Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

често задавани въпроси

Bulgarian Language Version

Вноски за погасяване на заем

Ако се оттегля от бизнеса или той спре да извършва дейност, трябва ли да изплатя заема?

Да, заемът за стартиране на бизнес е личен заем, който се използва за бизнес цели, и следователно Вие отговаряте лично за изплащането на цялата сума на заема и лихвата съгласно договора за заема, който сте подписали, независимо от статута на Вашия бизнес или Вашата позиция в него. Единственият период, когато можете да платите Вашия заем без начисляване на лихва, е периодът за размисъл непосредствено след подписването на договора за заема. Ако през този период решите, че вече не искате заема, можете да върнете средствата и няма да дължите нищо за каквато и да е начислена лихва. Вижте договора за заема, за да потвърдите подробностите за периода за размисъл.

Какъв е периодът за погасяване на заем за стартиране на бизнес?

Изисква се да правите месечни вноски за погасяване на заема за период от една до пет години, в зависимост от това какво можете да си позволите и Вашите предпочитания. Точният срок на заема ще бъде съгласуван като част от процеса за кандидатстване и ще бъде документиран във Вашия договор за заем, ако кандидатстването Ви е успешно.

Какво трябва да направя, ако мисля, че ще пропусна вноска за погасяване на заема?

Трябва незабавно да се свържете с Вашия финансов партньор и да предоставите информация за Вашата ситуация. Винаги е най-добре да говорите с Вашия финансов партньор, ако мислите, че няма да можете да направите следващото плащане, вместо да чакате, докато пропуснете плащането.

Какво ще се случи, ако не успея да направя плащанията по заем?

Нашите финансови партньори следват стандартни пазарни практики в случай на пропускане на вноски за погасяване на заема и предприемат справедлив и разумен подход. Ако не направите плащане, Вашият финансов партньор ще се опита да се свърже с Вас, за да установи причините за пропуснатото плащане. Той ще работи с Вас за постигане на разумно и справедливо споразумение за това как да разрешите този проблем и да изпълнявате задълженията си в бъдеще. Това ще бъде последвано от имейл и/или писмо, в което ще бъде посочено, че има пропуснато(и) плащане(ия) по заема и какво трябва да се направи за коригиране на това.

Ако Вашият финансов партньор не може да се свърже с Вас след многократни опити, финансовият партньор след това ще разгледа възможностите за получаване на пропуснатите плащания по различни начини, включително, но не само, решение на областен съд (County Court Judgment, CCJ) или насочване на Вашия случай към одобрен агент за събиране на дългове. Ако не сте сигурни кой е Вашият финансов партньор, проверете във Вашия договор за заем.

Мисля, че имам финансови затруднения и се нуждая от помощ за управлението на моите финанси. Какво мога да направя?

Не се притеснявайте, съществуват множество безплатни и безпристрастни организации за съвети относно дълговете, които могат да Ви помогнат. Start Up Loans Company работи в тясно сътрудничество с голяма благотворителна организация за дълговете, Money Advice Trust, която предлага следните услуги:

  • The national debt line:
    Експерти по съвети за дълговете, които са ангажирани да помагат на хората да подобрят ситуацията си. Милиони хора вече получават подкрепа за управлението на дълговете си.
  • The business debt line:
    Уникална услуга за подпомагане на самонаети лица и малки бизнеси да управляват дълговете си.

Други източници на безпристрастен съвет за дългове са предоставени по-долу:

Партньор ът по доставянето може да Ви предостави подкрепа и указания за Вашия бизнес и заем за стартиране на бизнес, но не и независим съвет за дългове. Този съвет трябва да бъде потърсен от организациите по-горе.

*Обърнете внимание: Start Up Loans Company не одобрява никоя от компаниите за управление на дългове, които начисляват такса за съвети за дългове или планове за плащане на управление на дългове. Молим Ви да се свържете с нас незабавно, ако с Вас са се свързали от такава компания.

Получих уведомление за неизпълнение на задължения от моя партньор по доставянето или моя финансов партньор. Какво трябва да направя?

Важно е да отговорите на такива уведомления за пропуснати плащания възможно най-скоро. Пълни данни за контакт ще бъдат предоставени в уведомлението, което сте получили.

Какво ще се случи, ако не отговоря на уведомления за пропуснати плащания или не правя плащания?

Важно е да отговорите на всички уведомления, които получите, и да спазвате датата на плащанията по заема. Както всеки регулиран потребителски финансов продукт, неизвършването на необходимите плащания по заема може да доведе до едно или повече от действията срещу Вас, посочени по-долу.

  • Агенциите за кредитна информация може да бъдат уведомени за всякакви неизплатени суми, което може да окаже влияние върху Вашия кредитен рейтинг и възможността Ви да получавате стоки, услуги или конкретни форми на трудова заетост.
  • Може да се намеси трета страна – агенция за събиране на дългове , която да подпомогне възстановяването на всякакви неплатени суми.
  • Може да бъдат започнати съдебни процедури, включително, но не само, решение на областен съд (County Court Judgment).
Получих кореспонденция от агенция за събиране на дългове. Какво трябва да направя?

Ако не сте направили договорените плащания по заема, с Вас може да се свърже някоя от нашите одобрени агенции за събиране на дългове. До получаване на допълнително уведомление, агенцията ще наблюдава Вашия заем, като Ви помага да установите редовни плащания, или ще Ви насочи към съответна външна организация за съвет, за да възстанови тези разходи. Поради това трябва да се свържете с агенцията възможно най-скоро, за да започнете този процес. Обърнете внимание, че в повечето случаи, след като агенцията за събиране на дългове се намеси в процеса, Start Up Loans Company и нашите партньори по доставянето няма да могат да правят повече коментари относно Вашия заем.