Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

Często Zadawane Pytania

Polish Language Version

Nasi partnerzy realizujący

Sieć wiodących organizacji wspierających działalność biznesową, które posiadają wiedzę z zakresu udzielania pomocy w zakładaniu i rozwijaniu firm oraz uzyskiwaniu kredytu Start Up Loan

Kim jest partner realizujący?

Umożliwienie naszym klientom osiągnięcia założonych celów jest dla nas bardzo ważne, zarówno przy składaniu wniosków o kredyt Start Up Loan, jak i prowadzeniu działalności biznesowej. Dlatego zatrudniamy krajową sieć organizacji realizujących z doświadczonymi doradcami biznesowymi.

Oprócz pomocy w opracowaniu planu biznesowego oraz prognozy przepływów pieniężnych udzielanej osobom składającym wniosek, nasi pośrednicy odpowiadają za uzyskanie dostępu do końcowych wniosków kredytowych oraz zapewnienie nieustającego mentoringu osobom, które uzyskały kredyt. Osobie ubiegającej się o kredyt Start Up Loan zostanie przydzielony doradca biznesowy, który pomoże w podejmowaniu dalszych działań i będzie kluczowym punktem kontaktowym w ramach programu.

Współpracujemy ściśle z naszymi pośrednikami, którzy działają w różnych regionach i branżach na terenie Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej, zapewniając podejmowanie właściwych decyzji w ramach odpowiedzialnego kredytowania.

Przydzielamy wszystkie wnioski jednemu z naszych partnerów realizujących, a w razie możliwości, wyznaczamy dla osoby składającej wniosek partnera realizującego działającego lokalnie.

Należy pamiętać, że zapewniając skuteczne wsparcie, możemy zapewnić wyłącznie jednego partnera realizującego do współpracy z danym wnioskodawcą, który nie będzie mógł go zmienić po złożeniu wniosku.