Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

често задавани въпроси

Bulgarian Language Version

Нашите партньори по доставянето

Мрежа от водещи организации за бизнес подкрепа с експертни познания за подпомагане на нашите клиенти да започнат и разраснат своя бизнес и да обезпечат заем за стартирането му

Какво е партньор по доставянето?

За нас е важно да предоставим на всички наши клиенти всяка възможност да успеят, както при кандидатстването за заем за стартиране на бизнес, така и в бизнеса като цяло. Затова използваме национална мрежа от организации-партньори по доставянето с опитни бизнес съветници. Освен, че помагат на кандидатите да подготвят своите бизнес планове и прогнози на паричните потоци, нашите партньори по доставянето отговарят за преглеждането на окончателните искания за заеми и предоставяне на непрекъсната подкрепа с менторство на кандидатите с одобрени искания. Когато кандидатствате за заем за стартиране на бизнес, ще Ви свържем с бизнес съветник, който ще Ви помогне да придвижите нещата напред и ще да бъде основното лице за контакт със схемата

Работим в тясно сътрудничество с нашите партньори по доставянето, които действат в различни райони и индустрии в Англия, Уелс, Шотландия и Северна Ирландия, за да се гарантира, че са взети отговорни решения за отпускане на заеми.

Ние свързваме всички кандидати с някой от нашите партньори по доставянето, като когато това е възможно, Ви свързваме с партньор по доставянето, който работи във Вашия местен район.

Обърнете внимание, че за гарантиране на ефективна подкрепа, ще можете да работите само с един партньор по доставянето и няма да можете да промените това след подаване на искането за заем.