Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

سوالات متداول

Farsi Language Version

روند تجدید نظر

پس از بررسی اعتبار، تقاضای من رد شده است، آیا می توانم در مورد این تصمیم تقاضای تجدیدنظر کنم؟

بله، شما از تاریخ مشخص شدن نتیجه 30 روز فرصت دارید تا درخواست تجدید نظر خود را ارائه دهید. تاریخ مشخص شده برای نتیجه، تاریخی است که ایمیل نتیجه درخواست خود را دریافت کرده اید.

چگونه می توانم در مورد تصمیم بررسی اعتبار اعتراض کنم؟
ما متعهد هستیم وام را بصورت مسئولانه در اختیار قرار دهیم و به عنوان بخشی از این کار، برخوردهای مالی گذشته و توانایی فعلی هر یک از مشتریان برای پرداخت وام را بررسی می کنیم. به همین دلیل، ما نمی توانیم به افرادی که مشکلات اعتباری خاص دارند وام بدهیم (برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تصمیم گیری اعتبار خود، لطفا اینجا را کلیک کنید). به همین دلیل ما از شما مشتریان می خواهیم قبل از در نظر گرفتن درخواست تجدید نظر شما، از صحت اطلاعات نگهداری شده توسط آژانس های مرجع اعتباری اطمینان حاصل کنید.

اگر اطلاعات نشان داده شده در گزارش اعتباری شما نادرست است، باید قبل از تصمیم گیری درباره درخواست تجدید نظر اعتباری، این موضوع را با آژانس مرجع اعتباری خود در میان بگذارید، زیرا ما از اطلاعات ارائه شده توسط آنها در بررسی اعتباری خود استفاده می کنیم. در صورت لزوم، سپس می توانیم تصمیمات اعتباری در مورد اصلاحاتی که در گزارش اعتبار شما انجام شده را بررسی کنیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تاریخچه اعتبار خود، لطفاً به اینجا مراجعه کنید Experianادامه.

شما می توانید با تماس با وام های استارت آپادامه و تکمیل ادامهفرمهای ما درخواست تجدید نظر کنید.

اگر تصمیم به تجدید نظر بگیرید از شما خواسته می شود دلیل (دلایل) معتبر در مورد اینکه چرا باید در مورد تقاضای شما تجدید نظر شود را همراه با نسخه ای از گزارش اعتبار مشتری ارائه دهید.

پس از بررسی مجدد اعتبار، تقاضای من رد شده است، آیا می توانم در مورد این تصمیم درخواست تجدیدنظر کنم؟

بله، شما از تاریخ مشخص شدن نتیجه 30 روز فرصت دارید تا درخواست تجدید نظر خود را ارائه دهید.

تاریخ مشخص شده برای نتیجه، تاریخی است که ایمیل نتیجه درخواست خود را دریافت کرده اید.

چگونه می توانم در مورد تصمیم بررسی مجدد اعتبار اعتراض کنم؟
شما می توانید از طریق تلفن یا ایمیل با شریک تامین کننده خود تماس بگیرید، جزئیات آنها را می توانید در پورتال مشتری خود یا از طریق ایمیلی که اخیراً دریافت کرده اید پیدا کنید یا می توانید با استفاده از ادامهفرم ما با ما در SUL تماس بگیرید.

سپس می توانیم دلیل عدم پذیرش را بررسی کنیم. ممکن است دلایل بی شماری برای رد شدن درخواست شما وجود داشته باشند، که می تواند شامل مواردی نظیرتغییرشرایط مالی شما از زمان آخرین بررسی اعتباری ما که بر مبنای تعهد ما به وام دادن مسئولانه است بوده باشد، ممکن است به همین دلیل تقاضای شما در آن زمان رد شده باشد.

آیا می توانم نسبت به تصمیم ارزیابی درخواست تجدید نظر کنم؟

بله، شما از تاریخ مشخص شدن نتیجه 30 روز فرصت دارید تا درخواست تجدید نظر خود را به شریک تامین کننده ارائه دهید.

تاریخ مشخص شده برای نتیجه، تاریخی است که ایمیل نتیجه درخواست خود را دریافت کرده اید.

چگونه می توانم در مورد تصمیم ارزیابی اعتراض کنم؟

شما می توانید از طریق تلفن یا ایمیل با شریک تامین خود تماس بگیرید، جزئیات آنها را می توانید در پورتال مشتری خود یا در یک ایمیل که اخیراً دریافت کرده اید پیدا کنید.

اگر تصمیم به تجدید نظر بگیرید از شما خواسته می شود دلیل (دلایل) معتبر در مورد اینکه چرا باید در مورد تقاضای شما تجدید نظر شود را همراه با نسخه ای از گزارش اعتبار مشتری ارائه دهید. شما می توانید برای پشتیبانی از درخواست تجدید نظر خود اطلاعات بیشتری ارائه دهید.

شریک تامین کننده شما می تواند در این مورد که به چه اطلاعات اضافی دیگری نیاز است به شما کمک کند.

روند تجدید نظر ارزیابی چیست؟

شریک تامین کننده شما به طور مستقل تقاضای اصلی و سایر اطلاعات جدیدی که در پشتیبانی از درخواست خود ارائه کرده اید را بررسی می کند.

از آنجا که تمام ارزیابی های ما در ابتدا از یک فرآیند ارزیابی دوگانه عبور می کنند، به ندرت اتفاق می افتد که نتیجه درخواست تجدید نظر تغییر یابد.

اگر درخواست تجدید نظر شما تأیید نشود، می توانید 6 ماه پس از تصمیم اولیه درخواست مجدد ارائه کنید، این کار به شما فرصت می دهد تا ماندگاری کسب و کار خود را بهبود ببخشید یا به هرگونه دغدغه در مورد استطاعت مالی رسیدگی کنید.

اگر درخواست تجدید نظر شما تأیید شود، درخواست شما به صورت عادی پیش می رود و شریک تامین کننده شما را در مراحل بعدی راهنمایی می کند.