Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

Pogosto vprašanja

Slovenian Language Version

Upravičenost

Ali so do posojila za zagon podjetja upravičene vse vrste podjetij?

Posojila za zagon podjetja so namenjena ustanovitvi novega podjetja ali razvoju obstoječega podjetja, ki posluje manj kot 24 mesecev. Čeprav lahko podpremo večino vrst podjetij, jih nekaj ne moremo podpreti. Za celoten seznam vseh izključenih vrst podjetij obiščite našo stran o upravičenosti.

Ali lahko zaprosim za posojilo, če imam slabo kreditno sposobnost?

Slaba kreditna sposobnost ni nujno ovira za pridobitev posojila za zagon podjetja, vendar pri prosilcih opravimo popolno preverjanje kreditne sposobnosti. Družba Start Up Loans Company je zavezana k odgovornemu dodeljevanju posojil in mora zagotoviti, da bodo prosilci lahko odplačali posojilo.

Posojila za zagon ne morete prejeti, če:

 • ste vložili predlog za stečaj ali ste trenutno v stečaju ali imate odredbo za odpust dolga (DRO),
 • imate neporavnan individualni prostovoljni sporazum (IVA) ali skrbniško pogodbo,
 • Ste vključeni v programe za upravljanje dolga ali sheme za urejanje dolga (DAS).

Za vse podrobnosti si oglejte našo posebno stran o preverjanju kreditne sposobnosti.

Imam nalog za odpust dolga (Debt Relief Order) (DRO), lahko še vedno vložim vlogo?

Če imate nalog za odpust dolga (Debt Relief Order) (DRO), za vas veljajo omejitve v zvezi z ustanavljanjem in spodbujanjem podjetja ter opravljanjem funkcije direktorja. Te omejitve vam lahko otežijo zagon podjetja in s tem odplačevanje posojil, najetih za to podjetje.

Družba Start Up Loans Company in njeni izvajalski partnerji so odgovorni posojilodajalci, ki si prizadevajo zagotoviti, da s povečanjem finančne zadolženosti prosilcev ne bi povečali njihovih kreditnih težav. Zato posameznikom ne moremo nuditi podpore, dokler ne dobijo odpustka iz katerega koli neporavnanega DRO.

Za vse podrobnosti si oglejte našo posebno stran o preverjanju kreditne sposobnosti.

Imam načrt za upravljanje dolga (Debt management plan) (DMP), lahko še vedno vložim vlogo?

Žal vaše vloge ne moremo obravnavati, dokler teh dolgov ne odplačate v celoti. Družba Start Up Loans Company je zavezana k odgovornemu dajanju posojil in ne bo dajala posojil, če bi prosilca s tem dodatno zadolžila.

Za vse podrobnosti si oglejte našo posebno stran o preverjanju kreditne sposobnosti.

Zakaj ne posojate ljudem, ki imajo določene kreditne težave?

Družba Start Up Loans Company in njeni izvajalski partnerji so zavezani k temu, da so odgovorni posojilodajalci, zato nam je pomembno, da s povečanjem finančne zadolženosti prosilcev ne povečujemo njihovih obstoječih kreditnih težav.

Za vse podrobnosti si oglejte našo posebno stran o preverjanju kreditne sposobnosti.

Ali lahko zaprosim za posojilo, če trenutno prejemam državno podporo?

Če prejemate državno podporo, ni nujno, da ne morete zaprositi za posojilo za zagon podjetja, vendar vam ne moremo zagotoviti individualnih navodil glede upravičenosti do državne podpore. Za informacije se obrnite na svojo organizacijo Job Centre Plus.

Ali sem upravičen do vloge, če kupujem obstoječe podjetje?

Da, za posojilo za zagon podjetja lahko zaprosite tudi, če kupujete obstoječe podjetje, tudi če posluje že več kot dve leti v različnih lastništvih, pod pogojem, da podjetje ni v vaši lasti že več kot dve leti. V tem primeru boste morali pridobiti kopijo računovodskih izkazov podjetja, ki jo boste morali priložiti k vlogi. Upoštevajte, da če je podjetje prej poslovalo ali trenutno posluje z izgubo, morate to vprašanje obravnavati neposredno v poslovnem načrtu.

Kako vem, koliko časa že posluje moje podjetje?

Za namene vloge za posojilo za zagon podjetja je poslovanje opredeljeno kot, opravljanje dejavnosti, kot so nakup in prodaja blaga, opravljanje obrti ali poklica, opravljanje storitev ali trajno ustvarjanje prihodkov. Če navedenih meril ne izpolnjujete, verjetno ne boste opredeljeni kot poslujoči. Upoštevajte, da če ste sodelovali v obdobjih ad hoc testiranja trga ali imeli stroške za dejavnosti, ki ne prinašajo prihodkov, ta obdobja ne bodo vključena v vaš skupni čas poslovanja. Če želite biti upravičeni do posojila za zagon podjetja, ne smete poslovati več kot 24 mesecev. Za več informacij si oglejte našo stran o merilih za upravičenost ali pa se obrnite na nas, če ste v dvomih.

Imam vizum, ali se lahko prijavim?

To je odvisno od vašega vizuma. Obstaja vrsta vizumov, ki omejujejo posameznikovo zmožnost dela v Združenem kraljestvu na podlagi sponzorstva, števila ur ali pravice do samozaposlitve. V primeru naslednjih vrst vizumov ne morete zaprositi za posojilo za zagon podjetja:

 • Vizum 1. stopnje (Tier 1 visa) (vse kategorije)
 • Vizum 2. stopnje (Tier 2 visa) (vse kategorije)
 • Vizum 4. stopnje (Tier 4 visa) (splošni)
 • Vizum 5. stopnje (Tier 5 visa) (začasni delavec)
 • Domači delavci z vizumom za zasebno gospodinjstvo (Domestic Workers on a Private Household visa)
 • Vizum za predstavnika tujega podjetja (Representative of an Overseas Business visa)

V izogib dvomu so do sheme upravičeni posamezniki z vizumom prednikov (Ancestry Visa), pa tudi posamezniki z vizumom z omejitvijo »brez uporabe javnih sredstev«, če te omejitve ne spadajo v zgoraj navedene izključitve.

Če niste prepričani, ali je vaš vizum upravičen do te sheme, si več informacij o vrsti vašega vizuma preberite na vladni spletni strani.

Če vaša vrsta vizuma ustreza našim merilom za upravičenost, se morate še vedno prepričati, da vam bo rok posojila, ki ste ga zahtevali v vlogi, omogočil popolno odplačilo posojila vsaj 6 mesecev pred iztekom veljavnosti vašega vizuma. Če imate na primer štiriletni vizum, vam lahko ponudimo posojilo za največ 3,5 let, saj morate posojilo v celoti odplačati 6 mesecev pred iztekom vizuma.

Ali se lahko prijavim, če sem tuji študent, ki živi v Združenem kraljestvu?

To je odvisno od vašega vizuma. Če imate vizum 4. stopnje (Tier 4 visa), žal ne morete zaprositi za posojilo za zagon podjetja, saj je samozaposlitev pri tem vizumu izključena. Če imate vizum 1. stopnje (Tier 1 visa) (diplomirani podjetnik), prav tako niste upravičeni do posojila za zagon podjetja, saj trajanje vašega vizuma ne ustreza našim merilom za minimalno trajanje posojila.

Moje podjetje izvaža blago na mednarodne trge. Ali sem še vedno upravičen do vloge?

Da, ob upoštevanju treh ključnih dejavnikov.

 1. Vaše podjetje mora biti registrirano v Združenem kraljestvu in/ali registrirano v Združenem kraljestvu za davčne namene.
 2. Poslovni del vašega podjetja mora imeti sedež v Združenem kraljestvu.
 3. Večina prihodkov, ki jih ustvari vaše podjetje, mora biti prav tako v Združenem kraljestvu.
Ali mora biti moje podjetje registrirano pri Companies House ali HMRC, preden se lahko prijavim?

Ne, za vlogo za posojilo za zagon podjetja ni treba, da je vaše podjetje registrirano pri Companies House ali HMRC.

Ali se lahko prijavi tudi moj poslovni partner?

Da, več poslovnih partnerjev istega podjetja lahko vsak posebej zaprosi za posojilo za zagon podjetja. Posameznemu podjetju lahko posodimo največ 100.000 GBP, kar pomeni, da si lahko vsak od največ štirih poslovnih partnerjev izposodi največ 25.000 GBP. Upoštevajte, da se morajo vsi poslovni partnerji prijaviti prek istega izvajalskega partnerja.

Ali lahko v svojo vlogo dodam poslovnega partnerja?

Vlogi ne morete dodati svojega poslovnega partnerja, saj se morajo vsi prosilci prijaviti ločeno, tudi če denar vlagajo v isto podjetje. Posojila za zagon podjetja so namreč osebna posojila za poslovne namene, zato izvajamo različna preverjanja, povezana z vašo individualno zmožnostjo, da si posojilo lahko privoščite in ga odplačate. Vendar pa lahko oba kot del vloge predložita isti poslovni načrt in isto napoved denarnega toka.

Imam poslovnega partnerja. Ali se preverjanje kreditne sposobnosti opravi na obe najini imeni?

Ne, ker so posojila za zagon podjetja osebna posojila, ki se vlagajo v podjetje, zato preverjanje kreditne sposobnosti, ki ga opravimo, temelji na vsakem posameznem prosilcu.