Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

Časté dotazy

Časté dotazy

Způsobilost

Mohou o Start Up Loan žádat všechny typy podniků?

Start Up Loans jsou určeny k založení firmy nebo rozvoji stávajícího podniku, který neobchoduje déle než 36 měsíců. Ačkoli pomáháme většině typů podniků, některým podporu poskytnout nemůžeme. Navštivte prosím stránku o způsobilosti, kde najdete úplný seznam všech typů podniků, které jsou vyňaty z programu.

Mohu požádat o Start Up Loan, i pokud mám špatné úvěrové skóre?

Špatné úvěrové skóre ještě neznamená, že Start Up Loan nedostanete, ale u všech žadatelů ověřujeme jejich bonitu. Start Up Loans Company je zavázána půjčovat odpovědně a musí se ujistit, že žadatelé budou schopni splatit svou půjčku.

Start Up Loan nedostanete, pokud:

 • žádáte o vyhlášení konkurzu nebo jste toho času v konkurzu nebo máte rozhodnutí o odložení dluhu (tzv. Debt Relief Order, DRO);
 • máte individuální dobrovolné ujednání (tzv. Individual Voluntary Agreement, IVA) nebo svěřeneckou listinu (tzv. Trust Deed);
 • jste přihlášeni do programu řízení dluhu (tzv. Debt Management Programs nebo Debt Arrangement Schemes, DAS).

Úplné informace najdete na stránce věnované ověřování bonity.

Mám rozhodnutí o odložení dluhu (Debt Relief Order, DRO), mohu o půjčku požádat?

Pokud máte DRO, podléháte omezením co se týče zakládání firmy, propagování firmy nebo výkonu funkce ředitele firmy. Kvůli takovým omezením bude obtížné založit firmu, a tudíž také splácet půjčky sjednané na tuto firmu.

Start Up Loans Company a její realizační partneři jsou odpovědní poskytovatelé půjček, zavázáni nezhoršovat finanční potíže žadatelů navyšováním jejich zadluženosti. Proto nemůžeme fyzické osoby podporovat, dokud nebudou osvobozeny od DRO. Úplné informace najdete na stránce věnované ověřování bonity.

Mám plán řízení dluhu (Debt Management Plan, DMP), mohu požádat o půjčku?

Vaši žádost bohužel nebudeme moci zvážit, dokud nesplatíte své dluhy v plné výši. Start Up Loans Company je zavázána půjčovat odpovědně a nepůjčujeme peníze v případě, že by naše půjčka žadatele ještě více zadlužila.

Úplné informace najdete na stránce věnované ověřování bonity.

Proč neposkytujete půjčku lidem s určitými finančními potížemi?

Start Up Loans Company a její realizační partneři jsou odpovědní poskytovatelé půjček a je pro nás důležité, abychom nezhoršovali stávající finanční potíže žadatelů navyšováním jejich zadluženosti.

Úplné informace najdete na stránce věnované ověřování bonity.

Mohu požádat o půjčku, pokud v současné době pobírám státní podporu?

To, že jste na státní podpoře, vás automaticky nevylučuje z nároku na Start Up Loan, ale nemůžeme poskytovat individuální rady týkající se nároků na státní podporu. Více informací vám poskytne Job Centre Plus.

Mohu požádat o půjčku, pokud odkupuji nějakou existující firmu?

Ano, na Start Up Loan máte nárok, pokud odkupujete existující firmu, a to i když obchodovala déle než tři roky s jinými majiteli, ale za předpokladu, že jste osobně tuto firmu nevlastnili více než tři roky. V takovém případě budete povinni předložit k žádosti také kopii finančních účtů firmy. Upozorňujeme, že pokud firma v minulosti vykazovala nebo vykazuje ztrátu, očekáváme, že tuto záležitost zohledníte přímo ve svém podnikatelském záměru.

Jak zjistím, jak dlouho již moje firma obchoduje?

Pro účely žádosti o Start Up Loan je obchodování definováno jako pravidelné provozování činností jako nákup a prodej zboží, provozování živnosti nebo profese, poskytování služeb nebo generování tržeb. Pokud tato kritéria nesplňujete, tak pravděpodobně neobchodujete. Mějte prosím na paměti, že pokud jste prováděli namátkové testování trhu nebo vám vznikly výdaje na nevýdělečné činnosti, tato období se nezahrnují do celkové doby obchodování.

Nezapomeňte, že abyste měli nárok na Start Up Loan, nesmíte obchodovat déle než 36 měsíců. Více informací najdete na stránce věnované kritériím způsobilosti nebo nás kontaktujte, pokud si nejste něčím jistí.

Jsem zde na vízum, mohu požádat o půjčku?

To záleží na tom, jaké máte vízum. Existuje celá řada víz, která omezují možnosti osoby pracovat ve Spojeném království, ať už na základě sponzora, počtu hodin nebo práva na podnikání jako OSVČ. Následující druhy víz neumožňují žádat o Start Up Loan:

 • Vízum 1. stupně (Tier 1 visa) (všechny kategorie)
 • Vízum 2. stupně (Tier 2 visa) (všechny kategorie)
 • Vízum 4. stupně (všeobecné) studentské vízum (Tier 4 (General) student visa)
 • Vízum 5. stupně (pracovníci na dobu určitou) (Tier 5 visa (temporary worker))
 • Vízum pro domácí pracovníky v soukromých domácnostech (Domestic Workers on a Private Household visa)
 • Vízum pro zástupce zahraničních firem (Representative of an Overseas Business visa)

Aby se předešlo pochybnostem, osoby s vízem podle původy (Ancestry Visa) jsou v rámci programu způsobilí, stejně jako osoby s vízem obsahujícím omezení „bez nároku na veřejné finance“, ale za předpokladu, že tato omezení nespadají do výše uvedených výjimek.

Pokud si nejste jisti, zda jste se svým vízem způsobilí v rámci našeho programu, navštivte vládní stránky, kde najdete informace o vašem druhu víza.

Upozorňujeme, že pokud druh víza odpovídá našim kritérium způsobilosti, budete muset i přesto zajistit, aby byla doba splácení úvěru v žádosti dostačující k úhradě splátek v plné výši nejpozději 6 měsíců před vypršením platnosti víza. Pokud například máte vízum na čtyři roky, tak maximální doba splatnosti půjčky, kterou vám můžeme nabídnout, je 3,5 roku, jelikož budete muset půjčku splatit v plné výši 6 měsíců před vypršením víza.

Mám nárok na půjčku, pokud jsem zahraniční student žijící ve Spojeném království?

To záleží na tom, jaké máte vízum. Pokud máte vízum 4. stupně, pak bohužel nemáte nárok na Start Up Loan, jelikož podnikání jako OSVČ je s tímto vízem vyloučeno. Podobně pokud máte vízum 1. stupně (absolvent podnikatel) (Tier 1 (Graduate Entrepreneur) visa), pak bohužel nemáte nárok na Start Up Loan, jelikož délka platnosti vašeho víza neodpovídá minimální délce splatnosti půjčky.

Moje firma vyváží zboží do zahraničí. Mám nárok na půjčku?

Ano, ale jen při splnění tří hlavních požadavků.

 1. Vaše firma musí být zaregistrovaná ve Spojeném království, popř. zaregistrovaná ve Velké Británii jako plátce daně.
 2. Provozní část firmy musí být ve Velké Británii.
 3. Většina výnosů firmy musí být také na území Velké Británie.
Musí být firma zapsaná u Companies House nebo HMRC, abych mohl/a požádat o půjčku?

Ne, firma nemusí být zapsaná u Companies House nebo HMRC, abyste mohli požádat o Start Up Loan.

Může můj obchodní společník požádat také?

Ano, několik společníků může požádat zvlášť o Start Up Loan pro stejnou firmu. Každé firmě můžeme půjčit nanejvýš 100 000 £, což znamená, že až čtyři společníci si mohou individuálně půjčit maximálně 25 000 £. Upozorňujeme, že všichni společníci musí podat žádost u stejného realizačního partnera.

Mohu přidat obchodního společníka do své žádosti?

Obchodního společníka do své žádosti přidat nemůžete, jelikož všichni žadatelé musí podat žádost zvlášť, i když budou peníze investovány do stejné firmy. Důvod je ten, že Start Up Loans jsou osobní půjčky na podnikatelské účely, a proto provádíme různé kontroly individuální schopnosti žadatelů dovolit si půjčku a řádně ji splatit. Oba ovšem můžete k žádosti přiložit stejný podnikatelský záměr a prognózu cash-flow.

I have a business partner. Is the credit check run under both of our names?

No, because Start Up Loans are personal loans invested in a business and therefore the credit check that we run is based on each individual applicant.