Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

Często Zadawane Pytania

Polish Language Version

Sprawdzanie zdolności kredytowej

Czym jest sprawdzanie zdolności kredytowej?

Sprawdzanie zdolności kredytowej stanowi przegląd przeszłej i bieżącej historii finansowej wnioskodawcy, który uwzględnia różne źródła kredytowania zarejestrowane pod jego nazwiskiem (w tym karty kredytowe, rachunki za media, umowy z operatorami sieci komórkowych oraz hipotekę). Jako odpowiedzialny kredytodawca, firma Start Up Loans Company prowadzi kontrole zdolności kredytowej, aby zapobiec narastającemu zadłużeniu finansowemu, które mogłoby przeciążyć kredytobiorcę.

Kto sprawdza zdolność kredytową?

W przypadku osób ubiegających się o kredyt Start Up Loan, sprawdzamy zdolność kredytową w ich imieniu w ramach procesu rozpatrywania wniosku, o ile wyrażą na to zgodę zgodnie z naszą  polityką ochrony i udostępniania danych.

Należy pamiętać, że po sprawdzeniu zdolności kredytowej nasz zespół nie może omawiać szczegółów raportu kredytowego z osobą składającą wniosek. W razie jakichkolwiek obaw dotyczących historii kredytowej wnioskodawca powinien skontaktować się z Agencją Informacji Kredytowej z prośbą o kopię raportu kredytowego i odnieść się bezpośrednio do wszystkich przedstawionych w nim zastrzeżeń.

Poniżej przedstawiamy listę trzech głównych agencji informacji kredytowej działających obecnie na terenie Wielkiej Brytanii. Należy jednak pamiętać, że mogą one pobierać niewielkie opłaty. Nie należy również zapominać, że agencje informacji kredytowej nie zawsze przechowują w aktach te same informacje, dlatego zasadne może być skontaktowanie się z kilkoma z nich w razie jakichkolwiek wątpliwości co do treści swojego osobistego raportu kredytowego.

CallCredit
Tel.: 0870 0601414
Strona internetowa

Equifax PLC
Tel.: 0870 010 0583
Strona internetowa

Experian
Tel.: 0844 4818000
Strona internetowa

Czy kontrola dotyczy kredytów osobistych czy firmowych?

Kredyt Start Up Loan jest kredytem osobistym, dlatego sprawdzamy indywidualną zdolność kredytową osoby składającej wniosek.

Czy poddanie mnie kontroli będzie mieć wpływ na moją zdolność kredytową?

Kontrola zdolności kredytowej w ramach wniosku o przyznanie kredytu Start Up Loan pozostawia w raporcie kredytowym „ślad” świadczący o wnioskowaniu o przyznanie środków. Może to mieć wpływ na ocenę zdolności kredytowej. Na zdolność kredytową składa się jednak szereg czynników, które budują ogólny obraz sytuacji finansowej (z uwzględnieniem innych wniosków kredytowych, przyznanych kredytów, historii spłat itp.). Jeśli wniosek kredytowy zostanie rozpatrzony pozytywnie, informacja na ten temat zostanie umieszczona w raporcie kredytowym wraz z dokonywanymi spłatami przez okres co najmniej sześciu lat.

Jak długo ważna jest ocena zdolności kredytowej?

Każda kontrola zdolności kredytowej przeprowadzona w ramach wniosku o przyznanie kredytu Start Up Loan jest ważna jedynie przez trzy miesiące. Jeśli wniosek kredytowy nie zostanie rozpatrzony w tym okresie, konieczne będzie przeprowadzenie kolejnej kontroli. W większości przypadków zdolność kredytowa sprawdzana jest na początkowym etapie wnioskowania. Daje to możliwość upewnienia się, czy wnioskujący kwalifikuje się do uzyskania kredytu, zanim zacznie niepotrzebnie inwestować czas. Oznacza to, że ma on trzy miesiące na przygotowanie dokumentów osobistych i firmowych, takich jak plan biznesowyprognoza przepływów pieniężnych oraz osobisty budżet przetrwania, które stanowią podstawę oceny. Z tego powodu zachęcamy do dokładnego przemyślenia najodpowiedniejszego czasu na złożenie wniosku kredytowego.

Czy mogę ubiegać się o kredyt Start Up Loan pomimo niskiej zdolności kredytowej lub problemów z poprzednimi kredytami?

Niska zdolność kredytowa nie musi stanowić przeszkody w uzyskaniu kredytu Start Up Loan. Jest jednak ważnym czynnikiem branym pod uwagę w ramach procesu wnioskowania. Przestrzegamy zasad odpowiedzialnego kredytowania, w ramach których zapoznajemy się z historią finansową każdego klienta oraz jego zdolnością do spłaty kredytu.

Z tego powodu nie możemy udzielać kredytu osobom z określonymi problemami finansowymi. Dotyczy to między innymi osób, które:

  • składają wniosek o ogłoszenie upadłości, zostały uznane za niewypłacalne lub uzyskały nakaz kasacji długu (Debt Relief Order – DRO)
  • podpisały dobrowolną ugodę z wierzycielami (Individual Voluntary Agreement – IVA) lub umowę powierniczą (Trust Deed)
  • zostały objęte programem zarządzania długiem (Debt Management) lub programem restrukturyzacji długu (Debt Arrangement Schemes – DAS)

Należy pamiętać, że nasza firma ocenia każdy wniosek indywidualnie i zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku z innych powodów dotyczących kredytowania, szczególnie w przypadkach, gdy udzielenie kredytu mogłoby zwiększyć zadłużenie i przeciążyć wnioskodawcę.

Jeśli którykolwiek z podanych wyżej przykładów dotyczy wnioskodawcy lub niepokoi się on o wynik oceny zdolności kredytowej, może zapoznać się ze swoim raportem kredytowym, konsultując się z agencją informacji kredytowej. Poniżej przedstawiamy listę trzech głównych agencji informacji kredytowej działających obecnie na terenie Wielkiej Brytanii. Należy jednak pamiętać, że mogą one pobierać niewielkie opłaty.

Nie należy również zapominać, że agencje informacji kredytowej nie zawsze przechowują w aktach te same informacje, dlatego zasadne może być skontaktowanie się z kilkoma z nich w razie jakichkolwiek wątpliwości co do treści swojego osobistego raportu kredytowego.

CallCredit
Tel.: 0870 0601414
Strona internetowa

Equifax PLC
Tel.: 0870 010 0583
Strona internetowa

Experian
Tel.: 0844 4818000
Strona internetowa

Można również skontaktować się z Biurem Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau lub Biurem Porad Finansowych (Money Advice Service) w celu uzyskania bezpłatnej porady na temat poprawy swojej historii kredytowej.

W razie dalszych pytań dotyczących sprawdzania zdolności kredytowej lub wnioskowania o kredyt Start Up Loan należy skontaktować się z zespołem ds. obsługi klienta.