Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

Krótki informator na temat kredytów Start Up Loans

Polish Language Version

Czym jest Start Up Loan?

Start Up Loan jest kredytem indywidualnym dla osób, które pragną założyć lub rozwinąć firmę w Wielkiej Brytanii. Kredyt jest finansowany przez rząd Wielkiej Brytanii, w ramach programu Start Up Loans.

Jest kredytem bez zabezpieczenia. Oznacza to, że można go uzyskać bez konieczności przedstawiania zabezpieczenia majątkowego ani poręczycieli w ramach gwarancji, że zostanie spłacony. Majątkiem może być nieruchomość, a poręczycielem osoba, która wyrazi zgodę na przejęcie rat, jeśli kredytobiorca utraci zdolność spłaty.

W przypadku istniejących firm, które posiadają kilku właścicieli lub partnerów biznesowch, każdy z nich może wnioskować o przyznanie kredytu w wysokości do 25 000 GBP. Wspólnie można pożyczyć do 100 000 GBP.

Jeśli wniosek o przyznanie kredytu Start Up Loan zostanie rozpatrzony pozytywnie, wnioskodawca otrzyma nie tylko pieniądze. Zapewnimy mu również 12-miesięczny bezpłatny mentoring biznesowy (zwany „wsparciem po przyznaniu kredytu”). Wyjaśnimy tę kwestię w dalszej części informatora.

Men with aprons working in a workshop with a laptop

Najważniejsze informacje

 • Kredyt od 500 GBP do 25 000 GBP
 • Stała stopa procentowa w wysokości 6% rocznie
 • Spłata kredytu w ciągu 1–5 lat
 • Bez opłat za złożenie wniosku ani przyznanie kredytu
 • Bezpłatna pomoc przy składaniu wniosku
 • Bezpłatna pomoc i mentoring po przekazaniu funduszy
 • Bezpłatne wzory dokumentów (w tym plan biznesowy i prognoza przepływów pieniężnych) oraz przewodniki

Jak mogę ubiegać się o kredyt Start Up Loan?

Wnioskowanie o kredyt Start Up Loan wymaga wykonania trzech kroków:

Krok 1 – Sprawdzamy uprawnienia i rejestrujemy wnioskującego

Najpierw prosimy o wypełnienie wstępnej oceny uprawnień na naszej stronie internetowej. Sprawdzamy w ten sposób, czy zostały spełnione wymogi kredytu Start Up Loan.

Osoby uprawnione zostaną poproszone o zarejestrowanie się. Należy podać podstawowe informacje na swój temat, takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.

Po zarejestrowaniu prześlemy e-mail z prośbą o utworzenie konta i hasła, aby można było korzystać z programu internetowego (zwanego „portalem klienta”). W tym programie należy rozpocząć składanie wniosku o kredyt Start Up Loan.

Read more Więcej informacji na temat uprawnień do kredytu Start Up Loan można znaleźć na stronie internetowej

Krok 2 – Wypełnienie formularza wniosku na naszym portalu internetowym

Formularz zawiera pytania dotyczące sytuacji osoby składającej wniosek. Należy podać wnioskowaną kwotę kredytu oraz cel, na jaki zostanie przeznaczony. Sprawdzamy następnie zdolność kredytową. Przeglądamy wtedy raport kredytowy, aby sprawdzić,
czy wcześniejsze kredyty były wykorzystywane w sposób odpowiedzialny. Stanowi to część naszych zobowiązań w ramach odpowiedzialnego kredytowania. Osoby, które przejdą pomyślnie kontrolę zdolności kredytowej, mają 90 dni na wypełnienie wniosku. W ramach wniosku muszą złożyć trzy podane niżej dokumenty.

3 dokumenty wymagane od wnioskodawcy

Ważna uwaga: Te trzy dokumenty muszą zostać złożone w języku angielskim.

Plan biznesowy

W planie biznesowym należy przedstawić cel działalności firmy oraz sposób osiągnięcia tego celu z biegiem czasu.

Należy wyjaśnić, jak będą zarabiane pieniądze, które umożliwią prowadzenie firmy w przyszłości, co często obejmuje informacje dotyczące zamierzeń, planów marketingowych i planowania sprzedaży oraz prognoz finansowych.

Read more Więcej informacji na temat planów biznesowych (w
języku angielskim) można znaleźć na stronie
internetowej

Prognozy przepływów pieniężnych

Prognozy przepływów finansowych zakładają przychody oraz koszty firmy, które będą ponoszone wraz z upływem czasu.

Powinny one wyjaśniać sposoby uzyskiwania przychodów (na przykład ze sprzedaży produktów lub usług) oraz porównywać je z koniecznymi kosztami (takimi jak płatności dla dostawców, czynsz za lokal oraz podatek).

Na potrzeby kredytu Start Up Loan prognozy przepływów pieniężnych powinny obejmować okres 12 miesięcy. Zyskujemy dzięki temu informacje, czy plan jest na tyle skuteczny, aby zagwarantować działalność firmy wraz z upływem czasu.

Read more Więcej informacji na temat prognoz przepływów
pieniężnych (w języku angielskim) można znaleźć na stronie internetowej

Osobisty budżet przetrwania

Budżet ten przedstawia miesięczny dochód (na przykład z wynagrodzenia lub zasiłków) minus wszystkie koszty i wydatki ponoszone w danym miesiącu (takie jak czynsz, rachunki za media, zakupy spożywcze). Jest to budżet osobisty, a nie firmowy.

Jest on przez nas wykorzystywany podczas podejmowania decyzji, czy wnioskujący będzie w stanie spłacać miesięczne raty kredytu. Jeżeli naszym zdaniem tak nie jest, nie będziemy mogli przyznać kredytu Start Up Loan.

Read more Więcej informacji na temat osobistego budżetu
przetrwania (w języku angielskim) można znaleźć na
stronie internetowej

Krok 3 – Wnioskodawca wraz z doradcą biznesowym gromadzą dokumentację biznesową

Dla osoby składającej wniosek o kredyt Start Up Loan wyznaczany jest jeden z naszych doradców biznesowych. Doradca zapoznaje się z planem biznesowym, prognozami przepływów pieniężnych oraz budżetem przetrwania, upewniając się, że zawierają wszystkie wymagane informacje.

Dokumenty te, wraz ze złożonym wnioskiem, są następnie przez nas oceniane. Plan biznesowy oraz prognoza przepływów pieniężnych wykorzystywane są do oceny rentowności firmy (zdolności do odniesienia sukcesu). Na podstawie osobistego budżetu przetrwania zostanie podjęta decyzja, czy wnioskodawca będzie w stanie spłacić kredyt. Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, prześlemy elektroniczną umowę kredytu osobistego.

Kredytobiorcy zostanie również zaproponowany 12-miesięczny bezpłatny mentoring biznesowy (nazywany „wsparciem po przyznaniu kredytu”) – patrz część „Mentoring biznesowy” poniżej.

Kto finansuje kredyt?

Kredyt finansowany jest przez naszą firmę Start-Up Loans Company. Współpracujemy z naszymi partnerami realizującymi i partnerami biznesowymi, aby zapewnić jak największą efektywność procesu.

Nasi partnerzy realizujący

Posiadamy sieć partnerów realizujących w Wielkiej Brytanii. Osoby składające wniosek o kredyt kontaktowane są z jednym z nich – zwykle z siedzibą w okolicy wnioskującego.

Partner realizujący wyznacza następnie jednego ze swoich doradców biznesowych do współpracy z osobą składającą wniosek. Doradca posiada ogromne doświadczenie i stanowi kluczowy punkt kontaktowy w ciągu całego procesu udzielania kredytu. Doradca:

 • pomaga w opracowaniu planu biznesowego oraz prognozy przepływów pieniężnych
 • zapewnia monitoring, jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie

Partner realizujący jest również odpowiedzialny za ocenę końcowego wniosku kredytowego.

Read more Więcej informacji na temat partnerów realizujących (w
języku angielskim) można znaleźć na stronie internetowej

Nasz partner finansowy

Jeśli wniosek o przyznanie kredytu Start Up Loan zostanie rozpatrzony pozytywnie, środki zostaną przekazane przez naszego partnera finansowego, GC Business Finance (GCBF) Działalność GCBF kontrolowana jest przez organ regulacyjny sektora finansowego (Financial Conduct Authority). Oprócz przekazania funduszy, organ ten:

 • zarządza umową kredytową
 • pobiera płatności
 • stanowi główny punkt kontaktowy w sprawach dotyczących kredytu i spłaty rat

Co się stanie, kiedy uzyskam kredyt?

Mentoring biznesowy (wsparcie po przyznaniu kredytu)

Jeśli wniosek o przyznanie kredytu Start Up Loan zostanie rozpatrzony pozytywnie, proponujemy również 12-miesięczny bezpłatny mentoring biznesowy. Nasi mentorzy są doświadczonymi biznesmenami, którzy mogą przeprowadzić kredytobiorcę przez początkowe etapy zakładania lub rozwijania firmy. Można z nimi omówić wszelkie kwestie dotyczące firmy. Mentorzy udzielają porad, wskazówek i wsparcia oraz zapewniają dostęp do przydatnych zasobów oraz kontaktów.

Read more Więcej informacji na temat mentoringu biznesowego (w języku angielskim) można znaleźć na stronie internetowej

Inne przydatne zasoby

Często zadawane pytania (FAQs)

Odpowiedzi na często zadawane pytania na temat kredytów Start Up Loans, procesu składania wniosków, wymagań i wielu innych kwestii.

Read our FAQs Często zadawane pytania (FAQs)

Kalkulator spłaty kredytu (w języku angielskim)

Kalkulator służy do obliczenia ogólnej kwoty kredytu oraz miesięcznych rat.

Loan repayment calculatorKalkulator spłaty kredytu (w języku angielskim))

Jak napisać plan biznesowy (w języku angielskim)

Wskazówki, jak opracować skuteczny plan biznesowy oraz informacje, które należy w nim zamieścić, składając wniosek o przyznanie kredytu Start Up Loan.

Learn more Jak napisać plan biznesowy (w języku angielskim)

Firma Start-Up Loans Company – kim jesteśmy

Rząd Wielkiej Brytanii założył naszą firmę w 2012 r. do realizacji programu Start Up Loans. Celem programu jest umożliwienie założenia firm osobom, którym trudno jest uzyskać środki finansowe od tradycyjnych usługodawców, takich jak główne banki brytyjskie.

Firma Start-Up Loans Company wchodzi w skład British Business Bank, zarządzanej niezależnie organizacji rządowej, której celem jest udostępnienie rynków finansowych małym firmom na terenie Wielkiej Brytanii.

Illustration of a waiter holding coffee and a man in formal suit taking notes, standing next to each other