měsíců. Tato doba je určena k tomu, abyste zrevidovali a vylepšili ty části žádosti, které vám původně zabránily v získání Start Up Loan.

Pokud se rozhodnete požádat znovu, budete se muset vrátit k původnímu realizačnímu partnerovi, který posuzoval vaši první žádost. Ten novou žádost posoudí znovu. Důvod, proč chceme, abyste jste pracovali se stejným realizačním partnerem, je ten, že již dopodrobna zná vaši firmu a osobní poměry.

V rámci opětovného posouzení budete muset dokázat realizačnímu partnerovi, že se vaše okolnosti změnily nebo že jste vyřešili body zmíněné v původním zamítacím dopise. Možná budete také požádáni, abyste poskytli aktualizované osobní a obchodní dokumenty a prošli náležitými kontrolami, které vyžaduje tento program.

Potřebuji k získání půjčky podnikatelský bankovní účet?

Ne, nepotřebujete, a i kdyby jste podnikatelský účet měli, Start Up Loan na něho nedostanete. Jelikož Start Up Loan je osobní půjčka, budete muset poskytnout údaje o svém osobním bankovním účtu, kam vám bude v případě úspěšné žádosti půjčka převedena.

Požádal/a jsem o Start Up Loan, ale ještě se mi nikdo neozval.

Pokud se s vámi nikdo nespojil do dvou pracovních dnů, obraťte se prosím na naše zákaznické služby s uvedením svých kontaktních údajů, abychom vám mohli pomoci.

Mohu proces před získáním půjčky kdykoli přerušit?

Ano, žádost můžete stáhnout kdykoli před poskytnutím půjčky. Jakmile půjčku jednou dostanete, budete mít od podepsání smlouvy o půjčce 14 dní na rozmyšlenou. Pokud se během této doby rozhodnete, že již půjčku nechcete, můžete peníze vrátit, aniž byste museli platit naběhlé úroky. Bližší informace o době na rozmyšlenou najdete ve smlouvě o půjčce. Vezměte prosím na vědomí, že po uplynutí této doby se stáváte odpovědní za splacení celé zapůjčené částky včetně úroků.