Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

често задавани въпроси

Bulgarian Language Version

Процес на обжалване

Отказан ми беше заем след кредитна проверка, мога ли да обжалвам това решение?

Да, разполагате с 30 дни от датата на получаване на резултата, за да подадете обжалване.

Датата на получаване на резултата е датата, на която сте получили имейла с резултата.

Как да подам обжалване относно решението взето след кредитна проверка?

Спрямо нашите процеси на отговорен заемодател, преглеждаме миналото финансово поведение на клиента и текущите възможности, за да преценим дали е способен да си позволи заем. По тази причина не можем да отпускаме заеми на лица с определени кредитни проблеми (за да научите повече как вземаме нашите кредитни решения, погледнете тук). Поради това молим клиентите да се уверят, че информацията, с която разполагат агенциите за кредитна информация, е правилна, преди да разгледаме Вашето обжалване.

Ако информацията във Вашия кредитен доклад е неправилна, ще трябва да се свържете с агенцията за кредитна информация, преди да вземем решение относно кредитното обжалване, тъй като при нашата кредитна проверка използваме информацията, предоставена от агенцията. Когато е приложимо, може да обмислим дали да прегледаме кредитното решение въз основа на каквито и да е корекции, направени в предвидения за клиента кредитен доклад.

За повече информация относно Вашата кредитна история, посетете Experian.

Можете да подадете обжалване, като се свържете със SUL и попълните нашия формуляр.

Ако решите да подадете обжалване, Ви молим да предоставите валидна(и) причина(и) защо Вашето обжалване трябва да бъде разгледано, както и копие на Вашия предвиден за клиента кредитен доклад.

Отказан ми беше заем след повторна кредитна проверка, мога ли да обжалвам това решение?

Да, разполагате с 30 дни от датата на получаване на резултата, за да подадете обжалване.

Датата на получаване на резултата е датата, на която сте получили имейла с резултата.

Как да подам обжалване относно решение от повторна кредитна проверка?

Можете да се свържете с Вашия партньор по доставянето по телефона или имейл; данните за контакт можете да намерите в клиентския портал или в скорошен имейл или можете да се свържете с нас (SUL), като използвате нашия формуляр.

Това ще ни позволи да разгледаме причината за отказа. Възможно е да има множество причини защо Ви е отказан заем, които е възможно да включват промяна във финансовите Ви обстоятелства след нашата последна кредитна проверка. Спрямо изискванията ни на отговорен заемодател, това може да е причината да сте получили отказ.

Мога ли да обжалвам решението относно оценката?

Да, разполагате с 30 дни от датата на получаване на резултата, за да подадете обжалване към партньора по доставянето.

Датата на получаване на резултата е датата, на която сте получили имейла с резултата.

Какъв е процесът на обжалване на преценяването?

Можете да се свържете с Вашия партньор по доставянето по телефона или имейл; данните за контакт можете да намерите в клиентския портал или в скорошен имейл.

Ако решите да обжалвате, Ви молим да предоставите валидна(и) причина(и) защо смятате, че първоначалното решение е неправилно. Ще можете да предоставите допълнителна информация в подкрепа на обжалването.

Вашият партньор по доставянето може да Ви помогне да идентифицирате каква допълнителна информация ще е необходима.

Какъв е процесът на обжалване на преценяването?

Вашият партньор по доставянето ще разгледа независимо Вашето кандидатстване за заем, като ще разгледа първоначалното искане и новата информация, която сте предоставили в подкрепа на Вашето кандидатстване.

Тъй като всички наши преценки първоначално преминават през двоен процес на оценка, рядко се случва обжалване да бъде отменено.

Ако обжалването не бъде уважено, можете да кандидатствате отново 6 месеца след първоначалното решение, което ще Ви предостави време да подобрите надеждността на Вашия бизнес или да отстраните повдигнатите притеснения относно това дали можете да си позволите заема.

Ако Вашето обжалване бъде уважено, тогава Вашето искане за заем ще продължи спрямо стандартния процес, а Вашият партньор по доставянето ще Ви съдейства със следващите стъпки.