Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

често задавани въпроси

Bulgarian Language Version

Процесът на кандидатстване

Все още нямам бизнес идея. Мога ли все пак да кандидатствам за заем за стартиране на бизнес?

За съжаление схемата за заеми за стартиране на бизнес е предвидена за подкрепяне на хора при стартиране или разрастване на техния бизнес. Поради тази причина не е необходимо да извършвате дейност, за да отговаряте на условията за заем, но трябва да имате бизнес идея, за да кандидатствате.

Като част от процеса за кандидатстване ще трябва да предоставите бизнес план и прогноза на паричните потоци. Не се притеснявайте, ако все още не сте ги завършили– след като регистрирате своите данни и Ви бъде определен един от нашите партньори по доставянето, за да Ви подкрепя, някой бизнес съветник може да Ви предостави указания за завършването на тези документи. Ние също така предлагаме гама от полезни документации, които може да Ви свършат работа, когато започвате.

Съветваме Ви да кандидатствате в момента, когато финансите ще Ви помогнат да стартирате бизнеса и имате време за инвестиране в създаването на Вашите бизнес документи. Ако на този етап се интересувате само от подкрепа със съвети, препоръчваме да използвате инструмента за бизнес подкрепа на правителството или да се свържете с Помощната линия за бизнес подкрепа на 0800 998 1098. И двете могат да Ви насочат към друга подходяща услуга.

Имам бизнес идея или моят бизнес вече извършва дейност. Мога ли да кандидатствам за заем за стартиране на бизнес?

Да, схемата за заеми за стартиране на бизнес може да подкрепя лица, които стартират бизнеси или тези със съществуващи бизнеси, при условие че не са извършвали дейност повече от две години.

Като част от процеса за кандидатстване ще трябва да предоставите бизнес план и прогноза на паричните потоци. Не се притеснявайте, ако все още не сте ги завършили – след като регистрирате своите данни и Ви бъде определен един от нашите партньори по доставянето, за да Ви подкрепя, някой бизнес съветник може да Ви предостави указания за завършването на тези документи. Ние също така предлагаме гама от полезни ръководства, които може да Ви свършат работа, когато започвате.

Съветваме Ви да кандидатствате в момента, когато финансите ще Ви помогнат да стартирате бизнеса и имате време за инвестиране в създаването на Вашите бизнес документи.

Ако на този етап се интересувате само от подкрепа със съвети, препоръчваме да използвате инструмента за бизнес подкрепа на правителството или се свържете с Помощната линия за бизнес подкрепа на 0300 456 3565. И двете могат да Ви насочат към друга подходяща услуга.

Ще трябва ли да платя за моето кандидатстване?

Не, никога няма да Ви бъде начислена такса от нас или нашите партньори по доставянето, за да кандидатствате за заем за стартиране на бизнес. Също така няма да Ви бъдат начислени плащания или такси за подкрепата, предоставена по време на процеса на кандидатстване. Единствената сума, която някога ще трябва да платите, са месечните вноски за погасяване на заема, ако Вашето кандидатстване е успешно. Ако някой се свърже с Вас с искане да платите на Start Up Loans Company каквото и да било, различно от Вашите месечни вноски за погасяване заема, се свържете с нас възможно най-скоро.

Колко време отнема процесът на кандидатстване?

Тъй като всеки бизнес е различен, не можем да посочим колко средно ще отнеме Вашето кандидатстване. За клиентите, които са много добре подготвени, може да са необходими само две до три седмици, докато други клиенти може да се нуждаят от повече подкрепа за завършване на необходимите документи и процесът може да отнеме два-три месеца и повече. Ние се опитваме да Ви дадем възможно най-голям контрол над процеса, така че колкото по-подготвени сте, толкова по-бързо ще бъде разгледано Вашето кандидатстване за заем.

Ако имате окончателна версия или чернова на Вашия бизнес план и прогноза на паричните потоци към момента на подаването на Вашето кандидатстване за заем, ще е по-лесно за Вашия партньор по доставянето да разбере колко подкрепа Ви е нужна за придвижване напред на заявление. Обърнете внимание, че нашият екип за обслужване на клиентите и нашите партньори по доставянето се стараят да отговорят на всички въпроси на клиента в рамките на пет работни дни.

Какви фактори се вземате предвид при преглеждането на кандидатстванията за заем?

Има три основни области, които бизнес съветникът ще вземе предвид, когато преглежда Вашето кандидатстване за заем за стартиране на бизнес: Вашата кредитна надеждност, дали можете да си позволите да вземете заем и дали бизнесът е жизнеспособен.

Кредитна надеждност: Като част от Вашето кандидатстване за заем, ще се изисква да преминете кредитна проверка, при която се разглежда Вашето минало и текущо финансово поведение. Лошата кредитна история няма да възпрепятства получаването на заем за стартиране на бизнес във всички случаи, но тази част от процедурата за кандидатстване е част от нашите процеси на отговорен заемодател и ни помага да гарантираме, че кандидатите не се претоварват.

Лична достъпност: Тъй като заемите за стартиране на бизнес са лични заеми, използвани за бизнес цели, Вие ще сте задължени да изплатите Вашия заем, дори ако бизнес плановете Ви се променят в бъдеще. Тъй като заемите за стартиране на бизнес не са обезпечени (не трябва да предоставяте обезпечение за гарантиране на заема), Вие ще трябва изцяло да платите заема и каквато и да е дължима лихва, в хода на одобрения срок на заема. Личният бюджет, който трябва да представите с кандидатстването си за заем, в който са посочени основните източници на доходи и разходите, направени всеки месец, ни помага при извършването на това преглеждане.

Бизнес надеждност: Основен фактор при нашите решения за отпускане на заем е да се гарантира, че Вашият бизнес ще генерира достатъчно пари, за да Ви помогне да изплащате месечните си вноски за погасяване на заема. За да ни помогнете да оценим това, трябва да докажете, че има достатъчно търсене за Вашия(те) продукт(и) и/или услуги и че ще можете разумно да постигнете всичките си цели, определени във Вашите бизнес план и прогноза на паричните потоци. Не се притеснявайте, ако никога преди не сте създавали такива документи! Прегледайте нашите безплатни шаблони и ръководства и помнете, че Вашият бизнес съветник ще може да Ви предостави подкрепа през тази част от процеса.

Има ли някаква подкрепа, налична по време на процеса на кандидатстване?

Да, нашите партньори по доставянето са на разположение да Ви подкрепят при процеса на кандидатстване. Те могат да Ви дадат съвет относно попълването на формулярите за кандидатстване и каква информация ще бъде необходимо да включите. Те също така могат да Ви помогнат да създадете Вашите бизнес план, прогноза на паричните потоци и личния бюджет, независимо дали се нуждаете от помощ за създаването на тези формуляри от начало или просто искате някой да ги прегледа и провери.

Тъй като Вашият партньор по доставянето също така ще прегледа Вашето кандидатстване за заем, за да установи дали отговаряте на критериите за заем за стартиране на бизнес, неговата подкрепа ще се фокусира върху поставянето Ви във възможно най-добра позиция да успеете. Важно е да помните, че в крайна сметка Вие отговаряте за Вашето кандидатстване за заем и въпреки че партньорът по доставянето ще направи всичко възможно да Ви подкрепи, това не гарантира, че ще отговаряте на критериите за заем.

За повече информация вижте нашите ЧЗВ относно бизнес подкрепата и менторството.

 

Кой ще прегледа моето кандидатстване за заем и ще реши дали мога да получа заем за стартиране на бизнес?

Вашият партньор по доставянето ще прегледа Вашето кандидатстване за заем и ще вземе решение за отпускане на заем. Ние предоставяме набор от критерии на всеки партньор по доставянето, за да се гарантира последователен подход в цялата наша мрежа, но партньорът по доставянето в крайна сметка ще базира решението си на кредитната история на лицата, личната им способност да поемат дълг и надеждността на бизнес плана.

Защо може да бъде отказано кандидатстване за заем?

Има няколко причини защо Вашето кандидатстване за заем може да бъде отказано. Като отговорен заемодател, има два основни критерия, които ние използваме за определяне дали можем да отпуснем заем на даден кандидат или не. Първият е свързан с личната способност за поемане на дълг (ще можете ли да се ангажирате с изискваните вноски за погасяване на заема?), а вторият е свързан с надеждността на бизнес плановете и прогнозите на паричните потоци на кандидата (ще можете ли разумно да постигнете всичките цели, които сте си поставили във Вашите планове, и има ли достатъчен пазар за Вашата идея?).

Мога ли да кандидатствам отново, ако моето кандидатстване за заем бъде отказано?

За съжаление, ако Вашето кандидатстване за заем бъде отказано, ще трябва да изчакате поне шест месеца, преди да кандидатствате отново. Този период е предвиден да Ви даде време за преглед и подобряване на каквито и да е аспекти на Вашето кандидатстване, които преди това са възпрепятствали получаването на заем за стартиране на бизнес.

Ако решите да кандидатствате отново, ще трябва да се обърнете към първоначалния партньор по доставянето, който е прегледал Вашето първоначално кандидатстване за заем. Партньорът ще разгледа Вашето кандидатстване за заем отново. Причината, поради която Ви молим да работите със същия партньор по доставките, е че той вече има подробна информация за Вашия бизнес и ситуацията Ви.

Като част от повторното разглеждане, ще трябва да можете да докажете на Вашия партньор по доставянето, че Вашите обстоятелства да се променили или сте отстранили притесненията, които са били повдигнати в писмото с първоначалния отказ. Може също да е необходимо да подадете актуализирана лична и бизнес документация и да преминете всички проверки, необходими по схемата.

Трябва ли да имам фирмена банкова сметка, за да получа заема?

Не, няма нужда от такава сметка, а дори и да имате фирмена банкова сметка, няма да можете да получите заема за стартиране на бизнес по нея. Тъй като заемът за стартиране на бизнес е личен заем, ще трябва да предоставите данни за Ваша лична банкова сметка, за да получите Вашия заем за стартиране на бизнес, ако кандидатстването Ви бъде успешно.

Кандидатствах за заем за стартиране на бизнес, но не съм получил(а) никаква обратна информация?

Ако Вас не са Ви потърсили в рамките на два работни дни, се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти, като предоставите Вашите данни за контакти, за да можем да Ви подкрепяме в процеса за придвижване на напред.

Мога ли да спра процеса по всяко време, преди да получа заема?

Да, можете да оттеглите Вашето кандидатстване за заем по всяко време, преди да получите заема. След като получите заема, има период за размисъл от 14 дни от датата на подписване на договора за заема. Ако през този период за размисъл решите, че вече не искате заема, можете да върнете средствата и няма да дължите никаква лихва. Вижте договора за заема, за да потвърдите подробностите за Вашия период за размисъл. Обърнете внимание, че след изтичане на периода за размисъл, Вие сте задължени да изплатите цялата сума на заема, включително всякакви лихви.