Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

Stručný průvodce Start Up Loans

Czech Language Version

Co je Start Up Loan?

Start Up Loan je osobní půjčka pro lidi, kteří chtějí založit nebo expandovat svou firmu ve Spojeném království. Je financována britskou vládou prostřednictvím programu Start Up Loans.

Tato půjčka je nezajištěná. Znamená to, že si můžete půjčit peníze, aniž byste museli poskytnout záruku ve formě majetku nebo ručitele, že peníze splatíte. Majetkem může být nemovitost, zatímco ručitel je osoba, která souhlasí s tím, že za vás uhradí splátky, pokud je nebudete moci platit sami.

Pokud již podnikáte a firma má několik vlastníků nebo společníků, každý z vás může požádat až o 25 000 £. Společně si můžete půjčit až 100 000 £. Jestliže vám schválíme žádost o Start Up Loan, dostanete od nás nejen peníze, ale také 12 měsíců bezplatného odborného vedení (následná podpora). To vám vysvětlíme později v tomto průvodci.Men with aprons working in a workshop with a laptop

Co potřebujete vědět

 • Půjčky v rozmezí od 500 £ do 25 000 £
 • Pevná úroková sazba 6 % p.a. (ročně)
 • Doba splácení půjčky 1 až 5 let
 • Žádné poplatky za podání žádosti nebo vyřízení půjčky
 • Bezplatná pomoc s podáním žádosti
 • Bezplatná pomoc a odborné vedení po vyplacení půjčky
 • Bezplatné vzory (včetně podnikatelského záměru a prognózy cash-flow) a informační příručky

Jak mohu požádat o Start Up Loan?

Žádost o Start Up Loan probíhá ve třech krocích:

1. krok – zjistíme, zda máte na půjčku nárok, a zaregistrujeme vás

Nejdříve vás požádáme o vyplnění úvodního testu způsobilosti na našem webu. Takto se ujistíme, že splňujete všechny podmínky pro Start Up Loan.

Pokud máte na půjčku nárok, vyzveme vás, abyste se zaregistrovali. Poskytnete nám o sobě základní informace jako jméno a kontaktní údaje.

Po zaregistrování vám pošleme e-mail s žádostí o vytvoření účtu a hesla, abyste mohli  používat náš online systém (tzv. zákaznický portál). Na tomto portálu začnete s žádostí o Start Up Loan.

Read more Více informací o nároku na Start Up Loan

2. krok – vyplníte žádost na našem online portálu

Žádost obsahuje otázky týkající se vašich poměrů. Musíte nám říct, kolik peněz si chcete půjčit a na co půjčku použijete.

Poté ověříme vaši bonitu. V rámci této prověrky si prostudujeme vaši úvěrovou zprávu, abychom zjistili, zda jste v minulosti hospodařili s úvěry odpovědně. Činíme tak v rámci našeho vlastního závazku vůči odpovědnému půjčování.

Pokud úspěšně projdete ověřením bonity, budete mít 90 dní na vyplnění žádosti. K tomu musíte poskytnout následující tři dokumenty:

Potřebujeme od vás 3 dokumenty

Důležitá poznámka: Tyto tři dokumenty musí být v angličtině.

Podnikatelský záměr

Popisuje, jaké má vaše firma cíle a jak jich dosáhne během určité doby.
Vysvětluje, jak máte v úmyslu vydělávat peníze, aby firma fungovala dlouhodobě. Často zahrnuje informace o cílech, marketingových a prodejních plánech a finanční prognózy.

Read moreVíce informací o podnikatelském záměru (anglicky)

Prognóza cash-flow

Poskytuje odhad příjmů a výdajů firmy za určité období. Měla by zahrnovat všechny způsoby, jak bude firma získávat peníze (např. z prodeje zboží a služeb), ve srovnání s výdaji, které budete muset platit (např. platby dodavatelům, nájem budov a daně).

Pro účely Start Up Loan musí prognóza cash-flow pokrývat období 12 měsíců. To nám pomůže zjistit, zda jsou vaše plány natolik robustní, aby se firma dlouhodobě udržela při životě.

Read moreVíce informací o prognóze cash-flow (anglicky)

Základní osobní rozpočet

Zobrazuje měsíční příjmy (např. plat a benefity) mínus všechny náklady a výdaje ve stejném měsíci (např. na nájem, účty a jídlo). Jedná se o osobní rozpočet, nikoli firemní.

Na základě tohoto rozpočtu se rozhodneme, zda si budete moci dovolit měsíční splátky. Pokud dojdeme k názoru, že ne, nebudeme vám moci Start Up Loan nabídnout.

Read moreVíce informací o základním osobním rozpočtu (anglicky)

3. krok – společně s naším obchodním poradcem dáte
dohromady obchodní dokumenty

Když požádáte o Start Up Loan, přidělíme vám jednoho z našich obchodních poradců.

Poradce prostuduje váš podnikatelský záměr, prognózu cash-flow a základní osobní rozpočet, zda obsahují všechny potřebné informace.

Tyto dokumenty posléze posoudíme spolu s vaší žádostí. Na základě podnikatelského záměru a prognózy cash-flow rozhodneme, zda je vaše firma životaschopná (zda má šanci na úspěch). Na základě osobního rozpočtu se rozhodneme, zda si můžete půjčku dovolit.

Pokud žádost schválíme, pošleme vám elektronicky smlouvu o osobní půjčce. Rovněž vás vyzveme, abyste využili 12měsíčního bezplatného odborného vedení (tzv. následná pomoc) – viz část „Odborné vedení“ níže.

Kdo poskytuje peníze?

Finance získáte přes nás, Start-Up Loans Company. Pro co nejefektivnější průběh celého procesu spolupracujeme s našimi realizačními a finančními partnery.

Naši realizační partneři

Po celé Velké Británii máme síť realizačních partnerů. Když u nás požádáte o půjčku, přidělíme vám jednoho z těchto partnerů – většinou z vaší oblasti. Tento realizační partner vám přidělí jednoho ze svých obchodních poradců. Tito poradci mají spoustu zkušeností a budou vaší hlavní kontaktní osobou během celého procesu vyřizování půjčky. Obchodní poradci vám:

 • pomohou připravit podnikatelský záměr a prognózu cash-flow,
 • poskytnou odborné vedení v případě úspěšného vyřízení půjčky.
  Realizační partner je také odpovědný za posouzení konečné žádosti o půjčku.

Read moreVíce informací o realizačních partnerech (anglicky)

Naši finanční partneři

Pokud vám schválíme žádost o Start Up Loan,
dostanete peníze od našeho finančního partnera, GC
Business Finance (GCBF).
GCBF je regulován úřadem Financial Conduct
Authority. Kromě poskytnutí financí:

 • spravuje vaši smlouvu o půjčce,
 • vybírá splátky,
 • působí jako hlavní kontakt v případě veškerých záležitostí týkajících se půjčky a splátek.

Co se bude dít dále po získání půjčky?

Odborné vedení (následná podpora)

Jestliže vám schválíme žádost o Start Up Loan, nabídneme vám také 12 měsíců bezplatného odborného vedení. Naši mentoři jsou zkušení profesionálové v oboru podnikání, kteří vás provedou ranými fázemi založení nebo rozvoje firmy. Můžete s nimi prodiskutovat cokoli ohledně své firmy a oni vám poskytnou rady, tipy, ujištění a přístup k užitečným zdrojům a kontaktům.

Read moreVíce informací o odborném vedení (anglicky)

Další užitečné zdroje

Časté dotazy

Najdete zde odpovědi na běžné otázky o Start Up Loans, procesu podání žádosti, způsobilosti a další.

Read our FAQsPřečtěte si naše nejčastější dotazy

Kalkulačka splátek půjčky (anglicky)

Pomocí této kalkulačky zjistíte výši měsíčních a celkových splátek.

Loan repayment calculatorKalkulačka splátek půjčky (anglicky)

Jak sestavit podnikatelský záměr (anglicky)

Zjistěte, jak napsat robustní podnikatelský záměr a jaké informace v něm musíte zahrnout, když žádáte o Start Up Loan.

Learn moreVíc se uč

Start-Up Loans Company – kdo jsme

Naši společnost založila britská vláda v roce 2012 za účelem poskytování svého programu Start Up Loans. Cílem programu je umožnit podnikání lidem, kteří nedokáží získat finance od tradičních poskytovatelů, jako jsou běžné komerční banky. Start-Up Loans Company je součástí British Business Bank, kterou vlastní vláda, ale je to nezávisle řízená organizace, jejímž cílem je zpřístupnit finanční trh malým podnikům ve Spojeném království.

Illustration of a waiter holding coffee and a man in formal suit taking notes, standing next to each other