Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

често задавани въпроси

Bulgarian Language Version

The Start Up Loans Company

Кои са Start Up Loans Company?

Start Up Loans Company е създадена през септември 2012 г. с мисията да помага на нови бизнеси и такива в ранните етапи на развитие в Обединеното кралство да получат достъпно финансиране и менторство с цел стартиране и разрастване. Ние сме филиал на British Business Bank и реализираме програмата на правителството за заеми за стартиране на бизнес, осигуряваща финансиране и подкрепа за бизнесите, които срещат затруднения да получат достъп до други форми на финансиране.

Каква е връзката на Start Up Loans Company с правителството?

Програмата за заеми за стартиране на бизнес се финансира от правителството. Start Up Loans Company е член на групата British Business Bank. British Business Bank plc е банка за развитие, изцяло собственост на правителството на Нейно Величество.

Какъв е регистрираният адрес на Start Up Loans Company?

Адрес на регистриран офис: (Companies House)
The Start-Up Loans Company
71-75 Shelton Street
Covent Garden
London
WC2H 9JQ

Бизнес адрес: (Business Mails)
The Start-Up Loans Company
71-75 Shelton Street
Covent Garden
London
WC2H 9JQ