Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

سوالات متداول

Farsi Language Version

شرکای تامین کننده ما

شبکه ای از سازمان های پیشرو پشتیبان تجارت با تخصص کمک به مشتریان ما برای شروع، رشد و تأمین وام استارت آپ.

شریک تامین کننده چیست؟

برای ما مهم است که با استفاده از درخواست های وام استارت آپ و به طور کلی در کسب و کار، به همه مشتریان خود فرصت آنرا بدهیم تا موفق شوند. به همین دلیل ما شبکه ملی متشکل از سازمانهای شریک تامین کننده با مشاوران تجاری باتجربه را استخدام می کنیم.

شرکای تامین کننده، علاوه بر کمک به متقاضیان در تهیه طرح تجاری و پیش بینی گردش نقدینگی خود، وظیفه ارزیابی درخواست های نهایی وام و ارائه پشتیبانی مشاوره مداوم به متقاضیان موفق را دارند. هنگامی که برای وام استارت آپ اقدام می کنید، مشاور بازرگانی برای شما تعین خواهد شد تا به شما برای پیشرفت امور کمک کند و او نقطه اصلی تماس شما با این طرح به شمار خواهد آمد.

ما با شرکای تامین کننده خود، که در مناطق و صنایع مختلف در سراسر انگلستان، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی فعالیت می کنند، از نزدیک همکاری می کنیم تا در این مورد که تصمیمات مسئولانه در مورد وام گرفته می شود اطمینان حاصل شود.

ما همه متقاضیان را به یکی از شرکای تامین کننده خود اختصاص می دهیم و در صورت امکان، شما را با یک شریک تامین کننده که در منطقه محلی شما فعالیت می کند در تماس قرار خواهیم داد.

لطفا توجه داشته باشید، برای اطمینان از اینکه ما می توانیم به طور موثر از شما پشتیبانی کنیم، شما فقط می توانید با یک شریک تامین کننده کار کنید و نمی توانید پس از ارسال درخواست خود، این مورد را تغییر دهید.