Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

често задавани въпроси

Bulgarian Language Version

Кредитни проверки

Какво представлява кредитната проверка?

Кредитната проверка е преглед на Вашето минало и текущо финансово поведение, при която се вземат предвид всички източници на кредит, документирани на Ваше име (включително кредитни карти, комунални сметки, договори за мобилни телефони и ипотеки). Като отговорен заемодател, Start Up Loans Company извършва кредитни проверки с цел избягване на увеличаването на дълговете, които може да претоварят отделните заемополучатели.

Кой провежда кредитните проверки?
Кредитната проверка е преглед на Вашето минало и текущо финансово поведение, при която се вземат предвид всички източници на кредит, документирани на Ваше име (включително кредитни карти, комунални сметки, договори за мобилни телефони и ипотеки). Като отговорен заемодател, Start Up Loans Company извършва кредитни проверки с цел избягване на увеличаването на дълговете, които може да претоварят отделните заемополучатели.

Кой провежда кредитните проверки?

Ако кандидатствате за заем за стартиране на бизнес, тогава като част от процеса за кандидатстване ще проведем кредитна проверка от Ваше име, при условие че сте дали съгласие в съответствие с нашите Правила за поверителност и споделяне на данни.

Молим да обърнете внимание, че след извършване на кредитна проверка нашият екип не може да обсъжда с Вас конкретни подробности относно Вашия кредитен доклад. Ако имате притеснения относно Вашата кредитна история, ще трябва да се свържете с агенцията за кредитна информация, за да поискате копие от Вашия кредитен доклад и да обсъдите притесненията си директно с агенцията.

По-долу е даден списък на основните агенции за кредитна информация, които понастоящем работят в Обединеното кралство, но обърнете внимание, че може да Ви бъде начислена малка такса, ако изберете да направите това. Също така е важно да имате предвид, че агенциите за кредитна информация не винаги разполагат с една и съща информация, затова може да прецените да се консултирате с повече от една, ако имате някакви притеснения относно съдържанието на личния Ви кредитен доклад.

CallCredit
Телефон: 0870 0601414
Посетете уебсайта

Equifax PLC
Телефон: 0870 010 0583
Посетете уебсайта

Experian
Телефон: 0844 4818000
Посетете уебсайта

Това лична кредитна проверка ли е или е бизнес кредитна проверка?
Заемите за стартиране на бизнес са лични заеми, затова кредитната проверка, която извършваме, е лична кредитна проверка.
Оказва ли влияние кредитната проверка върху моя кредитен рейтинг?

Когато кредитната проверка бъде завършена като част от Вашето кандидатстване за заем за стартиране на бизнес, това оставя следа в кредитния Ви доклад, показваща, че сте кандидатствали за финанси. Това може да окаже влияние върху Вашия кредитен рейтинг; въпреки това кредитният рейтинг на всяко лице се състои от множество фактори, които предлагат комбиниран изглед на Вашето финансово поведение (като примерно други кандидатствания за кредит, всички получени преди това кредити и Вашата история на извършени изплащания на кредити и т.н.). Ако Вашето кандидатстване за заем за стартиране на бизнес е успешно, тогава това ще се показва във Вашия личен кредитен доклад, заедно с всички вноски за издължаване, които сте направили, в продължение на поне шест години.

За колко време е валидна кредитната проверка?

Всички кредитни проверки, направени като част от кандидатстването за заем за стартиране на бизнес, са валидни само за три месеца. Ако Вашето кандидатстване за заем все още се разглежда след този период, ще трябва да извършим нова кредитна проверка. В повечето случаи кредитната проверка ще бъде направена на ранен етап, за да можете да сте уверени относно Вашата допустимост за кандидатстване за заем за стартиране на бизнес, преди да инвестирате време в останалата част на процеса за кандидатстване. Това означава, че ще разполагате с период до три месеца за финализиране на Вашите бизнес и лични документи като Вашия бизнес планпрогнозата на паричните потоци и личния бюджет за преживяване, които ще оформят базата на преглеждането. По тази причина Ви насърчаваме да помислите внимателно кога е най-подходящото време да започнете кандидатстването.

Мога ли да кандидатствам за заем за стартиране на бизнес, ако имам лоша кредитна история или кредитни проблеми?

Лошата кредитна история няма непременно да възпрепятства получаването на заем за стартиране на бизнес; въпреки това тя със сигурност е фактор, който ще бъде взет предвид като част от нашия процес на преглеждане. Ние сме отговорен заемодател и като част от това преглеждаме миналото финансово поведение на клиента и текущите му възможности да си позволи заем.

  • Поради това не можем да отпускаме заеми на лица с определени кредитни проблеми. Те включват, но не са ограничени, до:текуща процедура за обявяване на фалит или текущо състояние на фалит или наличие на заповед за облекчаване на дълговете (Debt Relief Order, DRO)
  • наличие на неизпълнено индивидуално доброволно споразумение (Individual Voluntary Agreement, IVA) или споразумение за облекчаване на дългове (Trust Deed)
  • включване в програма за управление на дългове (Debt Management Programs) или схеми за уреждане на дългове (Debt Arrangement Schemes, DAS)

Имайте предвид, че Start Up Loans Company разглежда всяко кандидатстване за заем индивидуално и си запазва правото да не одобри кандидатствания по други причини, свързани с кредити, особено в случаи, когато отпускането на заем има вероятност да увеличи финансовите задължения и така потенциално да претовари лицето.

Ако някое от горепосочените се отнася за Вас или се притеснявате за Вашата кредитна история, можете да прегледате Вашия кредитен доклад, като се свържете с агенция за кредитна информация. По-долу е посочен списък на основните агенции за кредитна информация, които понастоящем работят в Обединеното кралство, но Ви молим да обърнете внимание, че може да Ви бъде начислена малка такса за преглед на Вашия кредитен доклад.

Също така е важно да имате предвид, че агенциите за кредитна информация не винаги разполагат с една и съща информация, затова може да прецените да се консултирате с повече от една, ако имате някакви притеснения относно съдържанието на личния Ви кредитен доклад.

CallCredit
Телефон: 0870 0601414
Посетете уебсайта

Equifax PLC
Телефон: 0870 010 0583
Посетете уебсайта

Experian
Телефон: 0844 4818000
Посетете уебсайта

Можете също да се свържете със Citizens Advice Bureau или Money Advice Service за безплатен съвет как да подобрите кредитната си история.

Ако имате допълнителни въпроси относно кредитните проверки или кандидатстването за заем за стартиране на бизнес, се свържете с екипа за обслужване на клиенти.