Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

Кратко ръководство за заеми за стартиране на бизнес

Bulgarian Language Version

Какво представлява заемът за стартиране на бизнес?

Заемът за стартиране на бизнес е личен заем за хора, които искат да стартират или разширят своя собствен бизнес в Обединеното кралство. Заемът се осигурява от правителството в Обединеното кралство чрез схемата Заеми за стартиране на бизнес.

Заемът е необезпечен. Това означава, че можете да вземете заем, без да трябва да предоставяте активи или поръчител за гарантиране, че ще издължите заема. Актив може да бъде недвижим имот, а поръчител е лице, което се съгласи да покрие погасителните вноски, ако Вие не можете да го направите.

Ако вече имате собствен бизнес и в него има няколко собственика или партньора, всеки един от Вас може да кандидатства за сума до 25 000 британски лири. Заедно можете да вземете назаем до 100 000 британски лири.

Ако одобрим искането Ви за заем за стартиране на бизнес, Вие не само ще получите парите, но също така ще Ви предложим 12 месеца безплатно бизнес менторство (наричаме това „подкрепа след отпускане на заема“). Това е обяснено по-долу в ръководството.

Men with aprons working in a workshop with a laptop

Основна информация

 • Заем между 500 и 25 000 британски лири
 • Фиксирана лихва 6% годишно
 • Погасяване на заема за срок от 1–5 години
 • Без такси за кандидатстване или отпускане на заема
 • Безплатна подкрепа при кандидатстване
 • Безплатна подкрепа и менторство след получаване на парите
 • Безплатни шаблони (вкл. бизнес план и прогноза на паричните потоци) и информационни документации

Как да кандидатствам за заем за стартиране на бизнес?

Кандидатстването за заем за стартиране на бизнес се състои от три основни стъпки:

Стъпка 1 – Първоначална проверка и регистрация

Първо ще Ви помолим да направите първоначалната проверка на нашия уебсайт. Това е с цел да се уверим, че отговаряте на всички условия за заем за стартиране на бизнес.

Ако отговаряте на условията, ще Ви помолим да се регистрирате. Ще ни предоставите основна информация за себе си, като например Вашето име и данни за контакт.

След като се регистрирате, ще Ви изпратим имейл с искане да създадете акаунт и парола, за да можете да използвате нашата онлайн система (наричаме това „портал за клиенти“). В тази система ще започнете кандидатстването си за заем за стартиране на бизнес

Read more Прочетете повече за допустимостта за заем за стартиране на бизнес

Стъпка 2 – Попълване на формуляр за кандидатстване в нашия онлайн портал

Във формуляра за кандидатстване има въпроси за Вашата ситуация. Ще трябва да ни кажете колко искате да вземете назаем и как ще използвате заема. След това ще направим кредитна проверка. Това означава, че ще прегледаме Вашия кредитен доклад, за да видим дали в миналото сте използвали кредити по отговорен начин. Ние правим това като част от нашата ангажираност към отговорното кредитиране. Ако преминете успешно кредитната проверка, разполагате с 90 дни да завършите.

кандидатстването за заем. Като част от това трябва да предоставите следните три документа.

Трябва да предоставите 3 документа

Внимание: Трябва да предоставите тези три документа на английски език.

Вашият бизнес план

В него е посочено какви са целите на Вашия бизнес и как възнамерявате да ги постигнете. В него е обяснено как планирате да реализирате приходи, за да можете да поддържате бизнеса си в бъдеще. В него обикновено се включва информация за Вашите цели, маркетинговия план и плана за продажбите, както и финансовите прогнози.

Read more Прочетете повече за бизнес плановете (на английски)

Вашата прогноза на паричните потоци

Тя представлява прогноза за парите, които очаквате Вашият бизнес да реализира и изплати с течение на времето. В нея трябва да са обяснени всички начини, по които ще постъпват пари в бизнеса (например от продажба на продукти или услуги) и трябва да има сравнение на тези средства с разходите, които трябва да платите (като плащания на доставчици, наем на имоти и данъци). За заем за стартиране на бизнес е необходимо прогнозата на паричните потоци да обхваща период от 12 месеца. Това ни помага да разберем дали Вашите планове са достатъчно стабилни, за да се гарантира, че Вашият бизнес може да продължи да извършва дейност с течение на времето

Read more Прочетете повече за прогнозата на паричните потоци (на английски)

Вашият личен бюджет

В него се посочва Вашият месечен доход (например от Вашата заплата или изплащания на помощи) минус всички разноски и разходи, които ще платите през дадения месец (като наем, комунални сметки и хранителни стоки). Това е Вашият личен бюджет, а не бюджетът на Вашия бизнес.

Ние използваме този бюджет, за да решим дали можете да правите месечните вноски за погасяване на заема. Ако смятаме, че не сте в състояние да правите тези вноски, няма да имаме възможността да Ви предложим заем за стартиране на бизнес.

Read more Прочетете повече за личните бюджети (на английски)

Стъпка 3 – Оформяне на бизнес документите от Вас и Вашият бизнес съветник

Когато кандидатствате за заем за стартиране на бизнес, ние ще Ви свържем с един от нашите бизнес съветници. Съветникът ще прегледа Вашия бизнес план, прогнозата на паричните потоци и личния бюджет, за да се увери, че те съдържат всичката необходима информация. След това ще прегледаме документите съвместно с Вашето кандидатстване за заем. Ще прегледаме Вашия бизнес план и прогнозата на паричните потоци, за да преценим дали Вашият бизнес е надежден (с възможност да бъде успешен). Ще преценим спрямо Вашия личен бюджет дали можете да си позволите заема. Ако одобрим Вашето искане за заем, ще Ви изпратим договора за Вашия личен заем онлайн. Също така ще Ви насърчим да се възползвате от 12-месечно безплатно менторство (което наричаме „подкрепа след отпускане на заема“) – вижте секция „Бизнес менторство“ подолу.

Кой предоставя парите?

Вие уреждате финансирането чрез нас – Start-Up Loans Company. Ние работим с нашите партньори по доставянето и финансови партньори, за да направим процеса възможно най-ефективен.

Нашите партньори по доставянето

Разполагаме с мрежа от партньори по доставянето в Обединеното кралство. Когато кандидатствате за заем от нас, ще Ви свържем с един от тези партньори – обикновено партньор, базиран във Вашия район.

Партньорът по доставянето ще определи един от неговите бизнес съветници, който да работи с Вас. Съветникът ще е много опитен и ще бъде основният Ви контакт в процеса за отпускане на заема. Той/тя ще:

 • Ви помогне да подготвите Вашия бизнес план и прогнозата на паричните потоци
 • ако искането Ви за заем е успешно, ще Ви предостави менторство

Партньорът по доставянето също така отговаря за оценяването на Вашето окончателно искане за заем.

Read more Прочетете повече за нашите партньори по доставянето (на английски

Нашият финансов партньор

Ако одобрим искането Ви за заем за стартиране на бизнес, ще получите парите чрез нашия финансов партньор, GC Business Finance (GCBF).

GCBF е регулиран от Британския орган за финансов контрол (Financial Conduct Authority). Освен отпускане на Вашите средства, партньорът ще:

 • управлява Вашето искане за заем
 • събира вноските за погасяване на заема
 • действа като основен контакт за всички въпроси, свързани с Вашия заем и вноските за погасяване

Какво ще се случи, когато получа заема?

Бизнес менторство (подкрепа след отпускане на заема)

Когато бъдете одобрени за заем за стартиране на бизнес, ние предлагаме 12 месеца безплатно бизнес менторство.

Нашите ментори са опитни бизнес професионалисти, които могат да Ви насочват през ранните стадии на стартиране или разрастване на бизнеса Ви. Можете да говорите с тях за всичко, свързано с Вашия бизнес, а те могат да Ви предоставят съвет, ръководство, увереност и достъп до полезни ресурси и контакти.

Read more Прочетете повече за нашето бизнес менторство (на английски)

Други полезни ресурси

Често задавани въпроси (ЧЗВ)

Намерете отвори на често задавани въпроси за заемите за стартиране на бизнес, процеса на кандидатстване, кой е допустим, и други.

Read our FAQs

Калкулатор за погасяване на заема (на английски)

Използвайте го за изчисляване на общата дължима сума, както и месечните вноски за погасяване на заема.

Loan repayment calculator

Как да напиша бизнес план (на английски)

Научете как изглежда добрият бизнес план и каква информация трябва да включите в плана, когато кандидатствате за заем за стартиране на бизнес.

Learn more about writing a business plan

Start-Up Loans Company – кои сме ние

Правителството на Обединеното кралство учреди нашата компания през 2012 г. с цел доставяне на схемата за заеми за стартиране на бизнес.

Целта на тази схема е да направи възможно притежаването на бизнес за хора, които изпитват затруднения при набирането на финанси чрез традиционни доставчици като търговски банки.

Start-Up Loans Company е част от British Business Bank, притежавана от правителството, но управлявана независимо организация, чиято цел е да осигури по-добри услуги от финансовите пазари за малките бизнеси в Обединеното кралство.

Illustration of a waiter holding coffee and a man in formal suit taking notes, standing next to each other