Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

Časté dotazy

Czech Language Version

Naši realizační partneri

Síť předních organizací podporujících podnikatele formou odborného vedení a pomoci se zahájením a růstem podnikání a se získáním Start Up Loan.

Kdo je realizační partner?

Považujeme za důležité dát všem našim zákazníkům veškeré šance na úspěch, a to jak s žádostmi o Start Up Loan, tak celého podniku. Proto provozujeme celostátní síť organizací se zkušenými obchodními poradci. Kromě toho, že naši realizační partneři pomáhají podnikatelům s přípravou podnikatelského záměru a prognózy cash-flow, posuzují rovněž konečné žádosti o půjčku a úspěšným žadatelům pak poskytují i následné poradenství. Když podáte žádost o Start Up Loan, bude vám přiřazen obchodní poradce, který vám bude během celého procesu k dispozici jako klíčový kontakt v rámci tohoto programu.

S našimi realizačními partnery úzce spolupracujeme. Působí v různých regionech a oborech na území Anglie, Walesu, Skotska a Severního Irska a jejich povinností je odpovědně rozhodovat, zda půjčku poskytnout. Každému žadateli je přidělen jeden realizační partner, který pokud možno působí v místní oblasti. Mějte prosím na paměti, že v zájmu zajištění co nejefektivnější podpory budete spolupracovat jen s jedním realizačním partnerem a po podání žádosti to nebudete moci změnit.