Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

İş kurmak için temel bir kılavuz

Turkish Language Version

İçindekiler

1. İş stratejinizi geliştirin

İş planının önemini ve işletmenize nasıl yardımcı olduğunu öğrenin

2. Pazar araştırması: müşterileri anlama

 • Pazarı ve müşterilerinizi anlayın
 • Rakipleriniz kim?
 • İşletmeniz için GZFT analizi

3. Şirket yapınız

 • Şahıs işletmesi ya da limited şirket
 • İşletme vergileri ve ücretler
 • İşletme sigortası

4. İşletme finansmanınızı hesaplama

 • Satış tahmini nedir?
 • Nakit akışı tahmini nedir ve size nasıl yardımcı olabilir?
 • İşletme fikrinizi finanse etme

Başarı hikayeleri

London Sock Company

İşletme fikrinizi gerçeğe dönüştürün

Bu kısa kılavuz, nasıl pazar araştırması yapılacağı, bir nakit akışı tahmini gerçekleştirileceği ve bir şirket yapısı seçileceği dahil bir işletme kurarken göz önünde bulundurulması gereken bazı en önemli unsurlara göz atıyor.

Illustration of a man in formal suit is shaking hands with a woman

İş stratejinizi geliştirin

İş planının önemini ve işletmenize nasıl yardımcı olduğunu öğrenin

İş planınızı geliştirin

Artık işletme fikrinizi bir sonraki seviyeye taşımaya hazır mısınız? Harika! Birinci adım, fikrinizin geçerlilik taşıdığından ve bu konuda pazarda bir talep bulunduğundan emin olmak için pazar araştırması gerçekleştirmektir.

İş planının önemini ve işletmenize nasıl yardımcı olduğunu öğrenin

İşletmenizin ne yaptığını tanımlayın

İşletme stratejinizi geliştirirken, işletmeniz hakkında 30- 60 saniyelik bir genel bakış olan bir kısa sunum, başlangıç için kullanılabilecek harika bir araçtır. Şu soruya vereceğiniz yanıtın kısa ve çarpıcı bir özetidir: ‘İşletmeniz ne yapar?’

Ağ kurma için kullanılabilir ancak aynı zamanda işletmenizin amacı ve misyonunuzu açıklamanıza da yardımcı olabilir.

İş planı nedir ve size nasıl yardımcı olabilir?

İş planı, iş hedeflerinizi tanımlayan ve bunları nasıl başaracağınıza dair bir planı ana hatlarıyla belirten, yazılı bir belgedir. İş hedeflerini ve stratejilerini açıklar ve satış, pazarlama ve finansal tahminlerinizi içerir. İyi bir iş planı, fikirlerinizi odaklandırmanıza yardımcı olabilir ve işinizle ilgili her şeyi tek bir yerde bir araya getirmek için bir fırsattır.

İş planınız aşağıdakileri özetlemelidir:

 • Karşılamayı amaçladığınız müşteri ihtiyacı
 • İşletmenizin bu ihtiyacı nasıl karşılayacağı ve kâr yapacağı

İş planı, işletmenizle birlikte gelişen bir çalışma belgesi olmalıdır. İşletme stratejiniz bu kılavuzda daha derinlemesine inceleyeceğimiz, üç önemli konuyu kapsamalıdır:

İş planı şablonu​

Halihazırda bir iş planınız yoksa, Start Up Loans web sitemizden ücretsiz ve kullanımı kolay olan şablonumuzu indirin.

Aktivite: Elevator Pitch

30-60 saniye uzunluğunda kısa bir sunum hazırlayın.
İşletmenizi ve ne yaptığını özetleyin. Sunuma:

 • İşletmenizinçözdüğü problemi, talebi ya da ihtiyacı eklediğinizden
 • İşletmenizin bunu tam olarak nasıl çözdüğünü açıkladığınızdan
 • İlgi çekici olduğundan emin olun – bu sunum daha sonra da satış amacıyla bir sunum olarak kullanılabilir.

Illustration of a calculator, notebook and a pen

Pazar araştırması: Müşterileri anlama

Bir işletme fikrine sahipsiniz. Artık pazar ve potansiyel müşteriler; yani, aslında herhangi bir potansiyel müşterinin bulunup bulunmadığı ve işletme fikrinizin uygulanabilir olup olmadığı hakkında bilgi edinmenin zamanı geldi.

Pazar araştırması, aynı zamanda, müşterilerinizin ne istediklerini ve ürün ya da hizmetinizi elde etmek için ödemeye hazır oldukları ücretler hakkında fikir edinmenize de yardımcı olabilir.

Pazarı ve müşterilerinizi anlayın

İşletmeniz için pazar araştırması yöntemleri:

Bir anket yapın

Bir anket oluşturup bunu rehberinizdeki kişilere gönderebilirsiniz. Hatta SurveyMonkey gibi ücretsiz araçlardan faydalanabilirsiniz. Sosyal medya aracılığıyla alacağınız yanıtların sayısını artırabilirsiniz.

Anketinizi sosyal medyada tanıtın. Sosyal medya kanallarını kullanarak iletilerinizi nispeten ucuz bir şekilde tanıtabileceğinizi biliyor muydunuz?

Ağ kurma etkinliklerine katılın

Bölgenizde hangi etkinliklerin (ücretsiz ve ücretli) düzenlendiğine göz atın. İşletmeniz için ilgili olacak işletme sahipleri ve potansiyel müşterilerle temas kurun. Kendi işletmeleri için nelerin işe yarayıp yaramadığını öğrenin.

İşletme sahiplerinin çoğu kendi işletmeleri hakkında konuşmaktan ve mümkünse diğer girişimcileri desteklemekten memnun olurlar. Soru sormaktan çekinmeyin!

Aile ve arkadaşlarınızla konuşun

İşletmenizin neleri daha iyi yapabileceği hakkında yapıcı eleştiriye ihtiyacınız var.

Bir odak grubu çalışması yapın

Odak grupları, geri bildirimlerini almak için, işletmeniz, ürününüz ya da hizmetinizi ilgili müşterilerin dikkatine sunar.

Bölgenizde hangi ilgili grup ve etkinliklerin olduğuna göz atın. Piyasaya yeni bir bebek ürünü mü sürmeye çalışıyorsunuz? İşletmenizi tanıtmak amacıyla izin almak için anne ve çocuk gruplarıyla iletişime geçin.

Rakipleriniz kim?

Yapmak istediğinize benzer şeyler yapan işletmeleri
gözden geçirin. Neleri iyi neleri kötü yaptıklarını tespit
edin ve işletmemizin neyi daha iyi yapacağı hakkında
düşünün.

İki rakip grubunu inceleyin:

 • Doğrudan rakipler: sizinle tamamen aynı şeyi yapan işletmeler. Bir kafe mi açacaksınız? Rakipleriniz Starbucks gibi büyük isimlerin yanı sıra yerel kafeler.
 • Dolaylı rakipler:bir işletmenin sizin işletmenizden farklı olması, o işletmeden bir şey öğrenemeyeceğiniz anlamına gelmez.

Rekabet hakkında araştırma yaparken neleri göz önünde bulundurmalısınız?

 • Fiyat: rakibiniz aynı ürünü ya da hizmeti daha düşük bir fiyata mı sunuyor? Sizin ürün ya da hizmetiniz daha pahalıysa, bunun için haklı gerekçeleriniz var mı?
 • Kalite: rakibinizin ürün ya da hizmeti yüksek kaliteli mi? Kendi ürün ya da hizmetinizin kalitesi de aynı mı ya da iyileştirilebilir mi?
 • Konum: rakipleriniz sadece yerel işletmelerden ibaret değildir. İnternet sayesinde dünyanın her yerinden rakipleriniz olabilir, bu yüzden araştırmanızı kendi bölgenizle sınırlamayın.

İşletmeniz için SWOT analizi

SWOT analizi işletme fikrinizin güçlü ve zayıf yönlerinin yanı sıra onu etkileyebilecek olan dış fırsatlar ve tehditleri tanımlamanıza yardımcı olabilir.

Men with aprons working in a workshop with a laptop

 • Güçlü yönler (S) ve zayıf yönler (W)

  Güçlü yönler ve zayıf yönler, işletmenizin yetkinlikleri
  ile ilgilidir.

  Örnek: kafenizin güçlü yönü sattığı kahvenin
  kalitesidir. Ancak zayıf bir yönü ise yüksek üretim
  maliyetidir ki bu kahvenizin müşteriler için pahalı
  olmasına yol açar.

 • Fırsatlar (O) ve tehditler (T)

  Fırsatlar ve tehditler, işletmenizi etkileyebilecek olan
  dış faktörlerle ilgilidir.

  Örnek: bir fırsat, kafenizin yanında yeni bir otobüs
  durağının faaliyete geçmesi ve bunun yoldan
  geçenlerin sayısını artırması olabilir. Bir tehdit ise,
  kahve çekirdeğinin fiyatının artması olabilir.

Bulundukları konum, potansiyel rakiplerinizi göz ardı etmek için her zaman geçerli bir sebep değildir özellikle online bir işletme sahibiyseniz.

Aktivite: SWOT Analizi

İşletmeniz için SWOT analizini gerçekleştirin:

 • İşletmenizi rakiplerinizden daha iyi kılan sebepler
  nelerdir?
 • Dış fırsatlardan yararlanmak için hangi güçlü yönleri
  kullanabilirsiniz?
 • İşletmenizdeki zayıf yönlerin sayısını nasıl
  azaltabilirsiniz?

Illustration of a woman wearing headphones working with a laptop

Şirket yapınız

İşletmenizi kurduğunuzda, hangi yapı altında ticaret yapacağınıza karar vermeniz gerekecek.

İşletmeyi bir şahıs olarak işletirsiniz ve işletmeden siz
sorumlusunuz

Yeni işletmeniz için iki ana seçenek söz konusu:

 • Şahıs işletmesi olarak kaydettirmek
 • Limited şirket olarak kaydettirmek

Ya da işletmenizi bir ortaklık olarak kaydettirmek

İki ya da daha fazla kişi birlikte bir şirket kuruyorsa, onu ortaklık olarak kaydettirmek, sorumlulukları paylaşmanın basit bir yoludur.

Bunu, işletmeyi limited şirket olarak kaydettirmek ya da her bir ‘kurucu’nun şirket içerisinde şahıs işletmesi olarak hareket etmesi suretiyle yapabilirsiniz.

Illustration of a woman working at her desk with a laptop

Şahıs işletmesi

İşletmeyi bir şahıs olarak işletirsiniz ve işletmeden siz sorumlusunuz

İşletmenizi Companies House’a kaydettirmeniz gerekmez

İşletme finansmanı ile kişisel finansman arasında bir ayrım yoktur

Personel çalıştırabilirsiniz

Her mali yıl için HMRC’ye Kişisel Vergi Beyannamesinde bulunmalısınız

İşletmenizin yaptığı kâr üzerinden gelir vergisi ödemelisiniz

Sosyal Sigorta (National Insurance) ödemeleri yapmalısınız

İşletmenin maruz kaldığı kayıplardan şahsen siz sorumlusunuz

Companies House’a Yıllık Raporlar ibraz etmeniz gerekmez

Limited şirket

İşletme, sizin yöneticisi olduğunuz ayrı bir tüzel kişiliktir

İşletmenizi Companies House’a kaydettirmelisiniz

İşletme finansmanı kişisel finansmanınızdan ayrıdır

Personel çalıştırabilirsiniz. Yönetici olarak, şirketin bir çalışanı kabul edilirsiniz

Her mali yıl için HMRC’ye Kişisel Vergi Beyannamesinde bulunmalısınız

Kurumlar vergisi ödemelisiniz

Şirket, Sosyal Sigorta (National Insurance) ve gelir vergisi ödemelidir

Maruz kaldığı kayıplardan işletmenin kendisi sorumludur

Companies House’a yıllık raporlar ibraz etmelisiniz

İşletme vergileri ve ücretler

İşletmenizin yasal yapısına karar vermek son derece önemli bir husustur çünkü ne kadar vergi ödeyeceğiniz, hangi evrakları hazırlamanız gerekeceği ve sorumluluğunuz üzerinde etkisi olacaktır.

İşletmenizi kaydettirmeden önce sizin için mevcut olan seçenekleri araştırmak için zamanınızı ayırmanız önemlidir.

İşletmenizin yasal yapısının değişebileceğini dikkate almakta fayda vardır. Yani, işletmenizi bir şahıs işletmesi olarak kaydettirdikten sonra limited şirket yapısının daha uygun olduğuna karar verirseniz, bunu değiştirebilirsiniz.

İşletmenizin ödeyeceği vergiler ve ücretler, seçeceğiniz yapıya bağlı olacaktır.

Aşağıda yaygın işletme vergileri ve bunları ödemekle yükümlü olan şirket yapılarını ana hatlarıyla belirttik. Bu listeyi inceleyin ve işletmeniz için hangi yapının en iyisi olduğuna karar vermenize yardımcı olması için kullanın ve bu vergiler ve ücretleri nakit akışı tahmininize dahil etmeniz gerekeceğini unutmayın.

Göz önüne almanız gereken yaygın işletme vergileri

Kurumlar vergisi

İşletmenizi bir limited şirket olarak kaydettirirseniz, kurumlar vergisi ödemeniz gerekecek. İşletmenizi Companies House’a kaydettirdikten sonra HMRC’ye Kurumlar Vergisi için kaydettirmeniz gerekecek.

Kazandığın kadar öde (PAYE)

Personel mi çalıştırıyorsunuz? Bu durumunda PAYE, maaşları ödemeden önce gelir vergisi ve Sosyal Sigorta (National Insurance) katkı paylarını dikkate almanızı sağlayan bir sistemdir. Çalışanlara, maaşlarından ne kadar kesinti yapılacağını belirleyen bir vergi kodu tahsis edilir.

Sermaye kazanç vergisi

İşletmenizden elde edeceğiniz kâr vergilendirmeye tabidir. £100’a bir masa alır ve onu £150’a satarsanız, yaptığınız £50 kâr üzerinden vergilendirilirsiniz, elinize geçen toplam £150 üzerinden değil.

İşletme emlak vergileri

İşletmeniz, bir dükkân ya da ofis gibi ticari bir binada faaliyet gösterecekse, yerel belediyenize işletme emlak vergisi ödemeniz gerekecek. Bunlar, işletmenizin nerede faaliyette bulunduğuna bağlı olarak farklılık göstereceğinden söz konusu ticari bina için bir sözleşme imzalamadan önce vergi oranlarını kontrol ettiğinizden emin olun.

Gelir vergisi

Birleşik Krallık’ta ücretli bir işte çalışan herkes, gelirleri belirli bir miktarın üzerindeyse gelir vergisi ödemelidir. HMRC tarafından belirlenen, sınırın altındaki gelirler vergiye tabi değildir ancak kişinin kazandığı gelir miktarı tarafından belirlenen diğer vergi oranları söz konusudur. Bunlar, Birleşik Krallık hükümeti tarafından belirlenir ve değişebilir.

Güncel Birleşik Krallık gelir vergisi oranlarını görüntüleyin

Sosyal Sigorta (National Insurance)

Serbest meslek sahibiyseniz, farklı Sosyal Sigorta (National Insurance) katkı payı oranları geçerlidir ve bu oranlar yaptığınız kâr tarafından belirlenir. Güncel Birleşik Krallık Sosyal Sigorta (National Insurance) katkı payı oranlarını görüntüleyin.

Güncel Birleşik Krallık Sosyal Sigorta (National Insurance) katkı payı oranlarını görüntüleyin

KDV

İşletmenizin ‘KDV’ye tabi cirosu’ 12 aylık dönem içerisinde belirli bir miktarı geçerse, işletmenizi KDV için kaydettirmeniz gerekecektir. Bunu, HMRC aracılığıyla yaparsınız.

Güncel Birleşik Krallık KDV oranlarını görüntüleyin

Self assessment tax date

Kişisel vergi beyannamesi vergi tarihi Vergi yılı 6 Nisan tarihinde başlar ve sonraki yılın 5 Nisan tarihinde son bulur.

Serbest meslek sahibiyseniz ve şahıs işletmesi ya da bir limited şirketin yöneticisi olarak faaliyet gösteriyorsanız, belirli bir tarihe kadar kişisel vergi beyanında bulunmanız gerekecektir. Bu tarihi günlüğünüze kaydedin ve kayıt için son tarihleri kontrol etmeyi unutmayın.

Companies House’ın, ibraz son tarihini unutmamanızı sağlamak için bir e-posta hatırlatma hizmeti uygulaması vardır.​

İşletme sigortası

İşletmenizi kurarken karşılaşmanız muhtemelen olan riskleri anlamanız önemlidir.

İşveren sorumluluk sigortası

Bir çalışan, işletmeniz için çalıştığı esnada hastalanırsa ya da yaralanırsa, bu sigorta sizi korumaya yardımcı olabilir. Sadece bir çalışanınız olsa dahi yasalar bu sigortaya sahip olmanızı gerektirir.

Mali sorumluluk sigortası

Bir kişinin işletmenizden kaynaklı olarak yaralanması (ya da mallarının kaybolması veya zarar görmesi) ve bu yaralanmadan (ya da kayıptan) dolayı bir tazminat talep etmeleri durumunda sizi korur. Müşterilerin hizmetlerinizi kiralaması mümkünse, mali sorumluluk poliçenizi görmek isteyebilirler.

Ürün sorumluluk sigortası

Birisinin işletmenin ürettiği bir üründen dolayı yaralanması durumunda sizi korur.

Mesleki sorumluluk sigortası

İşletmeniz ticari nitelikteki fiziksel bir binada faaliyet gösteriyorsa (örneğin, bir ofis) yerel belediyeye işletme emlak vergisi ödemeniz gerekecektir. Bu, faaliyet gösterdiğiniz binanın bulunduğu yere göre farklılık gösterir.

Ticari emlak

İşletmeniz fiziksel bir binada faaliyet gösteriyorsa, bu sigorta sizi bir kaza meydana gelmesi durumunda mülkiyetin onarılması ve kaybolan ya da hasar gören herhangi bir stokun yenilenmesiyle ilgili masrafa karşı koruyacaktır.

Key man (anahtar kişi) sigortası

Serbest meslek sahibiyseniz, işletmeniz için yegane sorumlu kişi sizsinizdir. Bu, önemli bir çalışanın ölümü ya da uzun bir süre boyunca hastalanması durumunda işletmenin meydana gelecek kayıplarının tazmin edilmesini amaçlayan bir çeşit hayat sigortasıdır.

Illustration of a waiter holding coffee and a man in formal suit taking notes, standing next to each other

İşletme finansmanınızı hesaplama

İşletmenizin nakit akışıyla ilgili sorunlar yeni
işletmeler için son derece önemli olabilir.
İşte bu yüzden işletmenize ne kadar
paranın girip çıktığını ve işletmenizin kâr
yapması için ne kadar kazanmanız
gerektiğini bilmeniz hayati öneme sahiptir.

Satış tahmini nedir?

Bir satış tahmini, ürün ya da hizmetinizden her gün,
hafta ya da ay kaç birim satacağınıza dair bir tahmindir.
Ürün ya da hizmetinizi üretimi ve pazarlanmasıyla ilgili
maliyetleri hesapladıktan sonra, sağlıklı bir kâr yapmak
için ne kadar satış yapmanız gerektiğinin farkında
olmalısınız.

Sizi pazara götürecek yollar

Satış yaptığınız kanalları ve satışların her bir farklı
kanalda nasıl değişiklik göstereceğini göz önünde
bulundurun – online mı mağazada mı yoksa bir pazar
yerinde mi faaliyet gösteriyorsunuz?

Ürün varyasyonları

Birden fazla ürününüz varsa, satışlar bunların her biri
için nasıl değişiklik gösterecek? Fiyat, satış kanalı,
mevcudiyet ve müşteri talebi ya da ihtiyacı gibi
faktörler hakkında düşünün.

Kıyaslama

Önceki satışlarla kıyaslama yapın. Test amacıyla satış
yaptınız mı? İster bir ikinci el pazarı, bir pazar tezgahında
ya da bir portatif mağaza olsun, gelecekteki satışları
tahmin etmek için harika bir başlangıç noktasıdır.
Ayrıca, örn. fiyatınızın çok yüksek olması gibi,
değiştirilmesi gereken, işletme stratejinizdeki herhangi
bir kusura da ışık tutacaktır.

Nakit akışı tahmini nedir ve size nasıl yardımcı olabilir?

Bir nakit akışı tahmini, işletmenizi ve maliyetlerini
yönetmenize yardımcı olmada hayati öneme sahiptir.
Sizin için mevcut olan bilgileri kullanmak suretiyle
işletmenize belirli herhangi bir zamanda ne kadar para
girip çıktığını tahmin etmenizi sağlar.

Nakit akışı tahmininin altın kuralları:

 • Gerçekçi olun.
 • ‘Gelir’ (iş ve/veya yatırımlardan ele geçen para) ve ‘maliyet’ (ürün/hizmetinizi üretmek için gerekli para
  miktarı) terimlerini hatırlayın.
 • İşlerin yolunda gitmediği zamanlar dahil, birden fazla
  senaryo için plan yapın.
 • Sabit maliyetleri (kira ve maaşlar gibi süreklilik arz
  eden maliyetler) ve değişken maliyetleri (malzemeler
  gibi, ne kadar üretim yaptığınıza bağlı olan maliyetler)
  göz önünde bulundurun.
 • İşletmede mevsimsel değişiklikler için plan yapın ve
  yıl içerisinde görülebilecek yoğun ve sakin zamanları
  göz önünde bulundurun.

İşletme fikrinizi finanse etme

Giren nakit: gelir

Bir nakit akışı tahmini gerçekleştirmek suretiyle işletme
fikrinizi gerçeğe dönüştürmek için ihtiyacınız olan para
miktarını belirlemiş olacaksınız.

Gerçekçi olun

Satışlarınız muhtemelen her ay aynı olmayacaktır ve
işletmenin yoğun ve sakin olduğu dönemler olacaktır.

Düzenli ödemeler

İster aylık, ister her üç ayda bir ya da yıllık olsun,
işletmenizin yapması gereken düzenli ödemeler varsa,
ödeme ayını ve miktarını buna göre seçerken dikkatli
olun; örn. sigorta ödemeleri aylık, üç ayda bir ya da
yıllık olarak ödenebilir.

KDV

İşletmenizi KDV için kaydettirirseniz (cironuz, HMRC
tarafından belirtilen belirli bir miktarın üzerindeyse) üç
aylık ödemelerinizi de eklemeyi unutmayın. Ciro, bir
işletmenin, tipik olarak bir mali yıl içerisinde kazandığı
para miktarıdır.

İşletmenizin net nakit akışı

= toplam gelir + toplam gider

Kişisel hayatta kalma bütçe şablonu

Kişisel hayatta kalma bütçesi nedir ve size nasıl yardımcı olabilir?

Kişisel hayatta kalma bütçesi, kişisel finansmanınızla ilgili bir listedir. Size, yaşamınızı idame ettirmek için işletmenizden kazanmanız gereken miktarı gösterecektir.

Men with aprons working in a workshop with a laptop

Başarı hikâyeleri

Her zaman girişimci bir yanımız vardı ve sonunda kendi işletmemizi kuracağımızı biliyorduk. Başarılı kariyerlere sahip olduğumuz için böyle bir işe girişmek her zaman için bir riskti ama Start Up Loans Company’den aldığımız destek bunu gerçekleştirmemize yardımcı oldu.

Ryan Palmer ve David Pickard

Kurucu Ortaklar, London Sock Company

sock company

Diğer ücretsiz araç takımları

Sizinki gibi yeni işletmeler için aşağıdakiler dahil bazı en önemli konuları içeren ücretsiz araç takımları oluşturduk:

Sosyal medya araç takımı

Social media toolkit cover

PR
araç takımı

PR toolkit cover

Pazarlama araç takımı

Marketing toolkit cover

SEO
araç takımı

SEO toolkit cover