Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

Jak założyć firmę - przewodnik

Polish Language Version

Spis treści

1. Opracowanie strategii biznesowej

Plan biznesowy – jego znaczenie i pomoc w prowadzeniu firmy

2. Badanie rynku: poznanie potrzeb klientów

 • Poznawanie rynku i klientów
 • Kim są twoi konkurenci?
 • Analiza SWOT

3. Struktura firmy

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Podatki i opłaty od działalności gospodarczej
 • Ubezpieczenie działalności

4. Obliczanie finansów firmy

 • Czym jest prognozowanie sprzedaży?
 • Czym jest prognozowanie przepływów pieniężnych i jak może pomóc?
 • Finansowanie pomysłu biznesowego

Historie sukcesu

London Sock Company

Urzeczywistnij swój pomysł na firmę

W przewodniku przedstawiono najważniejsze aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy zakładaniu firmy, w tym badanie rynku, opracowanie prognozy przepływów pieniężnych oraz wybór struktury działalności.

Illustration of a man in formal suit is shaking hands with a woman

Opracowanie strategii biznesowej

Plan biznesowy – jego znaczenie i pomoc w prowadzeniu firmy

Opracuj swój biznesplan

Jesteś teraz gotów do przeniesienia swojego pomysłu na firmę na kolejny poziom? Wspaniale! Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie badania rynku, aby przekonać się, czy pomysł na firmę jest trafiony i spotka się z popytem na rynku.

Plan biznesowy – jego znaczenie i pomoc w prowadzeniu firmy

Określenie działalności firmy

Autoprezentacja 30-60-sekundowy zarys głównej koncepcji firmy – to wspaniałe narzędzie do rozpoczęcia opracowywania strategii biznesowej. Jest to krótkie i szybkie podsumowanie odpowiedzi na pytanie: „Na czym polega działalność twojej firmy?” Można je wykorzystać do nawiązania korzystnych kontaktów, może też pomóc w sprecyzowaniu celu i misji firmy.

Czym jest plan biznesowy i jak może pomóc?

Plan biznesowy jest pisemnym dokumentem, który opisuje cele biznesowe i wyjaśnia pokrótce, jak można je osiągnąć. Plan przedstawia cele i strategie biznesowe, uwzględniając sprzedaż, marketing i prognozy finansowe. Dobry plan biznesowy pomaga w koncentrowaniu się na pomysłach i umożliwia
powiązanie wszystkiego w jednym miejscu.

Plan biznesowy powinien podsumowywać:

 • potrzeby klientów, które firma zamierza zaspokajać
 • sposoby zaspokajania tych potrzeb oraz osiągania zysku

Plan biznesowy powinien być dokumentem roboczym, który rozwija się wraz z firmą. Strategia biznesowa powinna obejmować trzy ważne tematy, które zostaną omówione bardziej szczegółowo w poradniku:

Wzór planu biznesowego

Jeśli plan biznesowy nie został jeszcze sporządzony, ze strony internetowej Start Up Loans można pobrać nasz darmowy i łatwy do zastosowania wzór.

Zadanie: Sekundową Prezentację

Opracuj 30-60-sekundową prezentację. Określ swoją firmę i jej działalność. Upewnij się, że:

 • uwzględniasz problem, pragnienie lub potrzebę zaspokajaną przez twoją firmę
 • dokładnie wyjaśniasz, jak udaje się to osiągnąć
 • budzisz zainteresowanie – ta prezentacja może być za jakiś czas wykorzystana do prezentacji sprzedaży

Illustration of a calculator, notebook and a pen

Badanie rynku: poznawanie potrzeb klientów

Masz więc pomysł na biznes. Nadszedł czas na poznanie rynku i potencjalnych klientów – czy znajdziesz jakichś i czy pomysł na biznes jest rentowny. Badanie rynku może również pomóc w poznaniu potrzeb klientów, czy będą gotowi zapłacić za dany produkt lub usługę

Poznawanie rynku i klientów

Metody badania rynku:

Ankiety do wysłania

Można opracować ankiety i wysłać je do osób z listy kontaktów. Można wykorzystać darmowe narzędzia, takie jak SurveyMonkey. Media społecznościowe są doskonałym sposobem na zwiększenie liczby odpowiedzi. Promowanie firmy w mediach społecznościowych. Czy wiesz, że posty można stosunkowo tanio promować w kanałach mediów społecznościowych?

Udział w imprezach networkingowych

Śledź informacje o imprezach (płatnych i bezpłatnych) organizowanych lokalnie. Obracaj się w towarzystwie właścicieli odpowiednich firm i potencjalnych klientów. Dowiaduj się, co jest dla nich ważne. Większość właścicieli firm chętnie rozmawia o swojej działalności i w miarę możliwości wspiera innych przedsiębiorców. Nie bój się zadawać pytań!

Rozmowy z rodziną i znajomymi

Do usprawnienia pracy firmy potrzebna jest konstruktywna krytyka i informacje zwrotne.

Wykorzystywanie grup fokusowych

Grupy fokusowe przedstawiają firmę, produkt lub usługi właściwym klientom, aby uzyskać ich opinię. Poszukaj odpowiednich grup lub imprez w swojej okolicy. Próbujesz wprowadzić na rynek produkt dla małych dzieci? Skontaktuj się z grupami dla matek z dziećmi i sprawdź, czy możesz przyjść na ich spotkanie, aby przedstawić swoją firmę.

Kim są twoi konkurenci?

Przyjrzy się firmom, które zajmują czymś podobnym do tego, co chcesz robić. Sprawdź, co robią dobrze i z czym sobie nie radzą. Pomyśl, co twoja firma mogłaby zrobić lepiej. Zbadaj dwie grupy konkurentów:

 • Konkurenci bezpośredni: firmy, które zajmują się dokładnie taką samą działalnością jak twoja. Otwierasz kawiarnię? Będziesz konkurować ze znanymi markami, takimi jak Starbucks, oraz lokalnymi kawiarniami.
 • Konkurenci pośredni: fakt, że inne firmy zajmują się inną działalnością nie oznacza, że nie możesz się niczego od nich nauczyć.

Co należy brać pod uwagę, poznając konkurencję

 • Cena: czy konkurent oferuje ten sam produkt lub usługę za niższą cenę? Czy możesz uzasadnić, dlaczego jesteś droższy?
 • Jakość: czy produkt lub usługa konkurenta są wysokiej jakości? Możesz mu dorównać czy musisz poprawić jakość swojego produktu lub usługi?
 • Lokalizacja: konkurenci nie stanowią jedynie grupy lokalnej. Dostęp do Internetu oznacza, że konkurentów można mieć na całym świecie, dlatego nie ograniczaj badania wyłącznie do swojego regionu.

Analiza SWOT

Analiza SWOT (ang. Strengths – mocne strony, Weaknesses – słabe strony, Opportunities – szanse, Threats – zagrożenia) pomaga w identyfikowaniu mocnych i słabych stron pomysłu biznesowego oraz zewnętrznych szans i zagrożeń, które mogą mieć na niego wpływ.

Men with aprons working in a workshop with a laptop

 • Mocne (S) i słabe (W) strony

  Mocne i słabe strony odnoszące się do możliwości firmy.

  Przykład: mocną stroną twojej kawiarni jest jakość sprzedawanej w niej kawy. Słabą stroną jest wysoki koszt produkcji, który sprawia, że kawa jest droga dla klientów

 • Szanse (O) i zagrożenia (T)

  Szanse i zagrożenia dotyczą czynników zewnętrznych, które mogą wpływać na firmę.

  Przykład: szansę może stanowić nowy przystanek autobusowy w pobliżu kawiarni i większa liczba przechodniów. Zagrożeniem może być podwyżka ceny ziaren kawy.

Lokalizacja nie zawsze wyklucza konkurencję – szczególnie w razie prowadzenia firmy w Internecie.

Zadanie: analizę SWOT

Przeprowadź analizę SWOT swojej firmy:

 • Co sprawia, że twoja firma jest lepsza od konkurentów?
 • Jakie mocne strony możesz wykorzystać, aby skorzystać z zewnętrznych szans?
 • Jak można zmniejszyć liczbę słabych stron w firmie?

Illustration of a woman wearing headphones working with a laptop

Struktura firmy

Zakładając firmę, należy podjąć decyzję co do struktury działalności.

Jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dla nowej firmy istnieją dwie główne opcje:

 • Rejestracja w formie jednoosobowej działalności gospodarczej
 • Rejestracja w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Można też zarejestrować firmę jako spółkę osobową

Jeśli firma zakładana jest przez dwie lub więcej osób, rejestracja w formie spółki osobowej jest prostym sposobem na dzielenie się odpowiedzialnością.

Można to zrobić, rejestrując firmę w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub każdy „założyciel” może działać jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w ramach firmy.

Illustration of a woman working at her desk with a laptop

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Prowadząc działalność gospodarczą jednoosobowo, przedsiębiorca w pełni za nią odpowiada
Firma nie musi być rejestrowana w Companies House (urzędzie rejestracji spółek)
Nie ma rozdzielności pomiędzy finansami firmy i osobistymi finansami przedsiębiorcy
Przedsiębiorca może zatrudniać pracowników
Należy składać zeznanie podatkowe z działalności gospodarczej do HMRC (brytyjskiego urzędu celnoskarbowego) za każdy rok podatkowy
Należy płacić podatek dochodowy od zysku uzyskanego z działalności gospodarczej
Trzeba płacić składki na ubezpieczenie społeczne
Przedsiębiorca jest osobiście odpowiedzialny za straty ponoszone przez firmę
Nie trzeba składać raportów rocznych do Companies House (urzędu rejestracji spółek)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma jest oddzielną jednostką prawną, w której przedsiębiorca pełni rolę dyrektora
Firma musi być zarejestrowana w Companies House (urzędzie rejestracji spółek)
Istnieje rozdzielność pomiędzy finansami firmy i osobistymi finansami przedsiębiorcy
Przedsiębiorca może zatrudniać pracowników Pełniąc rolę dyrektora, przedsiębiorca jest pracownikiem spółki
Należy składać zeznanie podatkowe z działalności gospodarczej do HMRC (brytyjskiego urzędu celnoskarbowego) za każdy rok podatkowy
Trzeba płacić podatek dochodowy od osób prawnych
Spółka musi płacić składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy
Firma odpowiada za poniesione straty
Trzeba składać raporty roczne do Companies House (urzędu rejestracji spółek)

Podatki i opłaty

Wybór prawnej formy firmy jest bardzo ważny, ponieważ wpływa na wysokość płaconego podatku, rodzaj prowadzonej dokumentacji oraz zobowiązania. Należy poświęcić czas na zapoznanie się z dostępnymi opcjami przez rejestracją.

Warto zauważyć, że prawna forma firmy może ulec zmianie. Więc jeśli po zarejestrowaniu się w formie jednoosobowej działalności gospodarczej zostanie podjęta decyzja, że forma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością okaże się z czasem korzystniejsza, można ją zmienić.

Podatki i opłaty ponoszone przez firmę zależą od wybranej struktury

Poniżej przedstawiono podatki od działalności gospodarczej oraz formy spółek, które powinny je opłacać. Należy zapoznać się z tą listą i wykorzystać ją do podjęcia decyzji, jaka forma byłaby najlepsza dla twojej firmy. Pamiętaj, że te podatki i opłaty należy uwzględnić prognozie przepływów pieniężnych.

Podatki i opłaty od działalności gospodarczej do rozważenia

Podatek dochodowy od osób prawnych

Jeśli działalność zostanie zarejestrowana jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wymagane będą opłaty podatku dochodowego od osób prawnych. W razie zarejestrowania się w Companies House (urzędzie rejestracji spółek) konieczne będzie zarejestrowanie się jako płatnik podatku dochodowego od osób prawnych w HMRC.

Podatek dochodowy od bieżącego wynagrodzenia (PAYE)

Zatrudniasz pracowników? Jeśli tak, system PAYE umożliwi uwzględnienie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne przed wypłatą wynagrodzeń. Pracownicy otrzymują kod podatkowy, który określa kwotę, jaka jest odliczana od ich wynagrodzenia.

Podatek od zysków kapitałowych

Zyski z działalności podlegają opodatkowaniu. Jeśli zakupisz stół za 100 GBP i sprzedasz go za 150 GBP, opodatkowana zostanie kwota zysku ze sprzedaży w wysokości 50 GBP, a nie pełna kwota 150 GBP.

Lokalne podatki od przedsiębiorstw

Jeśli firma ma być prowadzona w obiekcie nieprzeznaczonym na cele mieszkalne, takim jak sklep lub biuro, konieczne będzie dokonywanie płatności podatków lokalnych na rzecz samorządu lokalnego. Będą się one różnić w zależności od lokalizacji firmy, dlatego ważne jest sprawdzenie stawek podatku od nieruchomości przed podpisaniem umowy najmu.

Podatek dochodowy

Każda osoba zatrudniona w Wielkiej Brytanii za wynagrodzeniem powinna płacić podatek dochodowy, jeśli jej dochód przekracza określoną kwotę. Dochód poniżej progu wyznaczonego przez HMRC jest nieopodatkowany, istnieją jednak stawki podatkowe określane według dochodu. Są one ustalane przez rząd Wielkiej Brytanii i mogą ulec zmianie. Sprawdź aktualne stawki podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii

Ubezpieczenie społeczne

Istnieją różne stawki składek na ubezpieczenie społeczne dla osób samozatrudnionych, które określane są według zysku. Sprawdź aktualne stawki składek na ubezpieczenie społeczne

VAT

Jeśli „obrót firmy podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT” przekracza określoną kwotę w okresie 12 miesięcy, należy zarejestrować się na potrzeby podatku VAT. Rejestracji należy dokonać w HMRC. Sprawdź aktualne stawki podatku VAT w Wielkiej Brytanii

Data zapłaty podatku od działalności gospodarczej

Rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia następnego roku. Osoby samozatrudnione prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub będące dyrektorem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą złożyć zeznanie podatkowe z działalności gospodarczej w określonym terminie. Termin należy zaznaczyć w kalendarzu i pamiętać o sprawdzeniu terminów rejestracji. Companies House (urząd rejestracji spółek) posiada usługę przypomnień za pomocą wiadomości e-mail, z której można skorzystać, aby nie przeoczyć terminu złożenia zeznania.

Ubezpieczenia działalności gospodarczej

Rozpoczynając działalność gospodarczą, ważne jest zapoznanie się z ryzykiem, z jakim może przyjść się zmierzyć.

Odpowiedzialność cywilna pracodawcy

To ubezpieczenie chroni pracodawcę, jeśli pracownik zachoruje lub dozna uszczerbku na zdrowiu z powodu pracy świadczonej na rzecz firmy. To ubezpieczenie jest wymogiem prawnym, nawet w przypadku zatrudniania jednego pracownika.

Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone na mieniu lub zdrowiu klientów

Ubezpieczenie chroni przedsiębiorcę, jeśli jakaś osoba dozna uszczerbku na zdrowiu (lub jej własność zostanie zagubiona lub uszkodzona) w wyniku działalności przedsiębiorcy i zażąda rekompensaty za taki uszczerbek (lub stratę). Jeśli klienci mogą wynajmować usługi firmy, mogą poprosić o przedstawienie im polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na mieniu lub zdrowiu klientów

Odpowiedzialność za jakość towaru

Ubezpieczenie chroni przedsiębiorcę na wypadek uszczerbku na zdrowiu doznanego w wyniku korzystania z produktu wytwarzanego przez firmę.

Odpowiedzialność zawodowa

Jeśli firma prowadzona jest w obiekcie nieprzeznaczonym na cele mieszkalne (np. biurze), konieczne będzie dokonywanie płatności podatków lokalnych na rzecz samorządu lokalnego. Ich wysokość różni się w zależności od lokalizacji obiektu.

Obiekty komercyjne

Jeśli firma działa w obiekcie, to ubezpieczenie chroni przed kosztami remontu obiektu oraz wymiany towarów zagubionych lub uszkodzonych podczas wypadku.

Kluczowi pracownicy

Osoby samozatrudnione ponoszą indywidualną odpowiedzialność za swoja firmę. Jest to forma
ubezpieczenie na życie, którego celem jest kompensata firmy za straty wynikłe ze śmierci lub przedłużającej się choroby ważnego pracownika.

Illustration of a waiter holding coffee and a man in formal suit taking notes, standing next to each other

Obliczanie finansów firmy

Problemy z przepływem pieniężnym w firmie mogą doprowadzić do zamknięcia firmy start-up. Dlatego tak ważne jest, aby znać kwoty wpływów i wydatków oraz wiedzieć, co należy zrobić, aby osiągnąć zysk.

Czym jest prognozowanie sprzedaży?

Prognozowanie sprzedaży jest szacowaniem ilości sztuk produktu lub usług sprzedawanych każdego dnia, tygodnia i miesiąca. Po obliczeniu wszystkich kosztów związanych z produkcją lub arketingiem produktu lub usługi należy sprawdzić, ile należy sprzedać, aby osiągnąć znaczny zysk.

Drogi dojścia na rynek

Należy rozważyć kanały sprzedaży oraz różnice wielkości sprzedaży w zależności od każdego z nich – w Internecie, w sklepie stacjonarnym lub na bazarze?

Różnorodność produktów

Jeśli firma posiada więcej niż jeden produkt, jak różni się sprzedaż każdego z nich? Rozważ czynniki takie jak cena, kanał sprzedaży, dostępność oraz wymagania i potrzeby klienta.

Analiza porównawcza

Zastosuj odniesienie do wcześniejszej sprzedaży. Czy przeprowadzono sprzedaż testową? Czy jest to pchli targ, stragan na bazarze czy sklep typu pop-up, taki test stanowi doskonały punkt wyjścia do prognozowania przyszłej sprzedaży. Uwydatni również wszelkie wady w strategii biznesowej, które wymagają modyfikacji, np. gdy cena jest zbyt wysoka

Czym jest prognozowanie przepływów pieniężnych i jak może pomóc?

Prognoza przepływów pieniężnych jest istotnym czynnikiem pomagającym w zarządzaniu firmą i jej kosztami. Wykorzystywanie dostępnych informacji umożliwia prognozowanie, jaka ilość pieniędzy wpływa do firmy i z niej wypływa w dowolnym momencie.

Złote zasady prognozowania przepływów pieniężnych

 • Bądź realistą.
 • Pamiętaj, co oznaczają definicje „dochodu” (pieniędzy uzyskiwanych z pracy i/lub inwestycji) i „kosztu” (kwoty pieniędzy potrzebnej do wytwarzania produktów/świadczenia usług).
 • Zakładaj liczne scenariusze, w tym takie, które nie rokują najlepiej.
 • Wliczaj koszty stałe (takie jak czynsz i wynagrodzenia) oraz koszty zmienne (zależne od wielkości produkcji, takie jak materiały).
 • Planuj pod kątem sezonowości i pamiętaj, aby brać pod uwagę zakładane pełne pracy i bardziej bezczynne okresy w roku.

Finansowanie pomysłu biznesowego

Gotówka wpływająca do firmy: przychód

Sporządzając prognozę wpływów gotówkowych, konieczne będzie ustalenie kwoty niezbędnej do wdrożenia pomysłu biznesowego.

Bądź realistą

Poziom sprzedaży jest rzadko taki sam każdego miesiąca, a firma będzie miała okresy nasilenia pracy i większej bezczynności.

Regularne płatności

Jeśli firma dokonuje regularnych płatności, miesięcznych, kwartalnych lub rocznych, należy starannie wybierać miesiące i kwoty zgodnie z terminami, np. ubezpieczenia mogą być opłacane miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.

VAT

W razie rejestracji na potrzeby podatku VAT (gdy obrót przewyższa określoną kwotę wyznaczoną przez HMRC) nie należy zapominać o opłatach kwartalnych. Obrót jest kwotą pieniędzy, jaka wpływa do firmy w określonym okresie czasu; zwykle jest to rok podatkowy.

Przepływ gotówki netto

= dochód ogółem + wydatki ogółem

Wzór osobistego budżetu przetrwania

Czym jest osobisty budżet przetrwania i jak może pomóc? Osobisty budżet przetrwania jest wykazem funduszy osobistych. Wskazuje kwotę, jaką należy pobierać z firmy, aby się utrzymać.

Men with aprons working in a workshop with a laptop

Historie sukcesu

Zawsze byliśmy przedsiębiorczy i wiedzieliśmy, że chcemy pracować dla siebie. Mając ugruntowane kariery zawodowe, stanowiło to zawsze ryzyko, ale wsparcie jakie otrzymaliśmy od Start Up Loans Company pomogło nam zrealizować plany.

Ryan Palmer i David Pickard

współzałożyciele firmy, London Sock Company

sock company

Inne darmowe zestawy narzędzi

Stworzyliśmy trzy darmowe zestawy narzędzi, pokrywające niektóre z najważniejszych tematów dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą:

Zestaw narzędzi do mediów społecznościowych

Social media toolkit cover

Zestaw narzędzi do PR

PR toolkit cover

Zestaw narzędzi do marketingu

Marketing toolkit cover

Zestaw narzędzi do SEO

SEO toolkit cover